Bayer Zsolt miért küldte melegebb éghajlatra a tapolcai mozist?

Posted by

Zöldi László
>Ahol a neves publicista a kenyerét keresi – a Magyar Nemzet szerkesztőségében -, ott
politizál. Miért ne tenné? Ez a közírók kedvenc foglalatossága. Magánemberként viszont, a
fészbukos üzenőfalán, már a vitatott személyiség egyéni adottságait veszi figyelembe.

A tapolcai mozi igazgatója nem sietett műsorra tűzni az Elkxrtuk című dokumentum-
játékfilmet, és ezt a területileg illetékes Fidesz-politikus, Navracsics Tibor zokon vette. A
publicista újságcikkében az igazgató munkásőri lelkületéről értekezett. Ahhoz azonban, hogy
a történelmi metafora hatásos legyen, a mozisnak nyugdíjasnak kéne lennie. Eme
ellentmondás fölment az értelmezés kötelessége alól. Annál érdekesebb a magánemberi
megjegyzés, amely a mozit vezető hölgy nemének szólt. Bayer abban a stílusban küldi
melegebb éghajlatra, melynek tárgyi alapja régóta foglalkoztat.

A magyar újságírás legutóbbi száz évében az egyik leggyakrabban idézett szállóige így
kezdődött: „E helyről óva intjük Angliát…” A folytatásban a kisvárosi újság cikkírója
figyelmeztette Nagy Britanniát, a második világháború előestéjén pedig és merőben más
előjellel az ötvenes évek elején az Egyesült Államokat, hogy ha az említett nagyhatalmak nem
hallgatnak rá, akkor bizony megnézhetik magukat. A mulatságos szállóigét a vele foglalkozók
„olvasták” a balmazújvárosi, a besztercei, a kaposvári, a kézdivásárhelyi, a nagybecskereki, a
sepsiszentgyörgyi, a székelyudvarhelyi, a székesfehérvári, a szilasbalhási, a verseci és a zentai
újságban. Valamint a csíki, a Torontál megyei sajtóban és a Nyírvidék című lapban.

Jómagam Zágon Istvánnál, több cikkében és levelében is. A két világháború közti
kabaréjelenetek szerzője, a Fekete Péter öcsém és a Holdvilágos éjszakán című slágerek
szövegírója, vagy ahogy ő nevezte magát, „a humor kisöregje” az első világháborút megelőző
évekbe vezeti vissza az ’óva intjük”-et. Fleischl Istvánként 1912-ben érettségizett Zentán. S
mert szerelmes versét a helyi újság közölte, fölkeltette figyelmét az Angliát figyelmeztetésben
részesítő cikk. Szerzőjét a lap tulajdonosával, a „karikalábú, kis, vörös emberkével.”, a
közismert könyv- és papírkereskedővel azonosította.

Bár a korabeli adatok ellentmondásossága miatt egyelőre nem nevezhetem meg, a jelek arra
utalnak, hogy a búrok (a Dél-Afrikában élő holland telepesek) ellen katonákat küldő brit
uralkodót beszélte le a világpolitikát megbolygató hadműveletről. Ott aztán tényleg melegebb
éghajlatról volt szó, ehhez képest Bayer Zsolt fészbukos megjegyzése valóságos oázisnak
számít.

Tíz mondat az óva intésről

Emlékeztetve a szilasbalhási Tárogató háborús cikkére: „Óva intjük Angliát”. (Görgey
Márton dr. egyházmegyei táblabíró, Magyarság, 1936. január 29.)

A beállott belpolitikai helyzettel kapcsolatban az európai béke érdekében óva intjük Angliát
minden meggondolatlan lépéstől. (Szerkesztőségi cikk, Székely Nép, 1938. március 20.)

A második világháború kitörésekor, egyik nagyközségnyi méretű székely kisváros
napilapjában elsőoldalas vezércikk jelent meg. Címe: „Óva intjük Angliát”. Elképzelhető, milyen pánikba estek a szigetország vezető körei ettől a kontinentális fenyegetéstől. (Vári
Attila költő, Kritika, 1986/12.)

„Óva intjük Angliát” – a háború előtti vidéki újság szállóigévé lett címe jut akaratlanul is az
eszünkbe. Az azóta feledésbe merült lapocska amatőr külpolitikusa határtalan
elbizakodottságában megfenyegette az akkori világ egyik nagyhatalmát. (J. Garai Béla
vajdasági újságíró, Magyar Szó, 1991. május 27.)

Érdemes utalni arra a sajtóanekdotára, miszerint a Nyírvidék című orgánum Anglia második
világháborúba lépésekor az „Óva intjük Angliát” felkiáltású szalagcímmel jelent meg. (Eötvös
Pál újságíró, Népszabadság, 1994. január 17.)

Ismert adoma, hogy a XX. század elején a Beszterce és Vidéke nevezetű kis napilap állítólag
„Óva intjük Angliát” címmel közölt vezércikket a tudatlan vidékiek szokásosan túlzott
önbizalmával. (Tamás Gáspár Miklós filozófus, hvg.hu, 2013. január 24.)

Boris Johnson, maga egy kis, széteső ország élén áll! (Schmidt Mária miniszterelnöki
tanácsadó, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Facebook.com, 2021. szeptember 3.)

Nem minden nap intjük óva Angliát, százévente csak párszor szokás ez mifelénk. (Szele
Tamás újságíró Schmidt Mária nyílt leveléről, Zóna.hu, 2021. szeptember 4.)

Óva intenék mindenkit attól, hogy ebben a Kína-Amerika küzdelemben egyoldalúan
elkötelezzük magunkat. (Orbán Viktor miniszterelnök, Miniszterelnök.hu, 2021. szeptember
20.)

E helyről üzenjük Bakonyi Veronikának, a tapolcai mozi vezetőjének, hogy Navracsics
Tiborhoz intézett válaszának témája és minősége okán takarodjon azonnal a büdös picsába.
(Bayer Zsolt publicista, Facebook.com, 2021. november 9.)

Médianapló, 2021. november 12.