A megbocsáthatalan bűn nem Parraghot terheli

Posted by
Békesi László
>Olvasom sok jó érzésű ember elementáris felháborodását, amit Parragh László aljas, sunyi szövege váltott ki.
Parragh gyalázatos mondatai, talpnyaló szervilizmusa valóban vérlázító, megérdemli a megbélyegzést, a megszégyenülést.
Az igazi, az alapvető és megbocsáthatatlan bűn nem Parraghot terheli. Az ő személyisége, jelleme ilyen, ha haszna származhat belőle, minden aljasságra képes. Sokan vannak hozzá hasonlók.
Az eredendő bűnt azok követték el, akik helyzetbe hozták ezt a figurát, akik megbízták azzal, hogy egy országos tanévnyitón képviselje, a kormányt, a hatalmat, a rezsimet, ott szerepet kapjon és azt kihasználva mondja el gyalázatos szövegét.
Egyáltalán hogy lehetséges az, hogy Parragh bármiféle szerephez jusson a magyar közoktatásban?! Hogy lehetséges az, hogy abszolút alkalmatlansága ellenére egyik formálója, ötletadója, meghatározója lehet a magyar közoktatás – benne a szakképzés, a középfokú oktatás, sőt néhány területen a felsőoktatás(!) – átalakításának, lebutításának, tönkre tételének?! Ki bízta meg ezzel a feladattal?! Kik azok, akik a véleményére számítanak, azt figyelembe veszik?! Kik azok, akik feladatot, funkciót adnak, szerepet szánnak neki, akiknek tetszik, hogy kiszolgálja legaljasabb törekvéseiket is, akik hálásak a talpnyaló szervilizmusért, a lihegő túlbuzgóságáért?!
Ők az igazi bűnösök, hisz a Parraghoz hasonló gerinctelen karrieristákat szép számmal találhat minden hatalmat gyakorló nemtelen rezsim. Ez az igazi botrány!
Ahhoz, hogy Parragh ne okozhasson több kárt ebben az országban, nem őt kell elhallgattatni, hanem az őt megbízó és helyzetbe hozó rezsimet kell eltávolítani a hatalomból!