Universitas helyett provincialitás

Posted by
Gábor György
>Zelki János és Kalman C. György hívta fel a figyelmemet arra, hogy Benkő Tibor honvédelmi miniszter bejelentette: plusz pontokhoz jutnak az egyetemi felvételin azok, akik még egyetem előtt beállnak katonának. Míg egy középfokú nyelvvizsgáért 28 pont, felsőfokú nyelvvizsgáért 40 pont jár, addig féléves katonai szolgálatot követően 32, egy év után 64 pluszpont jár.
Pompásan alakul a hazai felsőoktatás.
Most képzeljük el, hogy ül a felvételi bizottság, amelynek tagjai semmilyen tudományos eredménnyel, értékelhető publikációval nem rendelkeznek, nyelveket sem tudnak, s egyetemi tanári kinevezésüket vagy doktori címüket a köztársasági elnök nagyvonalú adományozásának tudhatják be, tekintettel arra, hogy jó kézilabdaedzők voltak, mint például Mocsai Lajos, avagy színészként és rendezőként, továbbá a hatalom politikai eszközeiként sokak megelégedésére teljesítettek, mint Vidnyánszky Attila és Eperjes Károly. Behívják a felvételizőt, nevezzük őt Svejknek, aki maga mondja önmagáról, hogy „Igen, kérem tisztelettel, én tényleg ilyen hülye vagyok”, de hát kiszolgált katona, úgyhogy máris 60 pont előnnyel indul az utána következő felvételizővel szemben, akit mondjuk Stephen Hawkingnek hívnak, s aki az előző felvételizővel szemben egyáltalán nem hülye, csak épp valamiért nem lehetett katona.
Aztán jönnek az egyetemi évek, ahol a Fidesz-közkatonákból verbuválódott egyetemi alapítvány gondos, mindenre kiterjedő személyi döntéseinek köszönhetően a politikai nézetei és ideológiai elvei szerint megmérettetett oktató tanítja majd az obsitosunkat, közülük is garantáltan a leggyengébbek, mert a viszonylag jobbak már rég átmentek a tízszeres gázsit perkáló Fudanra. Az egyetemi éveket, a tanulás és a kutatás nehéz időszakát a Mészáros Csoport fogja megszépíteni, kiválasztottjainak szakmai támogatásával, valamint barátságos és pénzzel nyomatékosított politikai és világnézeti pressziójával.
Végül következik a diploma megvédése, majd a PhD fokozathoz szükséges doktori disszertáció elkészítése, amelyhez a megfelelő módszertani segítséget hazánk legnagyobbjai, Schmitt Pál Magyarország volt köztársasági elnöke (civilben ÁLAMFŐ), valamint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke nyújthatja, midőn beindítják a „Hogyan plagizáljunk vagy írassuk meg másokkal doktori disszertációnkat” című, nagy tömegeket vonzó, egyre népszerűbb szakszemináriumukat.
Az egészségtelen konkurencia letörése érdekében pedig azokat az egyetemi karokat vagy tanszékeket, ahol a tudományosságnak a nyomai válnak felismerhetőkké, vagy bezáratja a kormány, vagy elüldözi a határokon túlra.
A hazai egyetemekről kikerülő és doktori fokozatot szerzett nemzetvédő-keresztény tálibok közös utazáson vesznek részt, s felkeresik az I. Omár kalifa parancsára Amr Ibn al-Ász katonái által elpusztított alexandriai könyvtár hűlt helyét, hogy személyesen győződjenek meg Omár kalifa tanításának igazságáról: ha a könyvek azt tartalmazzák, amit a NER tudósai írtak, akkor feleslegesek, ha nem, akkor veszélyesek.
A fenti missziós út teljesítéséről az egyetemisták és a fiatal kutatók igazolást kapnak, hogy leendő munkahelyválasztásuk és elhelyezkedésük zökkenőmentes legyen.
És a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez, avagy régi dicsőségünk (dicső seggünk?) hol késel az (egyre mélyülő) éji homályban?