A megértő kalapos

Posted by
Kőrössi P. József
Most szerkesztem Szinetár Miklós 88 és fél című új könyvének kéziratát, ami rövidesen megjelenik. Itt olvasom és annyira gyönyörű, hogy nem tudom megállni, hogy közzé ne tegyem:
“Kádárkori anekdota: Londonban betért egy magyar ember a kalapos üzletbe és kalapokat próbálgatott. A kalapos a következő kérdést tette fel:
– Uram ne haragudjon, engem nagyon érdekelnek a külföldi pénzek. Megmutatna nekem néhány magyar pénzt?
– Hogyne. – A magyar ember elővette a pénztárcáját és mutogatni kezdte a papírpénzeket.
– Ez kit ábrázol? – kérdezte a kereskedő a bankjegyen lévő képre mutatva.
– Ez a legnagyobb nemzeti költőnk, aki a szabadságharcban életét vesztette.
– És ez?
– Ez egy magyar fejedelem. Szabadságharcos, akit elüldöztek és száműzetésben halt meg.
– És ez?
– Ez is egy nagy magyar szabadságharc vezetője, aki ugyancsak száműzetésben halt meg.
– És ez?
– Ez egy parasztlázadás vezetője, akit tüzes trónon elégettek.
– Kérem uram, vigye el a kalapot ingyen. Egy ilyen mártír nép fiától nem kérek pénzt.”