Fontos, hogy a fordító az anyanyelvét is magas szinten tudja használni

Posted by

A napokban jelent meg Agócs Károly könyve, a Francia fordítóiskola. A Tinta Könyvkiadó által
közreadott mű alcíme sokat elárul: A fordítás elmélete és gyakorlata. Ennek alkalmából beszélgetett a
szerzővel Kiss Gábor, a Tinta Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője.
Kiss Gábor: Már legalább negyed százada ismerjük egymást, mert akkor vett részt kiadónk a
Spanyol–magyar és a Magyar–spanyol közgazdasági szótár előállításában. Ezeknek te voltál a
szerzője. A kiadónk az első szerzői között tud téged. 1997-ben jelent meg Lélekmadár című köteted. Az
szépirodalom volt.
– Az a könyv még a kamaszkori írói ambícióm évtizedekkel későbbi „tárgyiasulása”. Csaknem tíz éven
keresztül írtam, azóta még tovább csiszolgattam. Írtam néhány elbeszélést és egy sor hosszabb-
rövidebb bölcseleti-misztikus írást: példázatokat és miniatűröket, ezek magánkiadásban már meg is
jelentek. Most szándékomban áll valamennyit újból közre adni.
A spanyol szótárak után meglepett, hogy nemrégiben a Francia fordítóiskolával jelentkeztél a
kiadónál. Hogyan került ez két nyelv a fókuszba?
Agócs Károly - Francia fordítóiskolaA spanyollal véletlen- vagy inkább sorsszerűen kerültem kapcsolatba. Amikor gimnazista lettem,
akkor indult a hazai középiskolákban a spanyol oktatása. Én latin nyelvre jelentkeztem, de mivel
kevesen voltunk leendő latinosok, áttettek bennünket a szintén kevés spanyolos közé. A franciát
magánúton tanultam, jó ideig autodidaktaként. Mindkettőt nagyon szeretem, de a spanyollal
szorosabb a kapcsolatom, és ebben vagyok erősebb is.
Az elmúlt évtizedekben az angol vált világnyelvvé. Befolyásolja ez a spanyol és az francia helyzetét a
világban?
Nyilván háttérbe szorította mind a kettőt, a spanyol viszont egyre nagyobb súlyt kap, elsősorban az
Egyesült Államokban, a „latino” származásúak és bevándorlók gyorsan növekvő száma miatt.
Tapasztalataim szerint nálunk töretlen a spanyol népszerűsége és az érdeklődés iránta.
Úgy tűnik, mintha ma már majdnem mindenki tudna angolul. Ilyen helyzetben milyen a szerepe a
fordításnak és a tolmácsolásnak?
Továbbra is nagyon fontos, ez egyértelmű. Valóban sokan tudnak angolul egy bizonyos, akár elég
magas szinten, de messze nem annyira, hogy jó fordítók vagy tolmácsok lehetnének. Mindkettő
fontos szakma, amit el kell sajátítani, meg kell tanulni.
Térjünk rá az újdonságra. Miért írtad meg a Francia fordítóiskolát?
Korábban megírtam a Spanyol fordítóiskolát (Holnap Kiadó, 2007), mert hiányoltam a tankönyvet a
fordító- és tolmácskurzushoz, amelyen már évek óta tanítottam. Elég régen felmerült bennem a
gondolat, hogy ennek alapján elkészítem a franciát. Kerestem is hozzá szerzőtársat, de csak
ígéreteket kaptam. Végül úgy döntöttem, hogy megcsinálom egyedül, habár nem tanítok franciát.
Praktikus útmutató a Francia fordítóiskola?
Az első fejezete teljesen elméleti jellegű; a fordításelmélet feldolgozása, vagyis az igen sokféle
grammatikai-szintaktikai és lexikai átváltási művelet ismertetése a francia és a magyar nyelv
viszonylatában. A második fejezetben számos példával illusztrálom a magyar nyelv helyes
használatának kritériumait. Utána pedig fordítási feladatok következnek mindkét irányban, sokféle
témakörből. Ezek után következik a tolmácsolásról szóló fejezet, szintén számos feladattal. Az
egészet a feladatok megoldókulcsa zárja.
Örömmel láttam a kéziratban, hogy a magyar nyelvhelyességről is írsz. Mennyire fontos magyarul
(jól) tudni egy tolmácsnak vagy egy fordítónak? Személyes kedvencem a képzavarokat példákkal is
illusztráló rész. Ott olvastam a következő (bizonyára megtapasztalt) zagyvaságot: „A folyami hajózás
holtvágányra jutott.”
Nagyon fontos, hogy a fordító, illetve tolmács az anyanyelvét is igen magas szinten tudja használni.
Általános tapasztalat, hogy némelyek nagyon jól, akár anyanyelvi szinten beszélnek egy idegen
nyelvet, de attól még nem lesz belőlük jó fordító és tolmács, mert hiányoznak az ehhez szükséges
készségei. És ez azt is jelenti, hogy az anyanyelvét se tudja használni kellően magas szinten,
megbízható stílusérzékkel és gazdag szókinccsel. A szóban forgó képzés éppen ezen készségek
elsajátítását szolgálja, és ehhez nyújt segítséget ez a könyv, akár autodidakták számára is. Fontosnak
tartom, hogy a fordító és tolmács az anyanyelvének őre is legyen.

Címkép: Agócs Károly