Milyen nép is a magyar?

Posted by

Fábián András
>Tegnapi írásomban arról elmélkedtem, hogy a magyar ember retteg a migránsoktól, a magyar lányos anyák meg pláne. Többek között ennek is betudható, hogy a miniszterelnöki vitában lényegében az összes jelölt a határkerítés fennmaradása mellett foglalt állást, egyikük sem mondta, hogy azt le kell bontani és be kell engedni mindenkit, aki be akar jönni az országba. A kerítés miatt többen felháborodtak, ám a barátaim részéről számomra az is világossá vált, hogy én meg nem fogalmaztam eléggé egyértelműen. Most megteszem. A kerítést – ha már ott van – nem kell lebontani. Minden arra járót azonban nem is kell beengedni az országba. A belépni szándékozó menekülteket megfelelő ellenőrzés után szabad csak befogadni akár az EU-ból, akár a déli határokon. Viszont addig is amíg az ügyük elbírálása tart, joguk van az emberi bánásmódhoz. Joguk van jogi képviselethez, a szükséges orvosi ellátáshoz, emberhez méltó elhelyezéshez és a napi legalább háromszori étkezéshez, hogy csak a legalapvetőbbeket említsem. Továbbá, amennyiben már átestek az EU valamely tagországának átvilágításán és valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva itt képzelné el az életét, akkor ahhoz is joga van, meg a munkához, meg a gyermekének az iskoláztatásához is. Ha ez európai kvóta alapján történik, akkor a kvóta alapján. Ez az én véleményem (is).

Az azonban, hogy én mit gondolok, tök mindegy. A magyar nép azt gondolja, amit belé sulykoltak, kemény propagandával beoltottak és beépítettek a tudatalattijába. Erre a jelen kormányzatnak volt 11 éve. Orbán Viktor az, aki megmondja nekünk, milyen nép is a magyar. Az elmúlt hetekben nagyon rákapcsolt, sokat meg is tudtunk önmagunkról. Eszerint mi magyarok xenofóbok, homofóbok és mélyen vallásosak vagyunk.

Úgy tűnik továbbá, hogy leszálltunk a kipcsak lóról. Mivel tudjuk, hogy a magyar mélyen vallásos nép, ezért honfitársaink nagy örömére megszerveztük az „eukaliptuszos virágkonferenciát”. Most már csak így mondjuk, mert az, aminek szánták, közelében sem volt annak, ami lett belőle. A „mélyen vallásos” magyar nemzet talán 70-80 ezer nemzettárssal képviseltette magát a nagyszabású, több napos áhítaton. Milliós részvételre számítottak, ám a kutyát sem érdekelte az egész. Ahogy láttam, a szentatyát is csak néhány ezer civil ment el látni, az ülőhelyeket leginkább a protokoll vendégek, apácanővérek, csuhás barátok tömegei foglalták el. Pedig még Ferenc pápa volt a legnagyobb jó, ami ezzel a rendezvénnyel történhetett.

Most éppen vadász nemzet vagyunk. A két királyi fővadász, Semjén Zsolt és Kovács Zoltán, osztott szorzott, majd odavágta a kényszeredett orrhúzogatóknak, hogy a magyar az horgász, vadász, madarász nemzet. Az ország fele ugyanis valamilyen szinten (fiú, leány, férj, feleség, gyermek) kapcsolódik egy vadászhoz vagy egy horgászhoz. Az öt másik országot is felvonultató „világkiállítás” tehát nemzeti ügy. A nemzet azonban ezt nem így látta, mert ahogy hallottam, tegnap, bár vasárnap volt, kongott a sok trófea-terem az ürességtől. A döglött állatok kitömött tetemeire senki nem volt kíváncsi.

Aztán mi magyarok olyan nemzet vagyunk, akik bátran elmondhatjuk a véleményünket. Ahogyan a miniszterelnök fogalmazott a minap „A védvonalak megerősítése érdekében mi, magyarok nemzeti konzultációkat és népszavazásokat tartottunk. Ezért mondhatjuk, hogy intézkedéseink összhangban vannak a magyar emberek akaratával.” Azok a védvonalak természetesen a migránsok és a nemzet jól azonosítható többi ellensége ellen vannak felállítva. Ők azok, akik nemzeti identitásunk ellen törnek, akik létükben fenyegetik a magyar embereket, a magyar kultúrát. Mert ezt is mondta. Ami viszont a magyar emberek akaratát és annak kifejezését illeti, a miniszterelnök elfelejtette megemlíteni, hogy a nemzet döntő többségét nem érdeklik az ő ostoba kérdőívei. Akikre meg hivatkozik, az a nemzet szellemi és kulturális törpe kisebbsége, akármekkora számokat is mondjanak be a nemzeti konzultációkban résztvevőkről. Az ő véleményük nem lehet mérvadó a magyar társadalom számára.

A magyar ember pontosan tudja, hogy az ő legnagyobb ellensége Soros és Gyurcsány. Ezt hirdetik a nagy kék plakátok, meg a hollikok, kovácszoltánok, rogántónik. Jobb aláíratni pár megtévesztett emberrel semmire sem jó papírokat, mintha a nemzet azzal lenne elfoglalva, hogy miért vesz fel a magyar kormány csillagászati összegeket a szabad pénzpiacról, magas kamatra. Ehelyett, igaz, hogy az EU szabályai szerint, de költhetné az EU vissza-nem-térítendő újraindítási hitelét is a nulla százalékos visszatérítendő hitellel együtt. „Brüsszel” szabályai azonban sértik a nemzeti érdeket, vagyis Orbán szándékait a töméntelen pénzzel. Az sem érdekli, hogy amit tesz, az erősen belefér a nemzet ellenes gazdasági bűntett kategóriájába. Orbánnak és oligarcha barátainak nem ez az első, de nem is a második bűne, amit a nemzet ellen elkövet.

Ráadásul az említett ellenségei egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek, bár ellenkező előjellel, mint ahogy ő szerette volna. A társadalomban egyre erősödik az EU támogatottsága. A FreeSZFE-nek a gonosz Soros által pénzelt és az országból elüldözött CEU biztosít elhelyezést. A nemzet tapsol. Gyurcsány kampányolását országos szimpátia kíséri. Ezen még a kivezényelt zavarkeltők sem tudnak változtatni. A miniszterelnök-jelöltek első két vitáját egyértelműen Dobrev Klára nyerte.

Mindezek ellenére a magyar ember legnagyobb ellensége Brüsszel is. Mi, tökös magyarok, azonban Őszentségének is megmondtuk: „Mi nem is adjuk fel, és Brüsszellel meg fogjuk vívni a gyermekvédelemről szóló csatát. A magyarok nem szoktak ígérgetni. Fogadkozás helyett én is csak annyit mondhatok: itt állunk, és másként nem tehetünk!” Érdekes idézet ez, jegyezzük meg, éppen a pápára való hivatkozás miatt. Luther Márton ugyanis 1521-ben zárta ezzel a beszédét, miután így fogalmazott: „Ha nem győznek meg a Szentírás és a józan ész alapján, nem fogadom el a pápák és zsinatok tekintélyét, mert ezek ellentmondanak egymásnak.” Szerintem Orbán beszédírói erre a finom ellentmondásra nem figyeltek oda eléggé. Ha megtették volna, tudták volna, hogy Luther halála előtt a pápát már egyenesen Antikrisztusnak bélyegezte.

Orbánnak ezekről a hitbéli-történelmi dolgokról azonban halvány lila gőze sincsen. Viszont tegnap az első budapesti Makovecz-templom, az Összetartozás temploma felszentelésén megtudtuk tőle, a kegyestől, hogy „Mi magyarok ezer éve templomépítő nemzet vagyunk”. Ha másra nem, erre aztán igazán büszkék lehetünk így a XXI. század elején. A templomépítésről nekem meg az jutott eszembe, hogy a boszniai háborúban, ha a szerbek, bosnyákok, horvátok elfoglaltak valamilyen területet, azonnal építettek oda egy kisebb vagy nagyobb templomot. A szerbek ortodox, a horvátok katolikus templomot húztak fel, a bosnyákok meg mecsetet. Természetesen Isten (Allah) nagyobb dicsőségére. Ha viszont fordult a helyzet, a terület új gazdájának első dolga volt az oda nem illő imahely földdel történő egyenlővé tétele. Vallásháborúnak hívják ezt. Nevetséges és szánalmas anakronizmus. Mi magyarok sem a nemzetet építjük, hanem templomokat, kisvasutat, stadionokat…

Mit is mondhatnék én a városi, még így az írásom vége felé. Természetesen azt, amit Orbán Viktor mondott Sárospatakon a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanévnyitóján. Kifejtette, hogy a 11 éve regnáló kormány a jövőben (ha lesz jövője) nem csak a mezőgazdasági termőföldek elkonfiskálására fordít figyelmet (ezt nem mondta!), hanem megkezdi a leszakadó vidék felzárkóztatását is és ezzel régi adósságot törleszt. S hogy mindezt miért? Mert „Itt még él, itt még tősgyökeres az a magyar észjárás, testtartás, habitus, amely megmaradásunk alapját képezi a jövőben. Innen táplálkozik a magyar küldetéstudat, amely értelmet ad életünknek, alapját szolgáltatja jogainknak, ránk rója kötelességeinket, és kijelöli céljainkat.” És hogy senkinek kétsége se legyen arról, hogy a miniszterelnök komolyan beszél, azonnal megjelent a híradás arról, hogy a Grand Tokaj Zrt. tulajdonjoga az államtól átkerült a Tokaj-Hegyalja Egyetem Alapítványhoz. Mellesleg ez a beszéd alig néhány nappal azután hangzott el, hogy Orbán leánya, veje és unokái vélhetőleg végleg elhagyták a nemzet megmaradásának eme Isten által kijelölt helyszínét.

Hát ilyen ember a magyar. Ilyen nemzet a magyar nemzet. Legalábbis ilyennek szeretné látni és láttatni az a szűk, kör, amely jelenleg a hatalmat birtokolja. Mert ha valóban ilyenek vagyunk, akkor Orbánnak talán semmi oka nem lenne félni a jövő évi választásoktól. Úgy vélem azonban, hogy itt a süket duma ma már nem elég…