Tökéletes elemzéssel szolgált minden nap

Posted by

Andre Goodfriend

>It is a sad loss for those who knew her and for those trying to understand the complex world of Hungarian politics and societal trends. It was amazing that Eva S. Balogh was able, on her own, to offer such keen insights every day at https://hungarianspectrum.org/. And it was always clear that these were her personal views and perspectives, for which she was willing to engage with others to discuss their merits.. I will miss reading her perspectives and the energetic back-and-forth discussions that followed. It’s hard to imagine her resting or being at peace with the events of the day. But, I hope that her spirit takes comfort in the understanding she enabled and that those within her community of readers keep her spirit alive.

Andre Goodfriend
>Szomorú veszteség azok számára, akik ismerték őt, és azok számára, akik megpróbálják megérteni a magyar politika és a társadalmi trendek összetett világát. Csodálatos volt, hogy S. Balogh Éva képes volt egyedül is ilyen tökéletes elemzéssel szolgálni minden nap a https://hungarianspectrum.org/ oldalon. És mindig világos volt, hogy ezek az ő személyes nézetei és perspektívái voltak, amelyekért hajlandó volt másokkal is vitába szállni, hogy megbeszéljék érveiket… Hiányozni fognak a gondolatai és az azt követő energikus, oda-vissza viták. Nehéz elképzelni, hogy nyugodtan pihenjen vagy megbékéljen a nap eseményeivel. De remélem, hogy a lelke vigaszt talál az általa lehetővé tett megértésben, és hogy olvasóinak közösségében élők életben tartják a szellemét.