MTI – halotti beszéd

Posted by
Lengyel László
>Hát ezt ki kell tennem. Wágner Gyuri, Wágner B. György, George B. Ragnew (ez mind ugyanaz a személy), az egyik MTI-s kirúgott levele a vezetőségnek! El is küldte nekik!
“MTI – halotti beszéd
Látjátuk feleim szümtükhel izenütválaszut az vezetűségneku?
Nöm?
Nöm-ö?!
Ténleg nöm látjátuk?
Nalátjátuk.
Mer mik vogymuk? Isa por, isa pisapor se vogymuk.
Pediglen menyi milosztben terömtevé miü Urumunk MTÜ-t.
Es aduttȧ valá néki az komenistu Könyeres Lyulija pȧrȧdicsumot hȧzoá az Napnak hegyin. (Gye nem jóságbül hanem ünzőségbul, mer Könyerös isemüknök tüdőbaja vala.)
Gye elkültüzteték ürdüngüs, gyatra parancsolatra MTÜ-t baszamát mösszi.
Kunigunda hadi utura mene olyik északüsre hogy mán csaknöm Kalevala vala vele. És leun pukulnek bügyorlya hol fönnen ürdüngük tobzódának, dölyfelegének az csuti bugristenük kigyelmibül.
Lönnen meg sínylűdegélnek szögíny nípök.
Hugy ës tiü látjátuk szümtükhel: isȧ, ës nüm igy embër múlhatjȧ ez vermöt. (Ezt szerintem, aki írta se értette. Sokat röhöghetett, hogy mi se fogjuk, meg hogy mekkorát kínlódunk az egész olvasásával.
Vagy már Grazból írt.)
S leve mély kínzatu verömbugyur, mölyben vergűdék vala Lala. Mög Lyudit. Mög szögény ínek töménye, kösztük az löfelészart külpoloska írnyoncok kiknek föladattya vala gyepün tuli öseményök krónikázásja éjt nappallá téve: fődnek röngése, csaták vériszama, ragályok, atumvészök, mörénylűsök, voks humanák, bolondos pönnábamondások (Afrika a jövő) az magyar főispánok ajakirul csicskó tülüfon által.
Isa az pár fönnen dölyfülő tilutoá igazság fájának sok gyimilcsit.
„Is a pór, isa kamu vogymuk.”
S ki mégüs szede vala az gyimilcsbül, rúgva lett néki vala.
Ga.
Isa leve immáron fölhorgadása mög háburgásja szögíny ín nípeknök.
Jézus attya szümüvel látván mündezün bünüköt meg cselédnípnek haraguvását imigyen szóla:
„Aszondok én tünéktök, hogy nöm aszondok sömmüt.”
Müghallva szóit íműgyen teve vala az mél körösztyén vözötűséggye MTÜ-nök is, gye fokozottabbul:
Isa asse mundá, hogy nöm mund sömmüt.
Vagy legalább hugy szűp üz ücüpücü nűjű cüpű, oszt juhnapot.”