A pápa élete az arany fedezet

Posted by
Békesi László
>Figyelmesen végig hallgattam és többször is elolvastam Ferenc pápa budapesti beszédeit, üzeneteit. Próbáltam pontosan megérteni intelmeit, amit a magyar egyházak vezetőihez intézett, a liturgián kívüli gondolatait, bíztatását a záró szentmise homíliájában, üzenetét a pápai áldás előtt.
Mint már annyiszor, most is felmerült bennem a kérdés: miért van az, hogy Ferenc pápa üzeneteire, gondolataira, intelmeire az egész teremtett világ – hívők és ateisták egyaránt – figyel, azt értelmezi, jobb esetben még meg is fogadja, esetleg meg is valósítja?
Miért van az, hogy Jorge Bergoglio Ferenc pápaként megkerülhetetlen, megkérdőjelezhetetlen morális tekintély, igazodási pont, erkölcsi és lelkiismereti mérce?
Hiszen nem áll mögötte földi hatalom, óriási haderő, megsemmisítő, kényszerítő eszközök, a világ sorsát befolyásolni képes gazdasági erőforrások, rend teremtő, szabályalkotó jogosítványok.
Miért van az, hogy ebben a látszatok vezérelte kommunikációs térben imádott, vagy gyűlölt személyiség?
Hogy lehetséges, hogy Szent Péter mai utóda szupersztár, hogy “papa Francesco” minden lépését, megnyilvánulását rajongók milliói – és nemcsak a hívők – követik és ünneplik, mások pedig kigúnyolják és megvetik? Hogy bárhol jelenik is meg missziós útjain, tömegek hallgatják, éljenzik, szeretik, hogy reményt és örömet képes adni a legnehezebb körülmények között élő embertársainak, népeknek, nemzeteknek?! Hogy van az, hogy nemcsak az 1,2 milliárd katolikus hívő figyel szavára, cselekedeteire?!
Mi a titka Róma mai püspökének?
Tiszta és töretlen Istenhite, fontos origó, biztos támpont, de a világ számára ez nem elég. Ennél több kell: megkérdőjelezhetetlen hitelesség, bomba biztos erkölcsi iránytű, az igazság és méltányosság alázatos, szerény, de sziklaszilárd képviselete.
Ennek pedig egyetlen arany fedezete van: egész élete ,tevékenysége, gesztusai, küzdelmei, megpróbáltatásai, bukásai és vállalt bűnei, gyengeségei. Ez sugárzik Ferenc pápa egész életéből. Róla mindenki megérzi és elhiszi, hogy nem farizeus, nem szerepet játszik, nem “taktikázik”, nem követ pillanatnyi hatalmi, politikai célokat, Szent Péter trónját még a Kúria apparátusának gyakori szándékai ellenére sem arra használja, hogy segítségével földi hatalomra tegyen szert. Szerénysége nem álszerénység, érdeklődése embertársai iránt őszinte, szeretete valóban határtalan, krisztusi. Tanítása nem kioktatás, nem gőgös önhittséget sugároz, hanem őszinte, jó és segítő szándék vezérli. Nem vezérli őt gyűlölet, megvetés vagy revans vágy a tévelygőkkel, bűnösökkel szemben, hanem segítő kezet nyújt számukra esendőségük leküzdéséhez. Ferenc pápa személyiségének megbonthatatlan hitelessége, integritása ebben rejlik: meggyőződése, véleménye, gondolatai és cselekedetei tökéletes összhangban vannak egymással. Noha krisztusi küldetést teljesít, igazi EMBER, maga a két lábon járó humánum.
Ezeket végig gondolva ismét megnéztem “A két pápa” című, 2019-ben készült kitűnő filmet. A film segít megérteni mindazt, amit az előbbiekben megpróbáltam kifejteni.
Remek alkotás, szépen kifejezett gondolatok, mély érzések, nagyszerű rendezés, csodálatos képek, kulisszák, és két kabinet alakítás. XVI. Benedek pápát Anthony Hopkins, Jorge Bergoglio bíborost, a későbbi Ferenc pápát Jonathan Pryce alakítja zseniálisan! (A film megtekinthető a Netflix kínálatában.)
Ez itt nem a reklám helye, hanem egy szép és tanulságos élmény megosztásának őszinte szándéka!