“Vadkeleten” a politika a konchoz való hozzáférés eszköze

Posted by

Kaltenbach Jenő

>Nem akarnám a nyugatot idealizálni, de azért ott a politikai hovatartozás, és így a politikai struktúra nagyrészt elvek, értékek, tradíciók mentén tagozódik. Ez már azért is így van, mert a valaha ádáz ellenfeleknek számító hagyományos jobboldali és baloldali pártok közötti szakadék nagyrészt eltűnt, amit az is bizonyít, hogy helyenként, és időnként együtt kormányoznak. Ezt azért is tehetik meg, mert a választásokon való győzelem, vagy vereség nem “élet halál” kérdése. Nincs öldöklő küzdelem a koncért, egyikük sem gondolja, hogy esetleges veresége végromlásba taszítaná “imádott hazáját”. Mindez persze egy országonként változó hosszúságú folyamat eredményeként jött létre.
Nekem úgy tűnik, hogy a “vadkeleten”, ahová kis hazánk is tartozik, ez még várat magára. Nálunk a politika egyben a társadalmi rétegződés eszköze is. Nem egyszerűen egyfajta hivatás, hanem a konchoz való hozzáférés, ha nem is egyetlen, de legalábbis egyik fő formája, dönt gazdagság és szegénység között. Ráadásul az eszközökben sincs válogatás, minden jó ami a célt szolgálja, a törvénytelen, a bűnös is, amelynek a politika által alkotott jog nem gátja, hanem segítője.
Lehet persze, hogy mi most éppen, marxi kategóriát alkalmazva, az eredeti tőkefelhalmozás periódusában vagyunk, amely nyugaton sem volt sokkal különb, csak ott van egy évszázadnyi előny.
Az erkölcsi, jogi tisztulási folyamatnak azonban minél előbb be kellene indulnia, mielőtt a társadalmi értékrend végleg felborul, mert annak már ismerjük a szörnyű következményeit.