A nyugdíjprémiumról és egyéb dolgokról

Posted by
Szűcs Gábor Róbert
>MI EZ? EZ EGY LEVÉL.”
>dr. Orbán Viktor úrnak
Magyarország miniszterelnöke
Budapest
Tisztelt Miniszterelnök Honfitársam!
Köszönettel vettem hozzám intézett levelét, amely sem tárgyat, sem keltezést nem tartalmaz, ezért nagy sajnálatomra én sem tudom betartani a hivatali levelezés kötelező szabályait,és nem tudok formálisan hivatkozni rájuk. Bátorkodom azonban feltételezni, hogy Ön tudja, melyik levélről van szó azok közül amelyeket –az Ön, „nemzeti konzultációnak” nevezett véleményét is beleértve- hozzám intézni nagylelkű volt.
Mostani levelét azzal kezdi, hogy -idézem-„az oltásoknak köszönhetően sikerült megfékeznünk a vírust.” Fájdalommal vagyok kénytelen felhívni az Ön figyelmét arra, hogy nem említi, melyik vírusról van szó. Ugyanis amennyiben például feketehimlőről, akkor teljesen, ha a tébécéről, akkor nagyrészt igaz, ha viszont a koronavírusról (Covid) akkor ez egyáltalán nem felel meg a valóságnak. Kérem, tekintse személyes véleményemnek, de illetlenségnek tartom, hogy a negyedik járványhullám felfelé ívelő szakaszában Ön a győzelemről szól. Engedelmével, Önt idézem: „minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük”. Márpedig minden jel szerint még csak kezdő sípszó utáni néhány percnél tartunk, és .nagyon nem állunk nyerésre.
Ami pedig az oltást illeti, ez kétségkívül a védekezés egyik legfontosabb, (bár, a maszkviselés és a kézmosás, valamint a távolságtartás mellett nem egyetlen) eszköze. Annál nyugtalanítóbb, hogy az Ön felelőssége és személyes példamutatása mellett azt a Sinopharm márkájú kínai oltóanyagot kapta 60 év fölötti, ezen belül természetesen a nyugdíjas korú honfitársaink tömege, amely a gyártó szerint sem alkalmas e korosztály megbízható védelmére. Mindemellett ma sem tudjuk, hogy a most indult negyedik járványhullám betegei, netán elhunyt áldozatai közül hányat oltottak ilyen, vagy más, az Európai Unió illetékes hatósága által nem ajánlott oltóanyaggal.
Előre is szíves elnézését kérem a kifejezésért, Miniszterelnök úr, de kénytelen vagyok közölni, hogy ezt az eljárást én cinikusnak tartom. Akarattal használtam ezt az enyhe kifejezést,, bár ez nem kis erőfeszítésembe került, figyelembe véve azt, hogy publikus adatok szerint a kínai eredetű vakcinát a magyar Külügy-és Külgazdasági Minisztérium (tehát a magyar állam) a más országok által fizetettnél lényegesen magasabb, esetleg többszörös áron vette, közvetítőn keresztül.
Megtisztelő levelében továbbá azt írja hogy egységesen 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot kapunk. Ez a kisnyugdíjasoknak, vagyis nyugdíjas társaim zömének természetesen óriási összeg, ám értéke a nyugdíj nagyságával egyenes arányban csökken. Ön nem emlékezhet az 1960-as évek végére, amikor az ún. Új Gazdasági Mechanizmus révén kísérlet történt arra, hogy lazítsunk a szocialista rendszer béklyóin, E béklyó egyik ilyen eleme volt az „egyenlősdi” azaz a különböző helyzetben lévők egyforma/azonos összegű díjazása. Megdöbbenve látom, hogy az Ön kormánya most éppen ezt az egyenlősdit kívánja visszahozni,
További tényező a száguldó infláció. Bátorkodom felhívni szíves figyelmét arra, hogy az inflációs ár-bér (ez esetben inkább összkereslet)-spirált nagyon könnyű elindítani, de roppant nehéz megfékezni, Az egyszeri nyugdíjemelés, a többi, pénzbőséget, ezzel keresleti többletet teremtő intézkedés olyan pénzkibocsájtást jelent, amelynek nincs fedezete. A pénz tehát felhígul. Ezt nevezzük inflációnak. És ez még csak az kezdet. A relatív pénzbőség szükségképp importnövekedést is jelent, hiszen még az itthon megtermelt áruk zöméhez is behozatalra van szükség. Az infláció miatt ugyanakkor az export versenyképessége csökken, Hacsak a forint árfolyama nem romlik ennél gyorsabban, de ez meg az importot drágítja tovább.
Az Ön által megkezdett út tehát egyenes vonalban vezethet a gazdaság összeomláshoz és/vagy újabb külső hitelek felvételéhez, hiszen a növekvő import miatt a kereskedelmi, és ezzel együtt a fizetési mérleg hiányát valamiből fedezni kell. Az országok fizetésimérleg-hiányának csökkentésére egyetlen nemzetközi intézmény nyújt hitelt: ez a Valutaalap, azaz az IMF, amelytől Ön úgy irtózik, mint ördög a tömjéntől.
Ön azt írja: „továbbra is biztosítani fogjuk az inflációkövető nyugdíjemelést”. Ha ezt komolyan gondolják, az üres kassza mélyén kell kotorászniuk. Az infláció ugyanis könnyedén lehet két számjegyű is, melynek fedezetére aligha jut belső forrás.
Mellesleg, a rend kedvéért megemlítem, hogy a 13. havi nyugdíjat a „baloldali”, szerintem inkább liberális kormány adta és az Önök által elfelejtett , 2008-as világválság idején volt kénytelen visszavonni, Arra a válságra a közgazdászok nagy része sem számított, és valamennyi fejlett ország nehéz helyzetbe került. Önök ennek a nemzetközi tragédiának a hátán kerültek kormányra, egy konjukturális időszak kezdetén, és ahelyett, hogy ezt a „kegyelmi” állapotot a nyugdíjrendszer és általában a költségvetés átalakításra, az intenzív fejlesztésre használták volna, elmulatták luxusberuházásokra, azaz voltaképp az Ön jövőbeni hírnevének vélt fenntartására. Az Ön hiúságát növelő célokra. pazarolták el azt a pénzt, amit mi (akikre Ön hivatkozik) egy élet munkájával megteremtettünk.
Megkapjuk tehát azt, ami Ön szerint jár nekünk. Nagyon remélem, hogy idővel Ön is megkapja azt, ami Önnek jár.
Üdvözlettel,
nyugdíjas honfitársa