Vallás ügyek

Posted by

Krajczár Gyula

> Leopold Ranke a Balkán integrációjáról:
„Egy szerb dal szerint Brankovits György egykor megkérdezte Hunyady Jánost, mit szándékozik tenni a vallás ügyében, ha győzni fogna; Hunyady nem tagadta, hogy azon esetben az országot katholikussá tenni szándékozik. Ezután György ugyanezen kérdéssel a szultánhoz fordult, ki azt válaszolta neki, hogy minden egyes török imaház (mosée) mellett templomot is építtet s a benszülöttek szabad választására hagyja, hogy hajlongani szándékoznak-e mint amott, vagy keresztet vetni akarnak-e mint emitt szokásos. A közvélemény legalább azt kivánta, hogy inkább a törökök alatt gyakorolják ősrégi vallásukat, semhogy a latin szertartáshoz csatlakozzanak.”

A képet én csináltam, itt, a híd tövében lőtte le 1914. június 28-án Gavrilo Princip Habsburg-Lotharingiai Ferenc Ferdinándot és feleségét, Chotek Zsófiát. Június 28 egyébként az első rigómezei csata emléknapja, 1389-ben ezen a napon verte halomra I. Murád, az Oszmán Birodalom szultánja Lázár szerb fejedelem internacionális hadseregét.