A Transzparens Újságírásért Alapítvány sajtópereket nyert az Átlátszó ellen

Posted by

Nagy Károly

>Tisztelt Szerkesztőség!  Mindenekelőtt köszönjük, hogy cikket közöltek a Transzparens Újságírásért Alapítványról. Mint ahogy azt láthatták adatgyűjtés közben, számunkra az egyik, ha nem a legfontosabb dolog a médiatudatosság, a tudatos médiafogyasztás terjesztése. Éppen ezért szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az Átlátszó kettő sajtópert veszített amiatt az írás miatt, amire az Önök által közölt cikk hivatkozik. Az egyik pert első-és másodfokon francia társzervezetünk, a másikat a mi alapítványunk nyerte, szintén első-és másodfokon. Annak érdekében, hogy máskor ne essenek abba a hibába, hogy egy jogilag is megkérdőjelezett írás téves információit terjesztik, emlékeztetni szeretnénk Önöket a 2010. évi CIV. törvény, V. cikkely 12. paragrafusának első bekezdésére, amely szerint „Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben és ehhez képest melyek a való tények.” A sajtóperekről készült beszámolóinkat az alábbi linkeken keresztül olvashatják:

https://ojim.hu/2020/07/03/az-atlatszo-valotlan-allitasokat-kozolt-francia-tarsszervezetunkrol-sajtopert-nyertunk-ellene/

https://ojim.hu/2020/07/23/ujabb-nyertes-sajtoper-bizonyitja-az-atlatszo-valotlan-allitasokkal-tamadta-alapitvanyunkat-is/

https://ojim.hu/2021/01/21/masodfokon-is-pert-nyert-francia-tarsszervezetunk-az-atlatszoval-szemben/

https://ojim.hu/2021/05/13/alapitvanyunk-masodfokon-is-sajtopert-nyert-az-atlatszoval-szemben/

Transzparens Újságírásért Alapítvány

***
Nagy Károly kérésére közöljük az írást. Meg kell jegyezni , hogy az alapítvány képviseletében a Hungarian Spectrum (amerikai partnerünk) egyik írását kritizálta. A cikk kifogásolt része:” Ezt az alapítványt “ki alapította és ki fizeti?”. Valóban, én is kíváncsi voltam, és elég hamar megtaláltam Bődös Botond cikkét, amely 2020 január végén jelent meg az Átlátszóban. Ebben felhívta a figyelmet a magyar alapítvány és a szélsőjobboldali Observatoire du journalisme közötti kapcsolatra, amely hétéves fennállása alatt 4000 cikket publikált újságírókról és hírügynökségekről.”
Véleményünk szerint ennek nem sok köze van az Alapítvány és az Átlátszó közötti sajtóperekhez.