Huszár Sándor felidézése

Posted by

Zöldi László
>Nem kerek az évforduló, de napra pontosan tizenhat éve halt meg. Abból az alkalomból
tűnődöm róla, hogy mintegy tízezer oldalnyi naplójából negyven részt közölt az ÚjHét.com.
A marosvásárhelyi portál a még papíron megjelenő újság digitális utódja. A Hét alapítója
Huszár Sándor volt, barátságunk a véletlennek köszönhető.

Budapesti pályafutásomat a Magyar Ifjúság szerkesztőségében kezdtem. A hetilap partneri
viszonyba került a bukaresti Scinteia Tineretuluival. S mert a szüleim Kolozsvárott
ismerkedtek meg, és sokat írtam Erdélyről, „cseregyerek” lettem. Évente egyszer megjártam a
román fővárost, a vendéglátók azonban nem tudtak velem mit kezdeni. Átpasszoltak a velük
egy épületben lévő magyar hetilaphoz. A Hét-munkatársak pedig kézről kézre adtak, nemcsak
Bukarestben, hanem Erdélyben is. Majd amikor a hetvenes évek közepén átigazoltam az Élet
és Irodalomhoz, vittem magammal az erdélyi és regáti kapcsolatrendszert is.

Gyakran adtunk hírt A Hét megnyilvánulásairól, 1978-ban még interjút is készítettem az épp
Budapesten időző főszerkesztővel. Huszár Sándor azt kérte, hogy ezúttal ne érintsük az
íróságát, ő ugyanis reklámemberként mutatkozna be az ÉS olvasóinak. Az interjúban
elmondta, hogy kevesli azt az ötszáz példányt, amennyi átjut Magyarországra, és sokallja a
négy forintot, amennyit az újságstandon kérnek érte. Egyébként a mintegy három gépelt
oldalnyi beszélgetést a TETT rövidítésű tudományos rovatnak és egy évkönyvnek szenteltük.
A főszerkesztő ezeket akarta „eladni”, ma már szinte lehetetlen kinyomozni, hogy milyen
sikerrel.
Aztán, mint oly sokan mások is az erdélyi szellemi életből, a múlt század nyolcvanas éveiben
áttelepült Magyarországra. A szüleim Szegeden laktak, és amikor meglátogattam őket, mindig
átugrottam a szomszédos utcába. Egy-másfél órát töltöttem Huszáréknál, szívélyes
kapcsolatunk ekkor mélyült barátsággá. 1956 nyara óta írott naplóját naponta egészítette ki a
„hazai emigrációban” továbbgondolt kommentárokkal. A magyar nyelvű emlékirat-irodalom
eddig jószerint titokban maradt vállalkozásából olvashattam el a frissiben megírt részleteket.

A nyilvánosság fórumain azóta is figyelemmel kísérem a Naplólapok fel-felbukkanó
epizódjait. A legnagyobb merítést az ÚjHét.com adta közre, megjelenésre vár azonban még
kilencezer néhány száz oldalnyi, izgalmasnak ígérkező részlet. Addig is némi kóstoló a
naplóíró gondolataiból.

Tíz mondat Huszár Sándortól

Szabadságra szomjas a nép. Budapesten csorog már a forrás, az igaz emberek vére.
Romániában megtöltötték az üzleteket disznóhússal. (Naplólapok, 1956. október 29-30.)

Sok minden meg fog változni Európában. Talán még a határok is. (Naplólapok, 1962. március
23.)

Emlegetnek valamilyen Bukarestben szervezendő magyar hetilapot, de nem találnak
főszerkesztőt. (Naplólapok, 1970. január 13.)

Bodor Pali ajánlására felvettem Ágoston Hugó fizikatanárt, aki Szászrégenből hozza el teljes
sajtó- és élettapasztalatát. (Naplólapok, 1970. augusztus 30.)

Az első számot 30 ezerben nyomtuk, de abból 10 ezer visszajött, és a kutyának se kellett.
(Naplólapok, 1970. november 12.)

/A Hét magyarországi hatásáról/ Lehet, hogy van tekintélyünk, de olvasóink nincsenek. (Élet
és Irodalom, 1978. június 3.)

A TETT révén igyekszünk módosítani, kiegészíteni a romániai magyar olvasók erősen
irodalmi világképét. (Élet és Irodalom, 1978. június 3.)

Épp abban látom a vállalkozás hasznát, hogy új szerzők segítségével magyarul közvetítjük a
tudományok fogalomrendszerét. (Élet és Irodalom, 1978. június 3.)

A Haza, Szülőföld, Nemzetiség című évkönyv az első összefoglaló jellegű kísérlet arra, hogy
hírt adjunk a romániai magyar nemzetiség mai státusáról. (Élet és Irodalom, 1978. június 3.)

Az újságírás nehézkes dolog. Ott, ugye, adatok kellenek, tények meg igazságok. Az
irodalomban mindez fölösleges. Elég, ha az ember zseniális. (24 Óra, 1994. december 31.)

Médianapló, 2021. december 13.

Címkép: A 82 éves Dr. Sáska László orvos, Afrika-kutató A Hét szerkesztőségében 1972-ben (jobbra); középen az 53 éves Huszár Sándor főszerkesztő; balra a 28 éves tudományos szerkesztő Ágoston Hugó. Az utóbbi most az Új Hét alapítója, szerkesztője