Igazságos, pártfüggetlen finanszírozást a településeknek!

Posted by

A Hungarian Spectrum írása ma a Magyar Korrupcióellenes Szövetségnek Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke számára írt levelét ismerteti. Balogh S. Éva írása helyett ezt a levelet közöljük

Magyar Korrupcióellenes Szövetség

>Az elmúlt időszakban a magyar kormány egy olyan támogatási rendszert alakított ki, amely hátrányos megkülönböztetést alkalmaz azon önkormányzatokkal (településekkel) szemben, ahol a Fidesz a képviselőtestületekben kisebbségbe szorult, illetve ahol nem az övé a polgármesteri pozíció. A fideszes többségű városoknak elképesztően torz arányban adott vissza nem térítendő hazai pénzügyi forrásokat és uniós forrásból származó támogatásokat az ellenzéki vezetés alatt álló önkormányzatokhoz képest, miközben az önkormányzatokat általában súlyos pénzügyi megszorításokkal sújtotta. Így az uniós pénzek felhasználása sem hatékony, hiszen nem szakmai, hanem pártpolitikai alapon történik a pénzek odaítélése.

A vonatkozó uniós jogszabályok szerint az Európai Bizottság felelős az Európai Unió jogszabályainak betartatásáért, illetve az EU pénzügyi érdekeinek védelméért. Ezért azzal kéréssel fordulunk Önhöz, hogy kezdeményezzen hatásos intézkedéseket ezen, politikai alapon történő súlyos kormányzati pénzügyi diszkrimináció megszüntetésére, amit az Önnek már megküldött Beadványában tényekkel támasztott alá a Magyar Korrupcióellenes Szövetség. (1)

Az uniós jogszabályok tiltják a politikai diszkriminációt, továbbá előírják a közpénzekkel történő hatékony és tisztességes gazdálkodást, ezért kérjük, hogy a 2021-2027. évi uniós pénzügyi ciklus és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Alap forrásait csak akkor biztosítsák a kormánynak, ha az politikai diszkriminációtól mentesen, az EU jogszabályainak megfelelően rendezi a települési önkormányzatok pénzügyi helyzetét. Egyúttal arra is kérjük, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a 2014-2020-as költségvetési ciklus forrásainak hátralévő részét csak akkor folyósítsa a magyar kormánynak, ha az megtette ezt az intézkedést.

Tekintettel a helyzet súlyosságára és tarthathatlanságára, várjuk mielőbbi szíves válaszát és intézkedését.

(1) https://ahang.hu/europai_bizottsagnak_onkormanyzatok_diszkriminacio-1/

Miért fontos?

A kormány politikai alapon osztogatja a pénzeket az önkormányzatoknak, és ilyen alapon von el tőlük forrásokat. Ez ellentétes az uniós és hazai jogszabályokkal és több – Magyarország által is elfogadott – nemzetközi szerződés rendelkezéseivel, amelyek tiltják a politikai diszkriminációt.

De itt nemcsak a törvényekről van szó, hanem arról a megfélemlítő légkörről, ami gúzsba köti a szabad akaratot és megfojtja a kezdeményező készséget olyan választott tisztségviselők (polgármesterek és képviselők) és intézményvezetők vonatkozásában, akik előtt két út áll:

1.) Ellenállnak a kormányzati nyomásnak, de akkor azt kockáztatják, hogy nem lesz pénz az óvoda, az orvosi rendelő vagy a közösségi ház felújítására, a leromlott úthálózat rendbetételére, a felzárkóztató programok forrásainak a megteremtésére. (Az ilyen típusú beruházások, programok a magyarországi településeken jellemzően uniós forrásból valósulnak meg.)

2.) Behódolnak: ezentúl nem bírálnak semmiféle kormányzati intézkedést (még akkor sem, ha az a településük közép- vagy hosszú távú érdekeivel ellentétes); nincs kibeszélés, nincs önálló vélemény; elfogadják, hogy a közbeszerzések elbírálásánál legfeljebb csak asszisztálnak, elfogadják, hogy a kivitelezőkről „magasabb szempontok” döntsenek, kiiktatva ezzel a valódi versenyhelyzetet. S belemennek abba is, hogy nem feltétlenül az a prioritás az egyes fejlesztési döntéseknél, ami a helyben élők tényleges édeke vagy akarata.

Ennek a petíciónak az elindításakor és a vonatkozó beadvány benyújtásakor a kezdeményezők célja az, hogy ez a hosszú távon életidegen rendszer – annak súlyos korrupciós kockázataival együtt – megváltozzon, és ne az döntsön demokratikusan megválasztott testületek fejlesztési elképzeléseinek a támogatásáról, hogy milyen pártpolitikai irányvonalat képviselnek, hanem az, hogy ezek az elképzelések mennyiben szolgálják az adott település fejlődését, az ott élők valós szükségleteit és hosszú távú érdekeit.

Amíg ez a diszkriminatív forráselosztási rendszer nem kerül teljes egészében felszámolásra, az uniós pénzügyi források sem illetik meg az olyan kormányzatot, amely ezt a rendszert kialakította és egyre erőteljesebben működteti.

A petíció kezdeményezője a Magyar Korrupcióellenes Szövetség (KELLESZ), amelynek elnöke Horváth András, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal volt munkatársa, aki 2013 novemberében közérdekű bejelentés keretei között leplezte le az adóhivatalon belül tapasztalt diszkriminatív működési modellt, ami elnéző volt a nagyvállalatok adóelkerülő tevékenységével és a határokon átnyúló áfa-csalásokban játszott szerepükkel kapcsolatban. Közérdekű bejelentéséhez kapcsolódóan feljelentést tett adóhivatali vezetők hatalmi visszaéléseivel kapcsolatban is. Jelenleg szakmai tanácsadóként korrupcióellenes tevékenységet végez, szakterülete az állami és uniós pénzekből finanszírozott önkormányzati és állami beruházások hátterének, az ott kimutatható közpénzlenyúló hálózatok rendszerének a feltárása.