A nemes hagyomány

Posted by

Fábián András
>Már májusban gyanakodtam, hogynem lehetett véletlen az, hogy Áder János június elsejével, indoklás nélkül, egyetlen mondatos határozattal felmentette Korom Ferenc vezérezredest, a Magyar Honvédség parancsnokát.

Nem sokat tudtam és ma sem tudok – lényegében – semmit Korom tábornok tevékenységéről. Alapos a gyanúm azonban, hogy minden idejét lekötötte a szakmai tevékenysége: a magyar hadsereg szervezése, korszerűsítése és harckészültségének fenntartása. Ez volt ugyanis a dolga, rendszertől, politikai kurzustól függetlenül.

Jó! Lássuk be, ez nem egy akkora hadsereg, mint mondjuk a rendszerváltás előtt volt. A Wikipédia szerint 1988-ban a néphadsereg békelétszáma 106 800 fő volt. Ehhez képest 2018-ban a teljes létszám mindössze 23 950 fő, és ez máig se nagyon változott. Vagyis a korszerű hadsereg közel ötödére zsugorodott 30 év alatt. Ehhez képest a védelmi kiadások összege arányosan nem csökkent. 2000 óta – bár időnként volt kevesebb is – a GDP 1,7%-át fordítjuk a társadalom számára javakat nem termelő hadseregre. Ha viszont ehhez hozzágondoljuk, hogy a GDP 1988. óta időközben több mint a négyszeresére nőtt, akkor kiderül, hogy összegszerűen mennyire brutálisan megnőttek a hadikiadások.

Mielőtt bárki a fejemet szedné, persze, persze, szükség van rá, meg minden, hiszen hogyan is nézne ki egy ilyen Magyarország-féle középhatalom hadsereg nélkül. Ami meg a költségeket illeti, Trump elnök utasításba adta, hogy a GDP 2%-át el kell érnünk, ha jót akarunk magunknak, különben Amerika kilép a NATO-ból. Akkoriban Orbán nem sikoltott fel, hogy nekünk Amerika ne diktáljon! Így aztán a regnáló magyar kormány olyan eszeveszett fegyverbeszerzésbe kezdett, hogy beleszédül, aki végiggondolja.

Igaz, hogy nincs elegendő katona, aki kezelni tudná az újonnan beszerzett haditechnikát. Nem véletlen, hogy újabban már azzal kecsegtetik a fiatalokat, hogy lépjenek be a seregbe és akkor megnyílnak előttük az egyetemek kapui, magasabb induló pontszámaik lesznek. Meg sokkal drágábbak lesznek a fizetős egyetemek is, teszem én hozzá. Már ha a Fidesz így folytatja a megkezdett oktatás-politikáját. No, de az sem baj, ha a fiatalok ottragadnak a seregben, minimálbérért, magasabb felvételi pontszámért, ami addigra mit sem ér majd.

Szóval dől a hadianyag. Nem csak fegyverrendszereket veszünk, hanem fegyvergyárakat is. Az események azt mutatják, hogy akadt olyan okos ember is, aki meggyőzte a hadak iránt egyébként is beteges vonzalmat és nosztalgiát érző Orbánt arról, hogy a fegyver jó biznisz. Eladjuk, oszt dől a lé! Ami elmegy a réven, visszajön a vámon. Veszünk tehát fegyvergyárakat is. Pontosabban veszik őket a kormány liblingjei. Állami hitelből és állami hitelgaranciával. Nem lennék meglepve, ha sokan meg fegyverraktárakba fektetnék be a megtakarított pénzecskéjüket, hogy aztán a sok használhatatlan eszköz raktározásáért seperjenek majd be komoly pénzeket.

Gondolom, persze, hogy minden katona örül, amikor fejlődik és korszerűsödik a hadserege. A Magyar Honvédség ugyan már nem néphadsereg, de mindenképpen az egész magyar nemzet, minden magyar ember biztonsága felett őrködik. Nemre, korra, politikai nézetekre és pártállásra tekintet nélkül. Amiből meg az következik, hogy sem a hadsereg vezetői, sem pedig a tagjai nem végezhetnek politikai tevékenységet, nem politizálhatnak. Ezt egyébként még a Fidesz Alaptörvénye is tartalmazza: „45. cikk (4) A Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet.” Vonatkozik ez a rendőrségre és minden fegyveres testületre is. Ezért kelthetett komoly derültséget a közelmúltban több rendőr szellemes problémamegoldása. Néhányan, akik végképp megelégelték az embertelen munkakörülményeket és az ennek fejében nyújtott nevetséges ellenszolgáltatást, beléptek valamelyik pártba. Így aztán a törvény erejénél fogva „sajnos” le kellett szerelniük, annak ellenére, hogy éppen leszerelési tilalom van/volt érvényben a járvány miatt.

Szóval a politizálást nagyon komolyan kell venni a fegyveres erőknél és testületeknél. Azt csak a politikusok és politikai kinevezettek engedhetik meg maguknak. Talán ez lehetett az oka annak is, hogy 2018-ban, még aktív tábornok korában felröppent a hír, hogy Benkő Tibor vezérezredest fel kívánják menteni. Talán bizony politikai feladatokat akart neki szabni a kormány és a Fidesz, amit ő, mint katona, nem vállalhatott. Így aztán átváltott a civil pályára és civil miniszterként most már nyugodtan politizálhat a hadsereggel. Talán Korom tábornok, ma már nagykövet úr is így járhatott. Mit lehet tudni, ugye? Katonai titok is van a világon, meg ilyesmi.

Úgy tűnik azonban Ruszin-Szendi Romulusznak, a hadsereg új, és mindezideig legfiatalabb parancsnokának nincsenek ilyen skrupulusai. Azzal a kijelentésével ugyanis, hogy „más nemzetek mentőakcója során előfordult, hogy egy kimenekített (vélhetően a menekültek közé beférkőzött tálib harcos) éppen a WC-ben szerelt fel robbanószerkezetet, amikor rátaláltak”, politikai nyilatkozatot tett. Egyértelműen állást foglalt a Fidesz menekültellenes politikája mellett, ráadásul egy olyan hazugsággal, amelyet később a NATO központjából cáfoltak.

Tudjuk, tapasztaljuk, hogy a Fidesz és elsősorban Orbán Viktor feltétlen hűséget követel a kormány politikai tevékenységéhez a fegyveres erőktől, fegyveres testületektől és az igazságszolgáltatás (ügyészség, bíróságok) szerveitől. A korábbi példákból azt is láttuk, hogy a katonák erre a fajta nyílt politikai aktivitásra mindezideig nem voltak kaphatóak. A hadsereg ifjú parancsnoka most, alig pár hónappal a közelgő választások előtt, ráadásul rémhírterjesztés formájában, megtörte ezt a nemes hagyományt is. Orbán épp a minap mondta, hogy őt nem fogják csak úgy egyszerűen leváltani…