Lenin él?

Posted by

Tömpe István
> A világért sem csitítanám Kabai Domokos Lajost (Karácsony és a munkásmozgalom története, Újnépszabadság, 2021. július 8) mélyen megélt kritikai mennydörgésében, sem az ugyanazt ismétlő százakat: jobb, ha a bánat kinn van, mintsem bent feszítsen.

A vádak közhelyesek, de ettől még jól ismételhetők. Orbán bezzeg, ez a lényeg. Megragadni a hatalmat. Hol a pontos terv?

Utóbbinál kis zavarban vagyok, ritkán derül ki, milyen tervet várnak a szerzők, s láttak-e már ilyent. Az világos, hogy Orbánt kell utánozni, vagyis bocs, dehogy. De mégis. Mert Orbán a zseniális Vlagyimír Iljics kottájából játszik, tessék elővenni az Állam és forradalmat, és különösen azt a részt, amely a hatalom megragadásáról szól, meg, hogy az állam (persze a bolsevikoké, nem Kerenszkijé) micsoda csodákra lesz képes. Abban a buborékban, ahol értékelik az efféle gondolatot, nyilván csettintenek, de jól bemosott a puhány ellenzéknek! Most aztán megkapta ez a Karácsony.

Vele egyébként nem foglalkozom, a választást vagy megnyeri, vagy nem, de kérem szépen: micsoda orbitális eltévelyedés a lenini államot dícsérni, mekkora világra szóló szemforgatás Lenint dícsérni a kemény hatalom átvételért. Lehet, de azt puccsnak hívjuk. Az is történt. Lenin nagyszerű állama megnyomorította az orosz társadalmat. A cáré is? Ez most akkor a „Kinek a rendszere kártékonyabb” döntője? A lenini puccs előzményeként kell sok feldühödött katona, paraszt és munkás, meg fegyver. Aztán a szívás hetven évig. Jó, tudom, második világháború, nálunk pedig Kádár. De azért Lenin ugye nem lesz példa?