A keresztény nacionalizmus Trump egyik legerősebb fegyvere

Posted by

Katherine Stewart

>Katherine Stewart több mint egy évtizede tudósít a vallásos jobboldalról. Ő az” Inside the Dangerous Rise of Religious Nationalism” (A vallási nacionalizmus veszélyes felemelkedése) című könyv  szerzője. Ez a cikk a tavaly  január 6-i eseményekről szól.
Az  amerikai alkotmányos rendszer megdöntésére tett legkomolyabb kísérlet (a polgárháború óta) nem lett volna lehetséges az amerikai keresztény nacionalista mozgalom befolyása nélkül. Most, egy évvel később úgy tűnik, a mozgalom megtanulta a leckét: ha legközelebb keményebben próbálkozik, akkor sikerülhet az amerikai demokrácia ígéretét a múlt ereklyéjévé tenni.
A keresztény nacionalista szimbolika mindenütt jelen volt a január 6-i eseményekben, ahogyan arra megfigyelők rámutattak. De a mozgalom hozzájárulása a 2020-as választások megdöntése és egy meg nem választott elnök beiktatása érdekében irányuló akciókhoz sokkal mélyebbre nyúlik, mint néhány képviselőjének tevékenysége azon a napon, amely egy puccskísérlet sikertelen végét (vagy legalábbis átmeneti visszaesését) jelezte.

Donald Trump azon kisérletének, hogy  a nép akarata ellenére megtartsa az elnökséget az volt a döntő  előfeltétele, hogy a választók jelentős része hajlandó volt elhinni azt a csalárd állítását, hogy a választásokat ellopták – ezt az érvelést Trump már jóval a választások előtt, az első elnökjelölti vitán elkezdte előkészíteni.

A közösségi és a jobboldali média szerepe a bázis felkészítésében arra az állításra, hogy a választás csalás volt, mára már jól ismert. De kevesebbet beszélnek a hitalapú üzenetközvetítő szféra szerepéről.. A lelkészek, a gyülekezetek és a vallási média sok választó számára a legmegbízhatóbb információforrások közé tartozik. A keresztény nacionalista vezetők gazdagon finanszírozott országos szervezeteket és kezdeményezéseket hoztak létre, hogy ezt a tényt kihasználják. Az ismételt üzenet, amelyet ezeken a csatornákon keresztül igyekeztek közvetíteni, az, hogy a külső információforrások egyszerűen nem hitelesek. Az áthatolhatatlan információs buborék létrehozása Trump állításának első előfeltétele volt.

A puccskísérlet szintén nem lett volna lehetséges az üldöztetés rendíthetetlen hangoztatása nélkül, amelyet a mozgalom vezetői ugyanezen szavazóbázis körében ápoltak. A keresztény nacionalizmus ma abból a meggyőződésből indul ki, hogy a konzervatív keresztény az amerikai társadalom legelnyomottabb csoportja. A mozgalom vezetői között rutinszerűen elhangzik, hogy “zsarnokság elleni harcot” vívnak, és hogy a Bibliát hamarosan betiltják.

A puccskísérlet végső előfeltétele az volt, hogy a célcsoport körében az a meggyőződés alakult ki, hogy az Egyesült Államok kormányának legitimitása egy bizonyos vallási és kulturális örökség iránti elkötelezettségéből ered, nem pedig annak demokratikus voltából. Sokak számára meglepő, hogy az alkotmányos választási folyamat elleni január 6-i támadás vezetői “hazafiaknak” titulálták magukat. De van némi értelme, ha megértjük, hogy az ő hűségük a vérbe, a földbe és a vallásba vetett hitük, nem pedig a “népből, a nép által, a népért” való kormányzás puszta eszméje.

Tekintettel a mozgalomnak a puccskísérlet megalapozásában játszott szerepére, vezetői most, amikor Trump újra elkezdte erőltetni többszörösen megcáfolt állításait, egy dilemmával szembesültek.És ez a dilemma január 6-án jellempróbává vált. Vajon belemennének-e egy, az amerikai demokratikus rendszer megdöntésére irányuló kísérletbe?

A New York Times vendégcikke

Címkép: “Nem szeretem a választási eredményt”. “Lelőjem őket, főnök?” Kostas Koufogiorgos rajza