A legfőbb jóról és rosszról

Posted by
Gábor György
>Az összes közösségi média és az elektronikus felületek azzal vannak teli, hogy az Eucharisztikus Kongresszus kulturális eseményének egyik színhelyén egy halandzsa-latin szöveget írtak ki a színpadra Lackfi János költő mögé a szervezők, mert nyilvánvalóan azt gondolták, hogy ezzel a latinos „kulturáltsággal” valami nagyon intellektuálisat pakoltak oda, amiből csak úgy dől a mély transzcendens szellemiség és zubog a metafizikai lelkület.
S van ebben persze egy cinkos összekacsintás is: mi, ugyebár, értjük a latint, már hogyne értenénk, így jöttünk napvilágra már a keresztség felvétele előtt, elvégre szent nyelv a latin, s aki nem érti, tán nem is magyar ember az, hanem valami jöttment a Kárpát-medencében, s meglehet, még székely rovásírásul sem tud az ilyen.
A sok tudatlan kommentelő és az ezen poénkodó újságírók mindeközben épp a lényegről feledkeztek meg, az igazi, huszáros magyar virtusról! Mert nem emlékeznek már arra, hogy a Kádár-éra legtöbb hithű és elkötelezett kommunista kádere nem tudott oroszul. Miért is tudnának latinul a keresztény Magyarország mélykeresztény-nemzeti káderei?
Viszont az orosz nyelvben való járatlanság elég volt ahhoz, hogy 1989-1990 fordulóján ezek a rendszerhű MSZMP-tagok ragyogva elmondhassák, hogy ők az orosz nem tudásukkal rengeteget kockáztattak, ugyanis imigyen bomlasztották belülről a rendszert, s lettek kérlelhetetlen ellenállók. Nos, hamarosan, talán jövő tavasszal majd a Fidesz-KDNP-elkötelezettek fogják elmondani, hogy ők a latin tudatlanság halált megvető bátorságával bomlasztották belülről a NER-t.
Ugye-ugye?
Amúgy – ha valakinek kételyei volnának – a vonatkozó ciceroi halandzsa eminnen került ki: Cicero: De finibus bonorum et malorum, 1,10,32-33)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text…

Magyarul: Marcus Tullius Cicero: A legfőbb jóról és rosszról, Kairosz Kiadó, Budapest, 2007. 64-65.
Végezetül, ha a második félévben beindul a régóta tervezett szent nyelvű (héber, görög, latin) szövegolvasó szemináriumom, várom a Fidesz-KDNP-aktivisták jelentkezését egy kis konjugációra és deklinációra. A szemináriumomon az engem igen-igen kedvelő Mandiner-kommentelőkre könnyített vizsga vár. Se latinul, se görögül, se héberül nem kell tudni, magyarul viszont nem árt!
A szerkesztő megjegyzése:
Tegyük világossá: A lorem ipsum  latint utánzó összefüggő szöveg, amelyet a nyomdászatban és az informatikában a betűtípusok, a tipográfia és az elrendezés bemutatására használnak.