Kornai

Posted by

Vásárhelyi Mária
>Ő már tényleg az utolsó mohikánok közül is az egyik legutolsó volt. A negyvenes évek végén a Szabad Népnél a “Vásárhelyi óvoda” tagja volt Kende Péter és Gimes Miklós mellett. Apu csak 10 évvel volt idősebb náluk, de mellette tanulták az újságírás csínját-bínját és élték az újságírók bohém életét. Aztán a nagy kijózanodás kezdetén, a Rajk per idején, Kornai János úgy döntött, hogy teljesen kiszáll a politikából és a közgazdaságtudománnyal fog foglalkozni. És ez volt talán élete legjobb döntése. Igazán komoly, világszerte elismert életművet hagy maga után, az államszocialista rendszer egyik legnagyobb hatású elemzője lett. Aztán segített megérteni mindannyiunknak a rendszerváltás utáni évek gazdasági logikáját is. Én még a nyolcvanas években kerültem szakmai kapcsolatba vele; azon kevesek közé tartozott, aki nagyra értékelte a Közvéleménykutató Intézetben folyó, a gazdasági közhangulat változásaira vonatkozó szisztematikus kutatásainkat, amelyek eredményeit fel is használta munkáiban. Kár, hogy ezek jelentőségét az utókor sem ismerte fel és hagyta elenyészni. A rendszerváltás után is dolgoztunk együtt és közben próbált rábeszélni, hogy írjam meg a “nagydoktorimat”, de erre nem tudott rávenni. Talán érdemes lett volna, de a 2010-es újabb rendszerváltás utáni kirúgásomtól ez sem tudott volna megvédeni. Ezt követően időnként találkoztunk mindenféle eseményeken, könyvhéten, koncerten, születésnapokon és utóbb egyre inkább temetéseken. Mindig érdeklődő volt, kedves és szerény, szóval olyan nagyon emberi. Ő is ahhoz a generációhoz tartozott, amelynek tagjai egyszerűen csak szeretetből szolgálták a hazájukat és nem vártak cserébe semmit. És nem is hivalkodtak ezzel. Kornai János életművével nagyobb szolgálatot tett ennek a hazának, mint az összes handabandázó, hazaffy együttvéve. Művei világszerte a közgazdasági alapműveltség fontos alkotórészei. Ma is látom magam előtt, ahogy ott ül Anyu temetésén, magába roskadva. Ugyanabban az évben születtek és a kollégiumi évek alatt szövődött közöttük valami kis szerelem is. Hosszú ideje készülődtem, hogy elmenjek hozzá, de ez elmaradt. És most, hogy ő is elment, elvitt a múltamból egy újabb kis darabot.