Tisztelt Cím!

Posted by

Fábián András
>Tisztelt Bíróság, Ügyészség, Igazságügyi szervek!
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok önökhöz, hogy az ellenem folytatott, eljárásokat
felfüggeszteni szíveskedjenek. Kérésem indokául az alábbiakat kívánom előterjeszteni.
A globális kihívások megkövetelik a válságokkal szembeni ellenálló képességem növelését. Ebben a
szellemben évekkel ezelőtt úgy döntöttem, hogy én semmiképp sem fogok a COVID által sújtott,
pénzügyi terhektől gyötört közemberek sorsában osztozni.
E könnyen belátható döntés helyénvalóságát igazolta az a tény, hogy hazámban az elmúlt tizenkét év alatt, még a mai kritikus járványhelyzettől függetlenül is, irgalmatlanul sokan szegényedtek el, váltak földönfutóvá, sőt, sokan éhen is haltak, vagy megfagytak a téli hidegben. Igaz, hogy ebben engem óriási felelősség terhel, ám az is belátható, hogy én, érthető okokból, inkább azok között érzem jól magam, akik élvezik ennek az országnak a javait és sem ők, sem családjuk és barátaik nem szenvednek semmiben hiányt. Mindezen megfontolások alapján döntöttem úgy, hogy az önök által bűncselekménynek minősített lopás, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés, hazaárulás és ki tudja még miféle, egyébként teljességgel légből
kapott jogsértéseket elkövessem. Egyszerűen arról van szó, hogy a kizárólag magamnak biztosított
jogomnál fogva éltem a jogszabályaim által biztosított lehetőségekkel.
Elismerem ugyan, hogy a jelenlegi rendkívüli helyzetet különleges intézkedésekkel kell kezelni. Ez
esetben azonban a saját biztonságom és szabadságom mindennél fontosabb, és most épp ez forog
kockán. Következésképpen ebben a helyzetben a jelenlegi jogi kereteket önöknek végre az én
valóságomhoz kell igazítani. Be kell látniuk, hogy én nem vagyok azok közé sorolható, akit
felelősségre lehet vonni vagy büntetni azért, mert működőképes – egyszersmind arányos –
megoldásokat alkalmaztam a mindnyájunkat fenyegető kihívásokra válaszul. Ebben a helyzetben
legalábbis nevetséges a mindenféle büntetéssel való fenyegetőzés.
Fentiek alapján arra kérem a T. Bíróságot és Ügyészséget, hogy tegyen javaslatot a jogi keretrendszer
megváltozott realitásokhoz igazított átalakítására, haladéktalanul szüntesse meg a hatályban lévő,
elavult és a helyzet megoldását gátló szabályozások velem szemben történő kikényszerítését, és
függesszen fel minden olyan kötelezettségszegési eljárást, amely aláássa annak a megbízhatóságnak
a látszatát, amelyre a jövő évi választásokon múlhatatlanul nagy szükségem van. Kérésem
helyénvalóságát a közérdek is megfelelőképpen alátámasztja.
Tisztelettel X. Y. miniszterelnök
Tisztelt Cím!
Meglepődve fogadtuk levelét, mert olyan még nem fordult elő a gyakorlatunkban, hogy valaki, aki
tökéletesen tisztában van azoknak a bűncselekményeknek súlyával, amelyeket elkövetett, a
közérdekre hivatkozva kérje a vele szemben indított eljárás megszüntetését. Mindezek alapján
kénytelenek vagyunk ezúton megerősíteni, hogy nincs politikai mozgástér a kötelezettségszegési
eljárásokban. Szigorúan meghatározott, könyv szerinti folyamatokról van szó. Az ilyen eljárás
lezárására az egyetlen lehetőség az, ha annak az alapját jelentő ügy megoldódik. Politikai okokból,
vagy levelekkel nem lehet leállítani egy kötelezettségszegési eljárást.
Maradunk tisztelettel
Dátum, aláírás, pecsét.