Mit mondott Ferenc pápa a magyar kormánynak és a püspököknek?

Posted by

A Hungarian Spectrum írásának magyar változata

Balogh S. Éva

Ma különösen zsúfolt volt a napirendem. Reggel megpróbáltam  a pápai látogatást követni, és délután, amikor általában írom a napi cikkemet, elkezdtem hallgatni az öt ellenzéki jelölt közötti vita élő közvetítését. Valójában félúton kellett hagynom, mert ha nem tettem volna, akkor nem tudtam volna ma bejegyzést írni. Meghallgatása egyébként egyfajta kihívás volt. Úgy tűnik, hogy az ATV -nek nincs elegendő sávszélessége, így a felszólalások fele vagy késett, vagy nem is volt hallható. Így később vissza kell térnem a vitához. Tehát ma figyelmen kívül hagyom a vitát, és Ferenc pápa magyaroknak szóló üzenetére koncentrálok, beleértve természetesen a papság tagjait és a Fidesz politikusai ist. Érdekes gyakorlatnak bizonyult annak összehasonlítása, amit a független média jelentett, és amit a kormánypárti oldalak megosztottak olvasóikkal.

Kezdjük a Telexszel, amely Ferenc pápa minden megnyilatkozásáról beszámolt, beleértve a magyar katolikus püspöki konferencián elhangzott magánbeszédét is. A beszéd teljes magyar fordítása elérhető a Vatikáni Hírek oldalán. Idézem ebből a beszédből azokat a részeket, amelyeket közvetlen üzenetnek tartok a Magyar Katolikus Egyháznak, és amelyektől valószínűleg nem voltak elragadtatva a jelenlévők.  Az állhatatos hit, az üldöztetés és a vértanúk áldozatvállalásának történetét hangsúlyozva, a pápa sürgette a püspököket, hogy “úgy indulhatunk a jövő felé, hogy magunkévá tesszük a vértanúk vágyát: megélni a szeretetet és tanúságot tenni az Evangéliumról. Az Egyház életében mindig együtt kell látni ezt a két valóságot: őriznünk kell a múltat és a jövőbe kell tekintenünk. Meg kell őrizni vallásos gyökereinket és történelmünket, amelyből származunk, de nem tekinthetünk csak visszafelé: előre kell néznünk ahhoz, hogy megtaláljuk az Evangélium hirdetésének új útjait.”

A pápa tanácsokat is adott a magyar katolikus vezetésnek. “A struktúrák, az intézmények, az Egyház jelenléte a társadalomban csak arra valók, hogy felébresszék az Isten iránti szomjúságot az emberekben, és elvigyék számukra az Evangélium élő vizét. Ezért a püspökök feladata elsősorban: nem a struktúrák bürokratikus irányítása, nem előjogok és előnyök keresése, hanem lángolóan szeressék az Evangéliumot, úgy, ahogyan van.” Második tanácsa az volt, hogy „legyünk a testvéri szeretet tanúi”, amelyet egy rövid történelemlecke követett. “A ti országotok olyan terület, ahol régóta együtt élnek különböző népekből származó emberek. Különféle nemzetiségek, kisebbségek, vallási felekezetek, vándorlók alakították ezt az országot is multikulturális közeggé. Ez új valóság, amely kezdetben megriasztja az embereket. A különbözőség mindig kicsit félelmet kelt, mert veszélyt jelent a megszerzett biztonságra és kihívást hordoz az elért stabilitás ellen. Ugyanakkor nagy lehetőség arra, hogy megnyissuk a szívünket az Evangélium üzenetére: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15,12). A kulturális, etnikai, politikai és vallási különbségekkel szemben kétféle magatartást tanúsíthatunk: vagy bezárkózunk mereven úgynevezett identitásunkba, vagy megnyílunk a másikkal való találkozásra és együtt gondozzuk egy testvéri társadalom álmát. Ismerve a magyar püspökök e témához való hozzáállását, jól el tudom képzelni, hogyan reagálnak erre a beszédre.

Ferenc homíliájának szövegét a Hősök terén zajló pápai misén minden magyar média közölte. A Magyar Hangból idézem, amely egy jobbközép kiadvány, s amelyet különösen utál a rezsim, mert újságíróik nem voltak hajlandóak a Magyar Nemzetnek dolgozni a Fidesz hatalomátvétele után. Általában nem kapnak meghívást semmilyen állami eseményre. Szóval, szerintem megérdemelnek egy-két plusz olvasót.

Íme néhány rész, amelyeket a legfontosabbnak tartok, amelyek szerintem közvetlen üzenetek a hatalmon lévőknek. “Isten útja távol áll minden kényszertől, magamutogatástól és diadalittasságtól, mindig a másik javát keresi, egészen önmaga feláldozásáig. A másik oldalon viszont ott van az emberi gondolkodás, amely ragaszkodik a megbecsüléshez és az előjogokhoz, a kedvező megítélést és a sikert keresi. Itt az számít, ki mennyire fontos és erős, mi vonzza több ember figyelmét és hogy tud előnyt szerezni a többi emberrel szemben – mondta. És végül imájában Ferenc kifejezte kívánságát az egybegyűlteknek: „a kereszt legyen a híd a múlt és a jövő között. A vallásos érzés e nemzet életereje, amely annyira ragaszkodik a gyökereihez. De a földbe szúrt kereszt nemcsak arra késztet, hogy meggyökerezzünk, hanem a kereszt  karját is nyújtja mindenkinek. Arra hív bennünket, hogy ragaszkodjunk gyökereinkhez, de ne elégedjünk meg ezzel; meríteni forrásból és inni adni mindenkinek, aki korunkban szomjazik. Kívánom, hogy ilyen legyél: megalapozott és nyitott, mélyen gyökerező és tiszteletben tartva másokat. ” Miről tartott érdemesnek beszámolni a Magyar Nemzetnek? Újságírója egy szakértőt idézett, aki szerint „a pápa üzenete az, hogy a keresztényeknek fel kell lépniük a lelkek mélyén még mindig rejtőző megosztó gyűlölet ellen”. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ferenc utal a Lánchídra, az 1938 -as Eucharisztikus Kongresszus szimbólumára, mint hídra a zsidók és a keresztények között. Egy másik cikk, szintén a Magyar Nemzetben, Orbán Viktort idézi, aki azt kérte: „Ferenc pápa ne hagyja veszni a keresztény Magyarországot”.

Aztán van egy cikk, amely eredetileg a Mandinerben jelent meg a magyar kormány és a Vatikán közötti kiváló diplomáciai kapcsolatokról. A cikk részletezi annak a ritka voltát, hogy egy pápa személyesen jelenjen meg az eucharisztikus kongresszuson, és megjegyzi, hogy mióta Ferenc pápa lett, Orbán négy alkalommal találkozott a pápával, kétszer hivatalosan és kétszer informálisan. A szerző hozzátette, hogy „vélhetően nincs egyetértés a magyar kormány és Ferenc pápa között a migrációról és néhány más kérdésről”. Micsoda alulértékelés! Természetesen valószínű, hogy lesz még néhány írás a „hivatalos látogatásról” a félhivatalos kormányzati oldalakon, de figyelembe véve az üzenetet, amelyet a magyar kormány és a püspökök kaptak  a pápától, nem hiszem, hogy ezek túl részletesek lesznek.

2021. szeptember 12

Balogh S. Éva blogbejegyzései magyar nyelven is megjelennek a https://ujnepszabadsag.com/oldalon