A betonacél a felelős?

Posted by
A Floriában összeomlott társasházat vizsgáló mérnökök szerint bizonyos területeken kevesebb acél volt a vasbetonban, mint amire az 1979-es tervrajzok alapján számítani lehetett volna.

James Glanz, Mike Baker
New York Times

A Champlain Towers South társasház roncsait a helyszínen megtekintő vagy azokról készült fotókat vizsgáló mérnököknek feltűnt egy lehetséges konstrukciós hiba: Úgy tűnik, hogy az épület aljához közeli kritikus helyeken kevesebb acélbetétet használtak, mint amennyit a projekt eredeti tervrajzai előírtak. Ez az észrevétel az első olyan részlet, amely a múlt hónapban összeomlott, legalább 24 ember halálát okozó, és 121 eltűntet követelő, 13 emeletes társasházi torony építésének minőségével kapcsolatos lehetséges problémára utal.

Allyn E. Kilsheimer, a Surfside város által felkért igazságügyi szakértő elmondta, hogy a vizsgálat még a kezdeti szakaszban van. Megerősítette azonban, hogy vannak arra utaló jelek, hogy a parkolóház födémje és az épület függőleges oszlopainak összekötéséhez használt acél mennyisége kevesebb lehetett, mint amit a projekt eredeti tervei előírtak.
“Lehet, hogy az acélrácsok nem úgy vannak elrendezve, ahogy az eredeti rajzok előírják” – mondta Kilsheimer. Hozzátette, hogy közelebbről meg kell vizsgálnia a törmeléket ennek megállapítására. R. Shankar Nair, a Nemzeti Mérnökakadémia tagja és a Magas Épületek és Városi Élőhelyek Tanácsának korábbi elnöke a többi mérnökkel együtt átnézte a fényképeket, és ellentmondást látott a terv és az oszlopokban lévő acél mennyisége közöt

A szines rész az összeomlott épületrészt jelöli
 A7 összeomlás után három oszlop acéljának egy része szabadon maradt, így a mérnökök összehasonlíthatták a megerősítést a tervekkel. A vizsgálat hónapokig tarthat, így az előzetes megfigyelések és megállapítások változhatnak. Egyes mérnökök szerint az betonacél esetleges hiányát az épület általuk vizsgált viszonylag kis részén nem szabad az összeomlás főokának tekinteni, de potenciálisan ez is lehetett az egyik tényező a sok közül, amely lehetővé tette, hogy bármi is indította el az omlásr, az katasztrofává gyorsult.

A betonacél mennyiségével kapcsolatos kérdéseket vizsgálva a mérnökök rámutattak három sérült oszlopra az épület épségben maradt nyugati részén. Ezek az oszlopok a külső, medence melletti földszinti parkolóhely födémét tartják. Ez egy kulcsfontosságú pont, mivel legalább két szemtanú azt állította, hogy az épület összeomlása előtti percekben látták ennek a födémnek egy részét összeomlani.

A lakótorony 1979-es tervrajzai, amelyeket Surfside városa bocsátott rendelkezésre, és amelyeket statikusok és a The New York Times is átnézett, azt mutatják, hogy az épület számos részén a függőleges oszlopoknak kritikus szerkezeti kapcsolatot kellett volna biztosítaniuk a vízszintes födémekhez, amely oszlopok nyolc betonacél rúddal – négy az egyik, négy a másik irányba – kapcsolódtak födémekhez. A parkoló területén azonban a megerősítő rudak, amelyek sok helyen szabadon maradtak, miután a parkolóház födémje lecsapódott az alsó szintre, úgy tűnik, kevesebb darabot tartalmaznak. A feltárt födém legtöbb oldalán csak két darab betonacél látható, ami fele az elvárhatónak. Egy másik helyen három rúd látható.

Photo by Miami-Dade Fire Rescue/via Reuters

A beton csak akkor képes magas épületek megtartására, ha acélbetonozással van megerősítve. A beton erős anyag “összenyomáskor”, ahogy a mérnökök fogalmaznak – például a fölötte lévő súlyok megtartásában. De sokkal kevésbé hatékony “feszültség esetén”, vagyis akkor, amikor a beton széthúzására irányuló erők működnek. Az acél beágyazása növeli ezt az alapvető szakítószilárdságot, és az építési szabályzatok által támogatott, megbízható tervezési számítások határozzák meg, hogy az épület típusától, méretétől és egyéb jellemzőitől függően mennyi acélra van szükség.

A közvetlenül rendelkezésre álló feljegyzésekből nem világos, hogy az épület eredeti kialakítása megfelelt-e az akkori építési előírásoknak, vagy meghaladta-e azokat az 1981-es építés idején. A legtöbb szabályzót azóta országszerte szigorították, és több acélbetonozást követeltek meg. Florida szabványait az 1980-as években szigorították, miután az Orlando melletti Cocoa Beach városában egy épülő épület összeomlott. A szabványok ma már előírják, hogy a nagyobb épületek esetében független ellenőrt kell alkalmazni.
A Champlain Towers South projektjét a 20 éve megszűnt Nattel Construction cég vezette. A cég vezetője, Nathan Reiber 2014-ben elhunyt. Az elmúlt években a Champlain Towers South komplexum átfogó felújítását tervezték, mert egy 2018-as mérnöki jelentés  rozsdásodó acélt, omladozó betont és hibás medencefödémet állapított meg, amelynek kijavítása milliókba került volna.

A beton egy része annyira leromlott, hogy az októberi első javítás során a munkások nem tudták befejezni a medence körüli tervezett munkálatokat. A Morabito Consultants mérnöki cég jelentése szerint a romlás mélyen behatolt egyes elemekbe, és a feltárás befolyásolhatta volna a szerkezet ezen részének stabilitását.
Az összeomlás során a Champlain Towers South szóban forgó födémje, amely részben a még mindig látható három sérült oszlopon függött, a parkolószintre, egy emelettel a földszint alá zuhant. A nem megfelelő acél “megmagyarázhatja a födém meghibásodását – a födém elengedett és lezuhant” – mondta Shankar Nair. De azt is mondta, nem hiszi, hogy a lezuhanó födém lehetett a katasztrofális összeomlás kezdeti oka.

A részben összeomlott Champlain Towers South (Surfside, Fla.) légi felvételén a medence melletti parkolóterület látható -Chandan Khanna/Agence France-Presse – Getty Images

A figyelem mégis a parkolóház födémje és a medencefedélzet körüli területre összpontosul. Az összeomlásról készült videófelvételek arra utalnak, hogy a kezdeti hiba valahol az épület aljának közelében következett be, ahol a garázs és a födém található. Ezenkívül egy másik, az épületen kívülről készült videófelvétel, amely nem sokkal az összeomlás előtt készült, feltörő vízsugarat mutat a parkolóház bejárati rámpája közelében.
Gabriel Nir, aki  az épület összeomlott részének első emeletén, a 111-es lakásban lakott elmondta, hogy hajnali 1 óra előtt hazaérve észrevette, hogy a bejárati rámpa alján víz tócsa  van, bár ez nem volt szokatlan. Törmeléket nem látott. Amikor ő és az édesanyja bementek a lakásukba, csattogó  hangokat hallottak, amelyek mintha felülről jött volna. “Azt hittük, hogy az emberek dpégpznak az épületen” – mondta Mr.Nir . A zaj percekig tartott, és egyre intenzívebbé vált. Édesanyja kiment az előcsarnokba, hogy panaszt tegyen a zaj miatt. Ő konyhában volt, és ételt készített, amikor hangos dübörgést hallott, és porfelhőt látott a medence tetejének a környékén. Ő és a nővére a lobbyba sietett, hogy csatlakozzon az édesanyjához, és szólt egy biztonsági őrnek, hogy hívja a 911-et.

A New York Times írásának magyar változata.

A warning to our Hungarian readers abroad: you won’t even notice, and Újnépszabadság will become your favourite online newspaper !
Figyelmeztetés külföldön élő magyar olvasóinknak:  észre sem veszi és az Újnépszabadság  lesz a kedvenc online lapja !