Hogy hívják ezt az izét?

Posted by
Föld S. Péter
Helyesebben: Hogy hívják ezt a f@szt?
2018. december 11-én Kövér László házelnök előbb figyelmeztette, majd kizárta az ülésről Varga László szocialista képviselőt, de miután az ő feje sem káptalan, nem jutott eszébe a megfegyelmezendő honatya neve. Ekkor fordult a mellette ülő asszisztenshez és a Demokratikus Koalíció képviselői szerint azt kérdezte tőle:
Hogy hívják ezt a f@szt, aki itt üvöltözik?
Mások úgy értették, amit Kövér mondott, hogy a házelnök a „tag” vagy a „tahó” szót használta.
Meghallgattuk a felvételt, és százszázalékos biztonsággal kijelenthetjük, hogy Kövér házelnök szó szerint a következőket mondta:

– Az iránt szeretnék érdeklődni, de csak ha nem alkalmatlan az időpont és a helyszín, hogy azt a képviselőtársamat, aki odalent az ülésteremben, meglehet, igencsak meglehetős stílusban, a szabad véleménynyilvánítás jogával élve az enyémmel és pártcsaládoméval ellentétes nézeteit méltóztatott hangoztatni, hogyan szólíthatnám, értve ezalatt, hogy melyik az a név, amire hallgat, ha netán mondanék neki valamit, vagy figyelmeztetném arra, hogy itt a parlamentben a hely szellemének megfelelően méltóságteljesen illő viselkedni, egyúttal felhívnám a figyelmét arra, hogy a mostanihoz hasonló helyzetekben mindig tartsa szem előtt, hogy ezekben a padsorokban anno igen nagy és dicső elődök ültek, de, hogy mindezt megtehessem, mégiscsak érdekelne, már csak szakmai szempontból is, hogy tudjam, ki az, akit ki akarok záratni a további vitából, vagyis, hogy tulajdonképpen mi a neve ennek a f@sznak, persze, csak abban az esetben, ha ez a megnevezés az illető képviselőtársam számára nem bántó, mert ez utóbbi esetben használhatom vele kapcsolatban a tahó vagy a tag kifejezést, bár, meg kell jegyeznem, természetesen a teljesség igénye nélkül, csak úgy, miheztartás végett, hogy a f@sz, mint szó, bár nem szerepel a legszebb magyar szavak általam összeállított és közpénzen hamarosan megjelenő szöveggyűjteményben, nagyon kifejező és az illető képviselőtárs leírására és minden más megjelölésnél alkalmasabb és találóbb.

Címkép: Békési Joe Kövér fegyverei