Levél a székelyekhez, és a többi határon túli nemzetrontóhoz

Posted by
Szürkenyúl
>Aranyos drága szeretett nyulacskáim! Közeleg a választás, a bűnözők egyre nagyobb vehemenciával igyekeznek bebetonozni magukat, természetesen választási csalások sorozatával. Mint láthatjátok, semmitől sem riadnak vissza. Mindent, és mindenkit felhasználnak hatalmuk megmentése érdekében. Ezért gondoltam arra, hogy figyelmeztetni kell a határon túli magyarokat is, ne szolgálják Magyarország bűnszervezetét. Kérlek Benneteket, segítsetek, hogy az alábbi  levél minél több emberhez eljuthasson. Ez közös érdekünk!
Há’, drága tesvéreim! Hogy es van ez a tesvéri szeretet? Maguk ki akarnak bennünket, magyar honban keccsölőket nyuvasztani? Há’ aztán honnan a fészkes fenébűl jutott abba a fene nagy eszükbe, hogy beleszólnak a mi életünkbe? Elvette tán kendtek eszit a szilvórium meg a málnapásztor söre? Ki a rosseb mondta, hogy által kell gyünni a magyar határon, és a trottyos gazemberre kell kaparni az ikszet? Kapirgáljanak a saját reterátuk mögött, annak több haszna lesz!

Atyafiak! Aztán szokás-e maguknál átmenni a szomszéd bodegájába okoskodni? Ugye nem? Nem biz a! Ejszen akko’ mér’ gyünnek át hozzánk megszavazni a mi nyomorúságunkat? Há’ nem ehelyt van a bodegájuk, nem itt van a fődjük! Azt mondom emberek, nem kéne becirmolni magukat! Ocsmány dolog ám beleszólni más dógába, pláne haszonér’ tenni! Nem sül le a bőr a képükről? Párszáz mocskos forintér’ eladták lelküket a gonosznak! Hagyták magukat befírolni egy utolsó aljas gazember által, aki ugyanolyan ganéj, mint a maguk Ceaușescuja volt! Há’ milyen emberek maguk? Szégyelljék magukat!
Megmondom maguknak komáim, úgy, ahogy van, érzem ám én az ádámbűzt!
Jó szívvel fogadjuk magukat, mint vendéget, mi es szívesen megyünk magukhoz vendégségbe, de sohse jutott eszünkbe Ceaușescura szavazni! Igaz-e? Nincs maguknak semmi keresnivalójuk ehelyt, mikor a nemzet sorsárul döntünk! Nem itt dógoznak, nem itt fizetnek adót, nem itt vásárolnak, nem ehelyt járnak gyerekeik iskolába.
Maraggyanak saját bodegájukban es egyék a saját bigyirkójukat, amiért megdógoztak, ne ácsingózzatok a máséra!
Há’ aztán azt es megkérdem atyafiak, milyen alapon csármáltak maguk a trottyos bandita melletti tüntetésen? Tán csak nem pénzér’ tették azt es? Ejszen tudom én, hogy vót az! A mi pénzünkön buszoztatta magukat a hazug diktátor! Még pénzt es kaptak érte, hogy ellenünk vonuljanak. A rosseb ette vóna meg magukat, mikor magyar földre tették lábukat! Jobb lesz, ha eztán távol maradnak! Bélsikulás kapja el mindannyiukat, mikor még egyszer átteszik a lábukat a magyar határon, dönteni a mi boldogulásunk felől!
Ejszen nem jobbak maguknál az ukrán magyarok se! Nekik es van pofájuk törvénytelenül magyar lakcímre es bejelentkezni, olyan nyugdíjat felvenni, amiért nem dógoztak meg. Há’ milyen emberek az ilyenek? Megmondom én maguknak, nem kertelek. Szar emberek!
Ide figyeljenek! Azt hallottam, az a mondás járja Székelyföldön, hogy „Székely szarta a magyart!”
Há’ ezt a marhaságot felejtsék el, de izibe! Nem kell hallgatni olyanokra, akik egymásra akarnak uszítani bennünket! Higgyék el nekem atyafiak, csak a barátság, a szeretet fizetődik ki, az ellenségeskedés, az ármány sosem! Maguk nem itt élnek, nem tudhatják, nem tapasztalják saját bőrükön, hogy mi folyik az országban, így ne es szóljanak bele a mi dógunkba!
Maradjunk jóbarátok, vannak minékünk semmirekellő ellenségeink kerítésen belül es!
Elég, ha csak e hétre gondolok. Magyar hon bűnszervezete megint durva választási csalásra készül! Má’ nem elég nekik a kolompér, a láncszavazási trükk, a maguk képeslap-szavazatai! A legújabb salátatörvény szerint magyarországi fiktív lakcímmel rendelkező külföldi bérszavazóik – ezek maguk, atyafiak! – már az egyéni jelöltekre es szavazhatnak majd. Megváltoztatták a törvény szerinti lakóhely fogalmát es, így a fiktív lakóhely létesítése (vagy az abban való közreműködés) egyszerűen nem lesz többé büntethető.
Atyafiak, drága testvéreink, gondolkodjanak el azon, megéri-e néhány száz forintért, egyéb előnyökért, a mi pénzünkön épült stadionokért, templomokért, egy népnyomorító aljas gazembert szolgálni, aki csak a saját hatalmának megtartására használja fel magukat? Ejszen tudják, a maguk nem túl áldásos közreműködésével valósítják meg választási csalásaik zömét.
Ha igaz magyarnak tartják magukat, akkor viselkedjenek es úgy! Maradjanak otthon, vagy szavazzanak a magyarság fennmaradására, a demokratikus ellenzékre!
Isten áldja magukat!

https://szurkenyul.blog.hu/