Stratégiai tanácsok MZP-nek

Posted by
Raskó György
>A fejemben már összeállt a forgatókönyv, mit is kellene MZP-nek csinálni a következő hónapokban. Röviden és tömören.
Azonnali feladat, hogy MZP-nek legyen pártja. Pártot szervezni már nincs idő a választásokig, emellett se ember, se pénz nincs rá. Tehát MZP lépjen be vagy a Momentumba, vagy az Új Világ pártba. Ez utóbbi kézenfekvőbb egyben logikusabb, miután MZP és Pálinkás Józsefék is a nemzeti konzervatív oldalhoz tartoznak, így nincs ideológiai nézetkülönbség közöttük.
MZP MMM mozgalma maradjon meg mozgalomként, civil szervezetként, amely egyfajta új “polgári körök” bázisszervezete lehetne.
MZP kezdje el szervezni a választási pártszövetséget maga köré. Tagjai lehetnének: a Momentum, mely biztos, hogy legalább 6-8 parlamenti mandátummal fog rendelkezni, így lesz saját frakciója. Reményeim szerint MZP Új Világba történő belépésével lesz annyira erős pozícióban, hogy az Új Világnak kihajt 5-6 mandátumot (az ellenzéki közös lista állítás során), így e pártnak is lehet önálló parlamenti frakciója.
Ha ezek a lépések jól sikerülnek, vonzóvá válhat választási pártszövetségük a Jobbik számára is, amely pártnak szintén van esélye önálló frakcióra. Politikai megközelítésből természet-ellenes ugyanis a Jobbik DK-val kötött szövetsége. Ha Jakab Péter ezt fenntartja, a szavazói “kimennek” alóla és súlytalanná válik pártjával együtt.
Hátra van még a tárgyalás az LMP és a Párbeszéd pártocskák egyéniben induló jelöltjeivel, akik közül remélhetőleg 5-8 képviselői helyet össze tudnak szedni. Rájuk is nagy szüksége lesz MZP-nek, ha győz az egyesült ellenzék.
Kérdés marad mi legyen az MSZP-vel? Szimpatizánsai egy része ugyanis Dobrevre szavazott, míg nem tudjuk hányadrész Márkira tette voksát. Ezt a problémát magának az MSZP-nek kell házon belül rendezni. Én azt ajánlanám nekik, hogy MZP táborához csatlakozzanak, de ha még sem, akkor sincs baj, kössenek pártszövetséget a DK-val.
Az előválasztáson szavazók óhaja egyértelmű: Nem kérnek se Orbánból és a NER-ből, miként a 2010 előtti politizálásból és az akkori pártokból, politikusokból sem. (a régi ellenzék leváltása MZP szerint már megtörtént.)
Ez a narratíva azonban csak akkor hihető, ha világosan kristályosodik az ellenzéki oldalon a két pólus: egy Centrum pártcsíra, az újak részvételével s az erős DK egyedül, mint markáns baloldali párt.
Természetesen érvényben marad a közös fellépés parancsa a választási pártszövetség és a DK között, de jól látható módon körvonalazva, hogy itt két markáns irányultságról – egy klasszikus polgári és egy hagyományos baloldali párttömörülésről van szó s a kettő most a már ismert okok miatt szoros együttműködésre van ítélve.
Ebben a szövetségben azonban világossá kell tenni ki az első számú dudás a csárdában. Ő nem lehet más csak MZP, akit 57:43 arányban, tehát meggyőző fölénnyel választottak meg közös miniszterelnök-jelöltnek. A várható mandátum-megoszlásnak is tükrözni kell ezt a quasi 60:40%-os arányt, különben a választókkal nem lehet elhitetni, hogy az első számú dudás nem lesz Gyurcsány játékszere, bábja. Márpedig a győzelemhez ez mindenképp szükséges feltétel, átszavazás csak így lesz több százezres nagyságban. Ettől függetlenül is a DK-nak és vezérének garanciát kell nyújtania, hogy az ellenzéki erők győzelme esetén nem indít bizalmatlansági szavazást MZP ellen akkor sem, ha a DK rendelkezik majd nagyobb frakcióval az új összetételű parlamentben.