Orbán rosszindulata Iványi Gábor egyházával szemben

Posted by

A Hungarian Spectrum írásának magyar változata>

Balogh S. Éva

>Vegyünk egy kis levegőt, lépjünk hátra az Orbán-kormány saját állampolgárai elleni kémkedésének és a homoszexuális közösség elleni könyörtelen gyűlöletkampányának mindent felemésztő híreitől, és térjünk vissza egy másik, rendkívül nyugtalanító témához. Ez Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) lelkészének esete.

Korábban már beszámoltam Orbán Viktor égő gyűlöletéről a derék lelkész iránt, amit Iványi szerint az válthatott ki, hogy Orbánt fasisztának nevezte. Legalábbis ezt állította maga a miniszterelnök egy 2019-es, Bernard-Henri Lévyvel készített interjúban, amely a The Atlantic című folyóioratban jelent meg. Az incidens akkor történt, amikor 2011-ben Orbán elutasította, hogy a MET-et az ország elismert egyházai közé vegyék fel. Nem meglepő, hogy a Biblia nyelvén beszéló átszellemült Iványi válaszul néhánybibliai metaforával tudott szolgálni. Véleményem szerint Gyurcsány Ferenc mellett Orbán Viktor Iványit tartja a legnagyobb ellenségének, és ennek megfelelően is viselkedik.

Már 2014-ben is írtam egy posztot, amelyben “gyalázatnak” neveztem, hogy az Orbán-kormány nem volt hajlandó elismerni Iványi Gábor egyházát. Abban a bejegyzésben idéztem Balog Zoltán magyar református lelkészt, aki mielőtt eladta volna a lelkét a Fidesz politikájának, világossá tette, hogy Orbánnak, mint fél-diktátornak minden joga megvan ahhoz, hogy szeszélye szerint válogasson az egyházak között. Iványit és egyházát pedig végképp nem kedveli.

Nos, az Emberi Jogok Európai Bírósága másként vélekedett arról a törvényről, hogy csak a magyar parlament által jóváhagyott egyházak részesülhetnek a demokratikus országokban szokásos  egyházaknak járó kedvezményekben. Bár 2013-ban az akkor még nem Fidesz-hűségesekkel teletömött Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta a törvényt, Orbán válasza az volt, hogy az alkotmányt módosítja, és a kifogásolt törvényt érintetlenül hagyja. Ekkor a kisegyházak az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordultak. Egy évvel később a bíróság a javukra döntött. A kormánynak kártalanítania kellett őket anyagi kárukért. Ráadásul a kormányt felszólították, hogy változtassa meg a törvényt, mert az nem felel meg az uniós jognak. Hogy rövidre zárjuk a történetet, a magyar kormány sem a törvényt nem változtatta meg, sem az egyházakat nem kártalanította anyagilag. Nem csoda, hogy Iványi egy ponton sátánistának nevezte Orbánt.

Itt vagyunk,  2021 felénél is odább, és a MET még mindig Orbán Viktor kormányának haragját bírja. Az alábbiakban egy sajtóközlemény következik, amely a jelenlegi helyzetet magyarázza.

♦ ♦ ♦

A minisztérium elutasítja az oktatási szerződést Iványi Gábor egyházával

Újabb 95 millió forintot (264 500 euró) vontak el a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek fenntartott oktatási intézményektől

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a következő tanévben újabb 95 millió forintot von el a Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) által fenntartott közoktatási intézményektől. Ezzel közel 2500 szociálisan hátrányos helyzetű gyermek oktatása és a velük főállásban foglalkozó mintegy 500 ember munkahelye sérül. A MET az állam által hivatalosan támogatott egyházaknak engedélyezett kiegészítő támogatás elnyerésére törekszik. Maruzsa Zoltán államtitkár 2021 júniusában arról tájékoztatta a MET-et, hogy a minisztérium a következő tanévben már nem köt vele az oktatási normatíván felüli közoktatási feladatokra külön szerződést. A MET ezzel további 95 millió forintot veszít az általa fenntartott iskolák számára, ami veszélyezteti a jövőbeni munkájukat.

A jelenlegi helyzet

A MET egyházi státusza 2012 óta – parlamenti határozat hiányában – több törvénymódosítás és a bíróságok vonatkozó döntései ellenére is rendezetlen. A 2012-ben hatályba lépett egyházi törvény megfosztotta a MET-et korábbi egyházi státuszától, és helyette egyesületi formára kényszerítette. Ez a státuszvesztés ellentétes az egyházakról szóló alaptörvényben foglaltakkal, amely kimondja (6/2013 (III.8.)), hogy az egyházi státusz egyesületi státuszra történő ilyen megváltoztatása nem érvényesíthető. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 2014-ben úgy döntött, hogy a korábbi egyházak nem veszíthetik el státuszukat, az új egyházi törvény ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével. Magyarországnak MET-kártérítést kellett fizetnie az egyházi státusz megvonásából (a bejegyzett egyházaknak nyújtott költségvetési támogatások) eredő veszteségek kompenzálására.

Az új egyházi törvény alapján a MET ismét eljárást kezdeményezett egyházi státuszának visszaszerzése érdekében. Ezzel kapcsolatban a minisztérium 2014-ben törvényben rögzített különböző objektív feltételeket (pl. tagok száma, legalább 20 éves fennállás, nemzetbiztonsági kockázat hiánya stb.), amelyek alapján az Országgyűlésnek kellett volna meghoznia a végső döntést. Az Országgyűlés 2014 és 2019 között nem tisztázta a kérdést. 2019. április 15-én módosították az egyházakról szóló törvényt, és a MET-nek további eljárást kellett indítania a hivatalos státusz új követelményeinek teljesítése érdekében. A bíróság 2020 szeptemberében kimondta, hogy a MET a törvény értelmében vallási egyesületnek számít, és a Fővárosi Bíróság előtt folyamatban van a magasabb szintű egyházi státusz elnyerésének eljárása. A további követelmények teljesítésére irányuló folyamatos felhívások azonban eddig megakadályozták a végleges ítélet meghozatalát.

“Mi a MET-nél a magyarországi jogi eljárások lezárását követően kezdhetjük el az ügyet Strasbourgban. A késedelmek minden bizonnyal további kártérítési igények benyújtására késztetnek bennünket.”

A következő tanévre vonatkozó szerződést megtagadták

Az első közoktatási szerződést 2012-ben kötötték meg a minisztérium és a MET között. Ebben kifejezetten az szerepelt, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell a késedelemért járó kártérítést, mivel a MET-et megfosztották egyházi státuszától és ezáltal a közoktatási törvény által az egyházak számára biztosított támogatástól.

Az első ötéves közoktatási szerződés a 2012─2017-es időszakra vonatkozott, és az ebben az időszakban nyújtott támogatás megfelelt a költségvetési törvényben meghatározott összegnek. A 2017 utáni szerződések már csak egy évre szóltak. 2019 óta a szerződések felső határt szabtak a támogatandó gyermekek számának, és erősen csökkentették a biztosított összeget, amely már csak a költségvetési törvény szerinti támogatás felének felel meg: maximum 1900 tanuló és évi 100 ezer forint, azaz összesen 190 millió forint. A 2020─2021-es szerződés tovább csökkentette a támogatást, így a MET intézményei összesen csak 95.000.000 forintot kaptak. A 2021─2022-es tanévre egyáltalán nem lesz támogatás – áll Maruzsa Zoltán közleményében.

A MET-iskolák közül kettő kínál szakirányú képzést, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezek építőipari, vendéglátóipari, szépségápolási, erdészeti, mezőgazdasági és szociális ágazatban nyújtanak szakirányú képzést, és kétéves érettségi kiegészítő képzést kínálnak. Mivel az ilyen szakképző intézmények a 2020─2021-es tanévben az Innovációs és Technológiai Minisztérium irányítása alá kerültek, a MET is ehhez a minisztériumhoz fordult támogatásért, de nem kaptak.

A MET felszólította a magyar kormányt, hogy hagyjon fel ezzel a folyamatos törvénysértéssel, és a MET által fenntartott intézmények számára is biztosítsa a kiegészítő támogatást, ahogyan azt a bejegyzett egyházak által működtetett hasonló intézmények esetében is teszi. A 2021. évi költségvetési törvény alapján a bejegyzett egyházak az alábbi támogatásban részesülnek: Évente 200 ezer forintot tanulónként, létszámkorlátozás nélkül. A MET ugyanezt szeretné megkapni. A köznevelési szerződés megtagadása a MET elleni politikai támadás újabb állomását jelenti.

JÚLIUS 26., 2021
Balogh S. Éva blogbejegyzései magyarul is megjelennek a https://ujnepszabadsag.com/ oldalon.