Invokáció a sznobszótárhoz

Posted by

Cserháthalápy Halápy Gábor

>Legyünk trendik és sznobok; nyelvünkben is feleljünk meg korunk kihívásainak és elvárásainak! Vállaljuk nyíltan sznobságunkat! Évtizedekkel ezelőttFekete István, mikor a Téli berek című regényét írta, még ilyen szavakat adott egyik szereplője, István bácsi szájába: [Sznob] Aki nem előkelő, csak előkelősködik. Olyan embereket utánoz, akik valóban előkelőek; olyan
fára kapaszkodik, ami végeredményben csak uborkafa, csak külsőség, belső tartalom nélkül. Mára ezek a szavak már nem igazak, éppen az elmúlt évtizedek történései és korunk celebjei megmutatták nekünk, érdemes
sznobnak lenni! Itt a new feeling!
Ehhez itt a hatékony segédeszköz, az első magyar sznobszótár. Ennek az
új szótárnak a segítségével mindenki könnyedén helyettesítheti a hagyományos, régi és mindenki által ismert magyar szavakat modern és effektív kifejezésekkel.
Korunk üzenete: trendinek és sznobnak is kell lenni! Ergo most prezentáljuk Önöknek, hogy hogyan és miként. Sőt: referenciát adunk a topkarrierhez.
Kimutatták: manapság gond van a szövegértéssel és a kommunikációval. Hát hogyne lenne, amikor mindenki magyarul akar beszélni! A siker, a karrier, a trendiség csak egy másik nyelven valósítható meg: újmagyarul. (Egyéb megnevezései, illetve dialektusai: neomagyar, globálmagyar, hunglish.)
A kommunikáció során eddig mindenki precizitásra törekedett. De minek? Nem jobb, ha üzenetünk homályos, kétértelmű és pontatlan? Így legalább később nem kérhetik számon rajtunk korábbi mondanivalónkat, és könnyen kibújhatunk a felelősségre vonás alól is.
Az újmagyar nyelv a sznob viselkedésből indult ki. A sznob az angol
s.nob. rövidítésből (abbreviációból) származik: sine nobilitate (nemesség
nélküli). Régen a cambridge-i egyetem közrendű hallgatóinak neve elé tett
anyakönyvi bejegyzés. Az ilyen hallgatók igyekeztek előkelő diáktársaik
életvitelét utánozni.
Benkő Loránd is írt (ír = még nincs rá jó újmagyar szó, sajnos ebben a
szótárban sem) a magyar nyelvben terjedő sznobságról. Ezekkel a szavakkal
jellemezte (demonstrálta): holding, licence, sponsor (szponzor), teenager,
image, show, team, marketing. Egyes szavak ugyan elkezdtek magyarosodni: a finanszírozból így lett financíroz. Ebben az időszakban terjedt el az az új magyar szólás (frázis, proverbium): „Ahol a projektet prodzsektnek mondják, onnan el kell menni.” De (versus) ezen már túl vagyunk, ezért vált égetően szükségessé a sznobszótár kiadása.
Az újmagyart egyszerűen (szimplán) úgy interpretálhatnánk: magyarhoz közeli nyelv. Az újmagyar hangzásában és nyelvtanában emlékeztet a régimagyarra, szókészlete azonban más. Leginkább indoeurópai gyökerű: latin, német, angol, de elvétve vannak benne más elemek is.
Egyes nézetek szerint ma már önálló nyelvvé vált. Az újmagyar a 19.
században a hivatalokból indult ki. Egyik első nyelvemléke (dokumentuma)
ez volt:
Tisztelt Polgártársak!
Individualis politicám essenciája specialiter abban culminál, hogy mindazon differenciák, conflagrációk és conflictusok megszűnjenek, melyek az
európai configurációban cooperáló kabinettek collectív associációjának
resultátumaképpen a garantirozott pacificatiot nullificálják.
Hiszen mi a tulajdonképpeni situatió? Nem egyéb, mint hogy az agitatiók már annyira demoralizálták az amúgyis abnormális aspiratiokat,
hogy a preapandanssá vált fictuák machinatioi illuzorikussá tettek mindent a consolidatiora, reorganisatiora és regeneratiora célzó conservativ
tendetiákat.
A mi diplomatáinknak hiányzik a morális solidaritása, hogy a categoricus intervenciójukkal, destrukcióinak progressiv processusának influmentiáját neutralisálhassák.
Tisztán látjuk ebből azt, hogy a catastrophák demarcationalis liniájához elértünk, hol a maleotens apposotiok invasiója pacificatorok pet­i­tióját
teendi, ha combinatiok helyett conkret constallatiok nem constallalják a
stagnatiót.
Éljen a haza!
A fenti idézetben megfigyelhető némi szövegromlás. Részben azért, mert
még vannak benne magyar szavak, részben azért, mert az újmagyar friss
szókészletének helyesírása még nem állapodott meg. Mindenesetre mintaként (modellként, még inkább: prototípusként) szolgál a modern újmagyarhoz. Vegyük sorra a legrelevánsabb területeket!
Az új sznobszótár több területen is sikeresen használható (konzumálható):
1. Pro primo: A hétköznapokban, illetve a víkendeken is. Tréningben,
még inkább joggingban joggingolunk, city vagy mounten bike-on biciklizünk. Ventilátorral, légkondival, mobilklímával hűtünk, viszont mikróban
melegítünk. Az asszony traditional konyhai szettel szervíroz. Újmagyarul
fölírja (lajstromozza), hogy hozni kell a drogériából deo stiftet, sensitive
fogkrémet, sampont, tust, borotvazselét.
2. Pro secundo: A médiában is lehet sikeresen terjeszteni (propagálni)
az újmagyart. Előkészítették az unifikációs miniszter útját; felborult egy
olajfúró platform; a rendőrség delikát helyzetben találta magát; a milicista
eliminálta az ebet; a cég tudja detektálni az áramkimaradást; a mobilitási
héten ne használják az autót; a sérültek állapota stabil; életbe lép a zéró
tolerancia.
3. Pro tercia: A tömegkommunikációs eszközökben kiválóan alkalmazható. A meteorológus elmondja, hogy front érkezik, az időjárási horizont vertikálisan manifesztálódik (esni fog), a humán meteorológus szerint ne csodálkozzunk, ha ma diszkomfort érzés lesz a torkunkban (fájni fog).
4. Pro quadro: Az informatika különösen alkalmas az újmagyar terjesztésére. Minden nap új „kütyü”, amely lehet led tévé, full HD-s felbontással, notebook, webcam, tablet, iPad, navigációs és multifunkcionális készülék, intelligens telefon, s mindezt csatlakoztassuk fel a hipernetre. És nyilván (evidenter) diszkont áron.
5. Pro pento: A divatról (módiról, sikkről!) nem lehet már a régi módon
intenzíven beszélni. Top, boxer, térdfix, tréning szett, klumpa, s a korábbi magyar nyelvben még egy kicsit idegen mássalhangzó-torlódás gyakorlására is javasoljuk: strandszandál. A másik gyakorlásra ajánlott szó: sztrádamatrica. A populáció egy része még nem képes kiejteni ezeket a
szavakat.
6. Pro sexto: A tudomány nyelvében a legkönnyebb az átváltás az újmagyarra. Hiszen milyen jól hangzanak az ilyen megfogalmazások: a szemantikai interpretáció empirikus motiválása vagy a centrum konzisztens az interpretációval, ill. a vehiculum strukturálisan és procedurálisan identifikált.
Még egy, ami miatt felettébb hasznos és nélkülözhetetlen az új sznobszótár. Korábban sokat hallottunk arról, hogy milyen sok szó van a magyar nyelvben, minden tárgyra, minden részletre, minden árnyalatra, minden gondolatra van külön-külön szavunk. De tapasztaljuk, hogy a magyar szókincs gazdagsága, azaz a sok-sok szó gyakran igencsak megnehezíti a kommunikációt, mert nem is ismerjük őket, így aztán a hallott üzenet egyik fülünkön be, a másikon pedig ki. A sznobszótár segítségével redukálhatjuk a szavak számát nyelvünkben. Hiszen egy-egy újmagyar szó annyi, de annyi minden korábbi szó helyett használható. Példaképp itt közreadjuk, hogy az
alább következő hét szó (abnormális, akció, fiktív, index, praktikus, produkál, szolid) összesen melyik másik 90 szó helyett használható. Ezzel mindenki számára világossá válik, hogy korábbi gazdag szókincsünket milyen eredményesen lehet redukálni, akár a tizedrészére!
abnormális: beszámíthatatlan, beteges, dilis, fonák, hibás, hülye, kóros,
rendellenes, rendhagyó, szabálytalan, szokatlan, természetellenes, torz,
visszás, zavart
akció: cselekedet, cselekmény, cselekvés, eljárás, hatás, kezdeményezés, kiárusítás, megmozdulás, mozgósítás, művelet, támadás, tett, tevékenység
fiktív: állítólagos, elgondolt, feltételezett, hamis, képletes, képzelt, kitalált,
koholt, költött, látszólagos, névleges, valótlan, vélt
index: arányszám, bizonyítvány, feketelista, irányjelző, jelzőszám, kitevő,
leckekönyv, mérőszám, mutató, névjegyzék, névmutató, szómutató, tárgymutató
praktikus: alkalmazható, célravezető, célszerű, életrevaló, előnyös, gyakorlatias, használható, hasznos, kivihető, leleményes, megvalósítható, ügyes
produkál: alkot, bemutat, előállít, előteremt, felmutat, gyárt, készít, létrehoz, nyújt, teljesít, teremt, termel
szolid: csendes, higgadt, józan, kiegyensúlyozott, kockázatmentes, megalapozott, megbízható, megfontolt, szelíd, szerény, szilárd, tartózkodó, tisztességes, visszahúzódó
Hogyan használjuk a sznobszótárt? Ha találkozunk egy közönséges, mindennapi magyar szóval, mint pl. igazol, akkor felütjük a sznobszótárt az i betűnél és megnézzük, hogy milyen más szóval helyettesíthetjük ezt a szót, azért hogy megfeleljünk korunknak. Gazdag a kínálat, hiszen 6 szó közül is válogathatunk:
igazol: verifikál, jusztifikál, attesztál, legitimál, rehabilitál, exkuzál
Alkalomadtán, ha úgy látjuk, hogy a lélek szó nem eléggé markáns számunkra, jó néhány ötletet ad a cserére a sznobszótár:
lélek: psziché, pneuma, spiritusz, anima, animus [animusz], pszichikum
Ha pedig a rendellenes szót szeretnénk homályosabb jelentésű szóval kicserélni, akkor a sznobszótár a következőket javasolja számunkra:
rendellenes: abnormális, diszfunkcionális, aberrált, patologikus, extravagáns
Ízlelgessük a rendellenes szó helyett a diszfunkcionális vagy az extravagáns szavakat. Minél többször mondjuk ki magunkban az új szavakat, annál
jobban fog tetszeni számunkra, és a végén biztosak leszünk benne, hogy
kiválóan fog bármelyik új szó mutatni mondanivalónkban.
A † jelet azon szavak mellé tettük oda, melyek a közelmúltban nem
voltak már használatosak nyelvünkben, csak a régi nyelvben fordultak elő.
Ha szükséges, a szavak kiejtését [ ] között adtuk meg.
Finis: Legyenek Önök is bátran sznobok és trendik, maximálisan feleljenek meg korunknak, s így nem marad el a topkarrier! Az új sznobszótárral (voltaképpen újmagyar szótárral) az individuális, társadalmi és tudományos sikerhez szeretnénk utat mutatni (indikálni) kedves olvasóinknak,
honfitársainknak.
A kollekció editora