Volt koki és saller

Posted by
Amerikai Népszava
>Ezért az állam és az egyház összefonódása, az állami kereszténység képviselete és támogatása helyett a megváltásra, az evangélium örömhírére, a kereszténység valódi lényegére helyezte a hangsúlyt. Óva intett, hogy a magyar katolikus egyház a gyökerek és a múlt értékeinek megőrzése ürügyén a középkorba térjen vissza. Ehelyett azt mondta, hogy a jövő felé kell nyitni, és a krisztusi szeretetet képviselni, hirdetni, és befogadni mindenkit, kihasználni a multikulturális társadalom előnyeit. Semmi nem áll távolabb a magyar katolikus egyháztól és a püspökeitől, mint ez.
Ferenc pápa leiskolázta a magyar püspökeit: “A püspöki szolgálat tehát nem arra szolgál, hogy egy múltbeli üzenetet ismételjünk, hanem az Evangélium örökké aktuális prófétai hangja Isten szent népének életében, a mai világ történései közepette.” Kioktatta őket az egyház igazi szerepéről, funkciójáról, figyelmeztette őket, hogy ne az előjogokat és az előnyöket keressék, ne a bürokráciában éljék ki a hatalmi törekvéseiket, hanem az evangélium örömhírét juttassák el az embereknek.