Pedofília kontra homoszexualitás

Posted by

Magyaur
>Az elmúlt századokban “rendes”-nek mondott, tekintélyes templomba járó férfiak (sokszor a feleségük tudtával) éretlen kislány szeretőket tartottak Szentpétervártól Párizsig; hol balett táncosnőket, hol cselédlányokat. Ezt nem tartották erkölcstelennek, ahogy azt sem, hogy a magyar országgyűlés múlt századi alsóházi és felsőházi politikusainak és főpapjainak külön bordélya volt a mai Falk Miksa utcában. A szexuális kicsapongásokat és a pedofíliát az akkori keresztény erkölcs megtűrte, de Csajkovszkij-t, a zseniális zeneszerzőt homoszexualitása miatt öngyilkosságba kergette!

Nem tudatosult sem akkor, sem ma a homoszexualitástól betegesen irtózó, viszont a katonás rendért lelkesedő sovinisztákban / férfisovinisztákban, hogy igazából az taszítja őket, hogy az “Isten képére teremtett férfiak” a saját küldetésüket, uralkodásra termett nemüket “gyalázzák meg”, amikor kvázi nővé “degradálják” magukat. Ez rögeszme valójában a hímsoviniszták nemi identitásának bizonytalanságáról és paradox módon az alig rejtett nőgyűlöletéről tanúskodik…
Halász Géza gif