Használati útmutató

Posted by

Szele Tamás
>Be kell vallanom, nem én fedeztem fel az új intézkedést, Nyáry Krisztián egyik Facebook-megszólalása hívta fel rá a figyelmemet. De elgondolkodtam rajta, és egyre közérdekűbbnek látom, hogy foglalkozzunk a dologgal. Arról lenne szó, hogy holnaptól elvileg az élelmiszereken kívül minden áruhoz kötelező használati útmutatót adni.

mosasi-jelek-dekodolasa-melyik-szimbolum-mit-jelent-a-ruha-cimkejen.png

Nyáry Krisztián gondja, amit mélyen megértek, az volt, hogy ő – lévén kreatív igazgató a Líra Könyv Zrt.-nél – ki kéne találjon egy maximum harminc szavas használati és kezelési útmutatót a „könyv” nevű termékhez, ebben kérte a közönség segítségét. Frappáns megoldás erre nincs, még a legjobb az, amit ő fogalmazott meg, utólagos engedelmével idézném:

„Szöveges és képi információk tárolására szolgáló analóg adathordozó készülék. Összeszerelést, töltést nem igényel. A papírlapok eltávolítása, az eredetivel nem egyező sorrendben történő újrarendezése befolyásolhatja az információk tartalmát. Az ebből eredő téves következtetésekért a gyártó nem vállal felelősséget. A termék anyaga papír, ezért rendeltetésszerű használat során is kapni fog még egy vajszínű árnyalatot, ami a tartalom minőségét nem befolyásolja.”

Mások mást javasoltak, egyik útmutató sem rossz, de tökéletes sincs közöttük: hát hogyan magyarázzon meg az ember triviális, hétköznapi fogalmakat? De lássuk, egyáltalán van ilyen intézkedés? Van. Tényleg van. A Jogászvilág.hu alapján:

„Minden nem élelmiszer termékhez magyar nyelvű útmutatót kell mellékelni július 16-tól

Jogos elvárás, hogy a Magyarországon értékesített termékekhez magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót kapjanak a vásárlók. Ehhez képest gyakran előfordul, hogy egy-egy árucikk mellett tucatnál több nyelven megtalálható, de éppen magyarul nem érhető el az akár összeszerelésben vagy karbantartásban is eligazító leírás.

A jelenlegi előírások szerint a használati útmutató csak külön jogszabályban vagy biztonsági szabványban meghatározott termékköröknél – a többi között játékoknál, villamossági cikkeknél vagy egyéni védőeszközöknél – kötelező. 2021. július 16-tól minden nem élelmiszer termékhez közérthető és egyértelmű, magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót kell mellékelni.

A rendelkezés a fogyasztók biztonságát szolgálja, egyúttal a rendeltetésszerű felhasználást is segíti. A használati útmutató egyebek mellett a termék lényeges jellemzőit, figyelmeztetéseket, piktogramokat, karbantartási és tisztítási utasításokat, összeszerelési rajzokat foglalhat magába.”

Egyetlen enyhítő körülményt tapasztalok a hivatalos szövegben és ez az, hogy a külön jogszabályban vagy szabványban nem nevesített termékkörökre a magyar nyelvű használati-kezelési útmutató online is kiadható. Tehát az a veszély nem fenyeget, hogy minden villamosjegy mellé egy A4-es méretű útmutatót is kapunk, pedig ettől vártam a hazai nyomdaipar fellendülését. Megint más kérdés, hogy ez a törvénymódosítás tizenhárom hónappal ezelőtt született, csak nem sokat lehetett hallani róla – nos, talán azért nem, mert sehogyan sem lehet összehozni a magyar pártpolitikával, mondhatni saját jogán kérdése és megosztó, minden politikumot mellőzve.

Rendben van, papírt mellékelni nem minden esetben szükséges, de meg kell fogalmazni minden termék esetében az útmutatót – hát, nem kis feladat elébe néz a magyar gazdaság. Még az a jó, hogy az élelmiszerek kimaradnak. Elviekben persze jó és okos törvénymódosítás volna ez, ha a dolgokat általánosságban nézzük, csak mivel mindenre kiterjed, nem kevés fejfájást fog majd okozni. Mert vegyük például a villamosjegyet. Azt hogyan javallott használni és mi a leírása?

„Hőpapírra nyomtatott, egyszeri utazásra (egyszeri átszállással) feljogosító bizonylat, mely érvényesítés után igazolja, hogy utazásunk díját kiegyenlítettük. Az ellenőröknek kérés esetén kötelező módon be kell mutatni. Nem alkalmas hosszabb légi vagy tengeri utak megtételére, kizárólag városhatáron belüli tömegközlekedésben használatos. Értékpapírként kiváló befektetés, ugyanis a magyar történelem folyamán mindig csak emelkedett az ára, sohasem csökkent.”

Ezt a szöveget majd feltöltik egy tárhelyre, annak címét rányomják a jegyre és már mehet is.

De milyen legyen a gyufa leírása és útmutatója?

„Kartonpapírba csomagolt, rendszerint fából készült, tűzcsiholásra alkalmas pálcika egyik végén gyúanyaggal, melyet a csomagolás oldalán található dörzspapíron kell végighúzni. Figyelem: nem vízálló, ellenben igen tűzveszélyes!”

Megy ez nekem, kérem, lehet, elvállalom bérmunkában, ha jól fizetik… haladjunk. Vegyünk valami bonyolultabb terméket, mondjuk egy videokártyát.

„X. gyártmányú, Y. memóriával és Z. típusú hűtéssel ellátott képalkotó szerkezet, mely kizárólag számítógépbe illesztve működik. Biztosítja a generált álló- és mozgóképek különböző felbontásokban történő megtekintését, óhaj szerint, mely sokat változtathat az általuk kiváltott művészi élményen. Melegedésre hajlamos, nem vízálló, bitcoinbányászat céljaira a magyar törvények szerint nem javallott. Figyelem: megvásárlása memóriakapacitás függvényében költséges lehet!”

Alakul, alakul… de mi lesz a galériákkal? Micsoda mondjuk a festmény?

„Vászonra, papírra, üvegre, fára vagy más anyagokra felvitt, eltérő színű vegyületek alkalmazása révén létrehozott képmás, mely vagy valós tárgyakat, élőlényeket, tájakat és személyeket ábrázol, vagy sem. Értéke változó, egyes esetekben korával egyenesen arányosan növekszik. A festmény állagában kárt tehet a nedvesség, a sugárzó hő, az alkalmazott vegyi anyagok összetételének megváltozása az idő múlásával vagy bármely fizikai behatás. Ez esetben szükséges a festmény karbantartása, melyet „restaurációnak” nevezünk és kizárólag szakember végezheti. Figyelem: ezen termékkör esetében sem garanciális javítás, sem márkaszervíz-szolgáltatás nem érhető el.”

Okostelefon?

„Digitális-elektronikus készülék, mely elvileg felhasználóinak egymás közötti kommunikációját szolgálja, azonban a gyakorlati életben számtalan egyéb területen is felhasználásra kerül. Alkalmas játékra, zenehallgatásra, filmnézésre, olvasásra, rádióhallgatásra, internetes tevékenységre, időjárási adatok megtekintésére, mérések elvégzésére, QR-kód leolvasására, azonban minél több dologra használható, annál kevésbé felel meg telefonbeszélgetés céljára. Elavulási ideje egy-két-három év, ezen perióduson belül kizárólag garanciális javítása javallott, ennek elmúltával viszont kizárólag lecserélése. Figyelem: a felhasználót bekapcsolt üzemmódban a leglehetetlenebb helyeken és időpontokban is elérhetővé teszi, így káros hatást gyakorol a központi idegrendszerre. A legritkább esetekben víz- tűz- vagy ütésálló.”

Akkor keressünk bonyolultabb kérdéseket. Árucikk az előfizetéses online lap? Árucikk, mert pénzbe kerül. Akkor leírás és használati útmutató is kell hozzá.

„A világháló segítségével elérhető hírforrás, mely részben egzakt adatokat és információkat, részben az ezek alapján alkotott véleményeket, valamint álló- és mozgóképeket tartalmazhat. A tartalom aránya termékfüggő, minőségét kizárólag szubjektív vélemény alapján lehet meghatározni, a megjelenített vélemények szinte soha nem a felhasználó nézeteit tükrözik, mely okból panaszokat a szolgáltató nem fogad el. Irányultsága többféle lehet, így vevőköre is. Mivel nem fizikai termék, tűzálló és vízálló, egyes felhasználók szerint istálló is. Használata szélsőséges eseteben undort vagy ellenkezőleg, függőséget válthat ki, bár egyik sem okoz maradandó károsodást az emberi szervezetben. Kéretlen tartalmakat nem közöl és nem őriz meg, erre közjogi úton nem is kötelezhető. Szervízelése megoldatlan, többnyire kivásárlással, szanálással vagy felszámolással történik.”

Ahogy én látom, szépen kezd összeállni a Magyar Fogyasztói Szótár, illetve ez még csak a kezdetek kezdete, ha mindenről készül majd leírás és útmutató, ami árucikknek tekinthető és nem élelmiszer, jó sok kötete lesz ennek a műnek, ami valóságos Új Enciklopédiává fejlődik majd. Diderot-k, Voltaire-ek, Rousseau-k nyomaiban járunk, legyünk méltók a nagy elődökhöz!

Felmerül a kérdés, hogy meg kell-e határozni, le kell-e írni magát a használati útmutatót és leírást, mint terméket, ugyanis az nem árucikk. Az ingyen jár, viszont mivel mindenhez adni kell, kivételesen írjunk róla is:

„Az esetek nagy részében tökéletesen felesleges, kisebb részében alkalmilag hasznos útmutató, mely árucikkek főbb jellemzőit és előírásos használatuk módját tartalmazza. Megfelelő módon elkészítve dühkitöréseket, rohamokat és agresszivitást okozhat. Bevezetésére 2021. július 16-ától került sor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium javaslatára. Elvileg a fogyasztót védi kötelezővé tétele, de annak általános volta különös helyzetek kialakulására ad módot. Gyakorlati haszna ismeretlen.”

Különben ebben nem is csak ennyi volna az üzlet. Nem csak az útmutatók megírása, esetleg Fogyasztói Enciklopédiába rendezése.

Tervezek egy hasznos kis művet „Útmutató az útmutatók helyes és célszerű használatához” címmel.

Melyhez természetesen szintén jár útmutató. Azt hiszem, feltaláltuk az örökmozgót.

Címkép: Baksai József képe: Öregek könyve