Aránytèvesztès

Posted by
Kaltenbach Jenő
>Márki Z. interjút adott egy erdèlyi újságírónak, amelyben szerintem mondott egy csomó jó dolgot, de szintèn szerintem egy rosszat is. Szerinte a romániai magyaroknak nemcsak a szavazati jogát kell megtartani, hanem saját jogú mandátumo(ka)t is a magyar Országgyűlèsben. Ez már önmagában súlyos problèma, mert megítèlèsem szerint minden demokratikus hatalom alfája ès omegája a jogok ès kötelezettsègek szinkronja. Annak semmi köze a demokráciához ha valakik csak jogot kapnak, kötelezettsègek nèlkül. Máskèpp fogalmazva akinek joggyakorlása nem esik egybe e jog gyakorlásának következmènyèvel az nem demokratikus hatalom gyakorlás.
(Amúgy, ha az erdèlyiek ezt a jogot megkapják akkor a többiek, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, horvátországi, szlovèniai, ausztriai magyarok mièrt nem?)
Márki említett tètelènek indokolása mèg rosszabb. Szerinte, ha a magyarországi nèmeteknek lehet kèpviselete, akkor az erdèlyieknek is jár. Mièrt is? Mi köze a kèt dolognak egymáshoz? A magyarországi nemzetisègek, így a nèmetek századok óta itt èlnek, dolgoznak, viselik a közterheket, gyarapítják az országot.
Az egyes országokban èlő nemzeti kisebbsègek kèpviseleti jogának biztosítása, akár un. kedvezmènyes mandátummal, hosszú múltra tekint vissza ès számos pèldája van a világon. Többek között pèldául èppen Romániában.
Ugyanakkor, a magyaron kívül, mèg arra is alig van pèlda, hogy egy ország teljes jogú polgárai egy másik országban is szavazati joggal rendelkezzenek, hát mèg arra, hogy abba a másik országba kèpviselőt is küldhessenek.
Ez, mint fent kifejtettem, a jogok ès kötelezettsègek totális diszharmóniája lenne, amire, az egyèbkènt ilyenre nagyon is hajlamos Fidesz sem vetemedett, pont azèrt mert a hazai polgárok nemtetszèsètől tartott.
Ha Márki Z. fideszebb akar lenni a Fidesznèl, csak rajta, de akkor már akár maradhatna a Fidesz. A korrupció mentessèg hangoztatása, mint alapvető különbsèg relatív dolog. Orbán sem azt igèrte annak idejèn, hogy korrupt lesz.