Feketén és fehéren

Posted by
Gábor György
>Olvasom az Angliában élő magyarok petícióját, s miután egészen közeli rokoni szálak révén érintett vagyok (ha nem lenne amott rokonság, akkor is magyar állampolgárként érintett lennék), az alábbiakat gondolom minderről: a petícióban megfogalmazott követelés magától értetődő módon jogos, ehhez semmi kétség sem férhet. Nyáron, midőn itthon voltak a rokonaim, ők mesélték, hogy angliai házukban egy bolgár mesterember dolgozott, aki elmondta, hogy bolgárként eddig „csak” hetven angliai helyen tudta leadni a bulgáriai választásokkor a szavazatát, most már több, mint kilencven hely áll rendelkezésére.
Köztudott, hogy a külföldre költözött magyarok igen jelentős része az Orbán-rezsim elől távozott az országból, az elviselhetetlenné vált hatalmi-, politikai- és közállapotok miatt. Ezek a magyarok jól beszélnek egy vagy több idegen nyelvet, s szakmájukban, legyen az bármi is, az átlagon fölül teljesítenek, hiszen csak így képesek megállni helyüket Európa különböző részein, Angliától Skandináviáig, Ausztriától Franciaországig, Németországtól Dániáig etc. S miután idehaza az Orbán-rezsim szakmailag, egzisztenciálisan, vagy „csupán” a közérzetüket tekintve ellehetetlenítette őket, a rezsim bukása után nagy számban térnének haza, hozva magukkal tudásukat, világlátásukat, szakértelmüket, kapcsolatrendszerüket, mindazt, amire ennek az országnak elementáris szüksége lenne.
Épp ezért hangsúlyozom – minden tettetett naivitás nélkül –, hogy a fentiekre való tekintettel a magyar kormány elemi kötelessége lenne a petícióban foglaltaknak megfelelően a különböző okok miatt külföldön élő honfitársaink állampolgári jogainak maximális biztosítása. Ha a fideszes hatalom ugyanis egy parányit is komolyan gondolná az ország, a nemzet sorsát, amelyről a nap 24 órájában szónokol, akkor azon lenne, hogy a külföldre szakadtak családjaikkal és odakint szerzett tapasztalataikkal hazatérjenek, még akkor is, ha ennek az az ára, hogy a kint lévők többsége netán ellenük szavaz.
Feltéve persze, ha valóban a nemzet ügye a leglényegesebb a Fidesz számára, s nem saját hatalmának megtartása a választások legócskább manipulálásával és különböző módszerekkel történő elcsalásával.
Mindez feketén-fehéren most fog megmutatkozni. Minden egyéb mellébeszélés.