Héber írástudók és a lófej-kristályban tárolt információk

Posted by
Gábor György
>Tegnap éjszaka hatalmas volt a forgalmam. (Na, nem úgy!) Több kiváló barátom és ismerősöm küldte el a hírt. Milyen hírt? Hát azt, hogy van valaki, aki megállapította, hogy az ősmagyarok a kristályok erejével kommunikáltak, s lófej formájú kristálytömbökbe táplálták a kultúrkincseinket, ám a héber írástudók (naná, kik mások?) megismerték a kristályos információ tárolásának és előhívásának titkát, és közel ötezer éve ezzel kívánnak bennünket megrontani.
Na mármost, ugyanerről az illetőről hírlik, hogy szabad idejében gondolatban szokta tisztogatni a Szent Koronát. Ennek nóvuma eljutott ahhoz, aki viszont szabad idejében gondolatban a Tízparancsolattal szokott gyógyítgatni, s miután minden elmebeteg nem lehet az Orbán-kormány tagja, de szerencsére ő az, így azonmód volt alkalma kitüntetni a gondolatban Tízparancsolattal gyógyítgató, a gondolatban Szent Koronát tisztogatót.
Elmegyógyintézet, 6-os számú kórterem. Voltaképpen semmi sem történt, a NER-gumiszoba üzemi hőfokon működik.
Egyetlen baj van csupán a fentiekkel. Tudniillik a fent említett gondolati tisztító még gondolatban sem fizette ki az óradíjamat, nem ötezer éve, mindössze úgy harminc esztendeje, amikor Raj Tamás elhívott órát tartani egy titokzatos miskolci egyetem Judaisztikai Tanszékére, amit el is vállaltam. Aztán Raj Tamás is, én is ott tudtuk meg, hogy ez nem is igazi egyetem, hanem egy bitang nagy átverés, kamu, valamiféle Bölcsész Leány- és Legényegylet, s ahol a tanárokat nem szokás kifizetni. Legalábbis a Judaisztika Tanszék oktatóit nem.
Bizonyára azért, mert a héber írástudók ötezer éve megrontják a magyarságot, a lófejekről nem is beszélve, és hát a gondolati tisztogatás, nemdebár.
Tiszta szívből gratulálok a kitüntetőnek meg a kitüntetettnek, tőlem akár fordítva is lehetne, minden rendes elmegyógyintézetben olykor szerepcserére kerül sor, csak azt kérem, hogy a gondolati úton tisztogató harminc év elteltével ne gondolati, inkább postai úton juttassa el végre hozzám az óradíjamat. Az OTP-számlaszámomat sem szükséges gondolati úton megfejtenie, sicher ist sicher, kérésére elküldöm neki levélben.