Kötelező olvasmány

Posted by

Serény Péter
>Én nem vagyok mazochista, hogy ilyen szövegket olvasgassak, de a belső
elhárításnál mondott Kövér-beszéd szerintem kötelező olvasmány. Itt van a házelnöki honlapján
olvasható leírta:
https://www.orszaggyuleselnoke.hu/archivum/-/cikk/54305039
(Kövér Lászlónak a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok fennállásának 30. évfordulóján
az Alkotmányvédelmi Hivatal ünnepségén elmondott beszéde). És itt van a direkt36 kíváló (nyulat bokorból kiugrató) tudósítása és ismertetése, benne a youtube-on meghallgatható felvétel linkjével is:

https://www.direkt36.hu/kover-laszlo-arrol-beszelt-titkosszolgalati-
vezetoknek-hogy-az-ellenzek-jelenti-a-legnagyobb-nemzetbiztonsagi-
veszelyt/

:Pethő András Kövér László arról beszélt titkosszolgálati vezetőknek, hogy az
ellenzék jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági veszélyt

Én két apróságot említenék.
1. Érdemes a szöveg utolsó bekezdéseiben a lojalitásról szóló megállapításokat többször, figyelmsen
elolvasni. Feltevésem szerint a szakmai hallgatóságnak nem volt szüksége arra, hogy bárki
megmagyarázza nekik a szövegrész jelentését.
2. Ugyancsak érdemes a szövegben az előadó által zárójelesnek mondott, az 1918 október-
novemberi napok (ki tudja, miért?) név nélkül említett hadügyminiszterére vonatkozó részt
újraolvasni. hogy az miként illeszkedik a propagandisztikusra vett szövegbe, A névtelenül említett
személy: Linder Béla volt. Aki éppen a Kövér által csonkán, szövegkapcsolatból kiragadva idézett„Soha többé nem akarok katonát látni” mondatot is tartalmazó beszéde miatt volt kénytelen lemondani. Egyébiránt később valóban szerb ügynök lett, rövid , de velős cikk olvasható
róla (és Pogány Józsefről, aki az utóda lett) és a hadsereg bomlásáról Hajdu Tibor történész tollából a
História 2008. évi 9. számában. Csak azért, hogy feloldjuk a házelnök által használt zárójelet.

Címkép: Pápai/Népszava