Igy lopnak ők

Posted by
Vitézy Tamás megrendítő bejegyzése november 10-én: (korábban a NER egyik meghatározó üzletembere volt, a tíz leggazdagabb magyar közé sorolták, László bátyjának első felesége, Sípos Katalin, a miniszterelnök édesanyjának testvére.)
“Az igazságszolgáltatással is szövetkező bűnözői maffiák miatt az Ön vagyona sincs biztonságban! Mi lehet a sok-sok kormányzati siker, a FIDESZ-KDNP pártkoalíció háromszoros kétharmados győzelme után egy elutasítottságtól való félelem oka? Ez volt a közelmúltban az idővonalamon közölt jegyzetem témája.
Most rövidebben és konkrétabban! Kérdezték tőlem a bő 30 évvel fiatalabb korosztály egyes tagjai, hogy milyen – a „partvonal” széléről bekiabáló és a felelősségben nem osztozó – alapon merészelek bármiben kritikát megfogalmazni?
Részemről a válasz egyszerű! Elkötelezett, hitelesnek tartott szereplője voltam, és érintettként ma is vagyok annak a folyamatnak, ami a rendszerváltás óta egy szuverén Magyarországot kíván létrehozni egy zűrös, olykor ellenséges politikai, geopolitikai környezetben. Aki ezt a számomra is szent célt veszélyezteti akkor is ellenzéknek, sőt ellenségnek tartom, ha „közülünk” való.
Ezért merészelem veszélyesnek és tűrhetetlennek nevezni a köreinkben meglévő olyan viselkedési formákat, ami a protest szavazók táborát fogja növelni.
Túllépve a közhangulatot megrontó személyek viselkedésén, mert ez valóban az észrevételezésen túl nem az én dolgom, hanem a pártszervezet öntisztulási folyamata. Mindenképpen foglalkozni kell a gazdasági bűnözés igazságszolgák által is támogatott rendszerével, melyben ma is érintett vagyok, mint kárvallott!
Már említettem, hogy bevett bűnözői gyakorlat, hogy ha bármilyen sikeres vállalkozást, vagyont irigykedve megkívánnak egyes „befektetők”, azt banki, felszámolói, bírói, végrehajtói segédlettel erre szakosodott ügyvédek hadával, nyomozók, ügyészek bűnözői részvételével el is veszik!
Jogorvoslatnak majd, mint látszik, sok helye nincs!
Ez az együttműködő kör egy jól bejáratott, minden részvevőt busásan megfizető maffia!
Higgyék el nekem, hogy ez a sommás megállapítás nagy bátorságot (vagy vakságot) követel, és én is csak a minden mindegy alapon merem megkockáztatni sok keserű tapasztalat után.
A történet nagyon leegyszerűsítve az elkövetők részéről egyszerű lenyúlási rutin, amit széles körben, és többek között velem szemben is alkalmaztak.
Tulajdonomban volt, és – pereim befejezése után – ismét lesz az egyik legnagyobb horvátországi turisztikai vállalkozás szállodákkal, kikötőkkel, kempinggel és egyéb építési területekkel. Ez fél millió négyzetméter tengerparti területen, 112.000 négyzetméter szállodaként beépített területet jelentett. A turisztikai együttes ezen kívül két nagy, működő yachtkikötő koncesszióját is tartalmazza! Ez rendkívül nagy értéket képvisel, amellyel helyezett voltam a tíz leggazdagabb horvát listáján.
Banki hitelek átfinanszírozására, és befektetőtársként egy B. Financing Zrt. nevű cég jelentkezett, amely mint később kiderült, J. Dániel bőven száz fölötti céghálójának egyik tagja volt. A B. Financing Zrt. nem saját forrásból finanszírozta a vállalt kötelezettségeit, hanem a szintén több száz céget birtokló Mészáros Lőrinc tulajdonolta Takarékbank Zrt. pénzéből tette azt, ahol hitelminősítés és tudtunk nélkül, elzálogosított minden portfólióelemünket, sőt családunk egyéb vagyontárgyait is.
A kezdeti bizalom és a hit, hogy az együttműködésünk hasznos lehet lépésről-lépésre elszállt. Általuk jól ismert játékszabályok szerint zsarolt helyzetet teremtettek, bizalmi embereimet, képviseleti joggal rendelkező vezetőimet, személyi asszisztensemet megvásárolva, meglévő szerződéseket kijátszva, minden vagyonelemre kiterjesztették intézkedési jogukat, hasonló módszerrel, mint azt nagyban utazó lakásmaffiák teszik.
A folyamatot tovább nem részletezve ügyvédeik „jó” munkája, és az enyémek megvásárolt árulása következtében, csak bűnvádi eljárások indításával volt és van reményem ellopott javaim visszaszerzésére. Bűnvádi eljárást kezdeményeztem már majd másfél éve a B. Financing Zrt. és közreműködői ellen, V. Hermin és R. Edit bírók, és T. Csaba felszámoló ellen.
2020. október 08-án bejelentést tettem ismeretlen ügyészekkel szemben, akik hamis nyomozati iratokat szivárogtattak ki, többek között újságíróknak.
2020. november 04-én (nemzeti gyásznap is) kilenc ügyész és két rendőr hajnalban házkutatást tartott a lakásunkon „hivatali iratokat” keresve és engem koncepciós, koholt vádakkal gyanúsítva 72 órára letartóztattak. Kérem ne tessék nevetni, a vád az volt, hogy a Széchenyi Banktól a tulajdonomban álló igen nagy értékű cég úgy vett fel 500 millió Ft forgóeszközhitelt, hogy a szándékunk az volt, hogy azt nem fogjuk visszafizetni. Nem zavarta az Ügyészséget, hogy a visszafizetés sokkal korábban megtörtént, és a bank felszámolója nyilatkozott többször is írásban, hogy a bank felé tartozásunk nincs.
Az általam beadott bűnvádi feljelentések vizsgálata, „nyomozása” F. Pál főügyészhelyettes elrendelése alapján hivatali felügyeletben ugyanoda, a Központi Nyomozó Főügyészséghez kerültek, ahol az ellenem indított gyanúsítás elrendelése történt. Ez azzal a ki nem mondott szándékkal történt, hogy amíg ellenem egy alapos gyanú igazi nyomozati cselekmény nélkül fennáll már több mint egy éve, addig ne kelljen vizsgálni az én feljelentéseimet, és így teljessé tudják tenni a lopást, amit a B. Financing Zrt. és ki tudja ki más, ellenem elkövetett.
Ez a jelenlegi helyzet ás általában az igazságszolgáltatással összedolgozó üzleti maffia módszere.
Hét büntetőfeljelentésemben érintett személyeket csak felsorolásszerűen közlöm, hogy jobban láthatóvá tegyem az érdekek alapján együttműködő szereplőket:
• B. Financing Zrt. és közreműködőik
• K. Dávid, működő felszámoló és ügyvéd
• T. Csaba, felszámoló
• V. Hermin, bíró
• R. Edit, bíró
• K. László, volt ügyvezetőm
• F. Pál, főügyészhelyettes (hamis tanúzás és okirat-hamisítás)
• V. Tibor, Legfőbb Ügyészségi ügyész
• U. András, Nyomozó Ügyészség, vezetőhelyettes ügyész
• T. Mónika, nyomozó ügyész
Alapvetően egyetértek a Kúria Elnökének közleményével, hogy „a bírói tekintély tiszteletben tartása az alkotmányos működés, a jogállam csorbítást nem tűrő alapértéke”. Vonatkozni kell ennek a teljes ügyészi testületre is!
Amíg sajnos léteznek pedofil papok, addig megtévedt bírók és ügyészek is létezhetnek, akiknek a bűnözése szigorú kontrollt és szankciót követelő cselekmény!
Az említett személyek mindent elkövettek, hogy teljes legyen a jogfosztottságom, sőt a hozzám hűséges ügyvédeimet is kreált ügyekkel próbálják rólam leválasztani.”
A bejegyzést felfedezte: Hirschler Richárd
Címkép: Vitézy Tamás
Megjegyzés: A facebook bejegyzésben az említett személyek teljes nevükkel szerepelnek, így a finanszírozó cég is.