Válaszvariáció egy levélre

Posted by
Szűcs Gábor Róbert
Schmidt Mária asszony PhD részére
Budapest
Tisztelt Asszonyom,
köszönöm 2021. szeptember 3-án publikált, ámde keltezés nélküli nyílt levelét. Minthogy a szóban forgó levél magyarul íródott, mely nyelv ismeretének, sajnos nem vagyok birtokában, munkatársaim segítségét kellett igénybe vennem,, hogy annak tartalmával megismerkedhessek. Ugyancsak tájékozódnom kellett a jelenlegi magyarországi viszonyokról, mert bár az Önök miniszterelnökét, Orbán Viktor urat 2021.május 29-én volt szerencsém Londonban fogadni, sajnálatra méltó módon az volt a benyomásom, hogy e témáról nem tudott objektív és teljes tájékoztatást adni, továbbá, nem mellékes módon, szakértői a brit politikai környezetet illetően nem készítették fel kellőképpen a megbeszélésre. Tisztáznom kellett, hogy Nagy-Britannia kilépésének az Európai Unióból sajátos okai vannak, s nem tartanánk szerencsésnek, ha Magyarország követné ezt a példát, mert sem gazdaságilag, sem (legnagyobb sajnálatunkra) politikailag nem eléggé érett még ahhoz, hogy betöltetlenül maradjon az az űr, amelyre országuk esetleges távozása után néhány keleti nagyhatalom haladéktalanul benyomulna. Ha tehát a magyar miniszterelnök azért jött Londonba, hogy ebben a kérdésben támogatóra találjon, az Önök kifejezésével élve: eltévesztette a házszámot.
Fentieket azért írtam, hogy érzékeltessem a helyzet bonyolultságát, amely miatt válaszom némi késedelmet szenvedett.
Őszintén megvallom, eddig nem volt tudomásom az Ön személyéről, ezért vettem a bátorságot, hogy magam nézzek utána az interneten, amely a Schmidt névre kidobott harmincezer Helmuth Schmidt néhai német kancellárt,, húsz dezodort és egyéb intim kozmetikumit, valamint egy Schmitt Pált, aki magyar ugyan, de nem vehető figyelembe, mert , ha jól tudom, Önöknél a két „t” a múlt idő jele. Végül rábukkantam Önre. és tudományos képzettségéhez csak gratulálni tudok.
Tisztelt Asszonyom!
Az idő, sajnos, s remélem, ebben egyetértünk, nagy úr. Egyikünket sem kíméli. Nyilván ennek tudható be, hogy történész létére Ön elfeledkezik a Brit Nemzetközösségről (Commonwealth of Nations) , amely nem kis részben a gyarmati viszony, zömmel viszonylag békésnek tekinthető módon véget ért korszaka után jelentős szerepet kapott, s amelyből minden, Nagy-Britanniával különleges kapcsolatban lévő nemzet szabadon távozhat. A Nemzetközösségnek jelenleg ötvenkét ország tagja, amely országok összesen 2,3 milliárd embert képviselnek. Megjegyzem, ez a Közösség tette lehetővé, hogy a náci uralom, az olasz fasizmus és az agresszív Japán ellen a britekkel vállvetve harcoljanak kanadai, ausztrál, új-zélandi, indiai, nepáli és más nemzetbeli katonák, vérüket ontva azért, hogy a világ, köztük az Önök országa is megszabaduljon attól a szörnyűségtől, amelyet Őfelsége, VI. György királyunk annak idején az erő uralmának nevezett az igazság fölött. Nagyon remélem, hogy ezt a borzalmat, annak ellenre, hogy Magyarország akkori vezetése sajnos az utolsó percig aktív részt vállalt benne, Ön sem kívánja vissza. Úgy vélem, hogy a második világháborúban játszott tragikus, és a magyar nemzetet megalázó szerep befolyásolta azt is, hogy Önök által sérelmezett, az első világháborút lezáró szerződést a szövetséges hatalmak felülvizsgálják.
Ami a brit futballszurkolók viselkedését illeti, nos, e téren valóban van tennivalónk. Mindazonáltal számos intézkedést tettünk annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsük a veszélyt: hosszabb ideje számos, notórius rendbontót azonosítunk és tiltunk ki a stadionokból. Tudomásom szerint ez az intézkedés Önöknél még várat megára.
Súlyos, és remélhetőleg jóindulatú tévedés, hogy a brit uralkodói család részéről senki nem gratulált az olasz labdarúgóknak az Európa Bajnoksági megnyeréséhez. Hadd hivatkozzam Guardian 2021. július 12-i számára: Cambridge hercege, aki hitvesével együtt jelen volt a Wembley stadionban, ezt, mintegy a királyi család nevében is megtette. Másrészt mind Ő királyi felsége, Vilmos herceg, mind jómagam mélyen elítéltük a mérkőzést követő rasszista megnyilvánulásokat. Várom, hogy ezt azt Orbán úr is megtegye, ám ehhez, őszintén szólva, nem fűzök sok reményt.
Asszonyom!
Ami Nagy-Britanniát kis és széteső országnak tekintő sorait illeti: ezek egyszerűen értelmezhetetlenek, Szándékosan nem használom a „sértő” kifejezést, mert a megállapítás annyira távol áll a józan észtől, hogy még sértődésre sem alkalmas. Mély megdöbbenéssel kell figyelmeztetnem Önt arra, hogy hazám az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagja, nem elhanyagolható szerepet játszik a világpolitikai- és gazdasági ügyekben, valutája a világ egyik kulcsvalutája, és cégei a világ csaknem minden országában jelen vannak, egyebek közt az Önében is. Úgy tudom, nem Öntől függ, hogy ezek, a több ezer magyart foglalkoztató világcégek, tudásuk technológiájuk és tőkéjük révén továbbra is hozzájáruljanak a magyar gazdaság fejlődéshez. Úgy vélem, nem kell felhívnom szíves figyelmét arra sem, hogy százötvenezer honfitársa választotta a közelmúltban az életvitelszerű tartózkodást, azaz a letelepedést Nagy-Britanniában.
Tisztelt Asszonyom!
A magam részéről csupán azt tudom tanácsolni, hogy az Ön számára is megalázó alattvalói, szolgai hűség helyett, saját, józan eszére támaszkodjon.
Őszintén remélem, hogy maradt még belőle.
Boris Johnson
Őfelsége miniszterelnöke
London, 2021. szeptember 4.