Egy “szabadságharcos” hét tézise

Posted by

Pálfi Rita
euronews
>Hét tézisben vázolta elképzeléseit az Európai Unió jövőjéről szombaton Orbán Viktor. A miniszterelnök a magyar függetlenség napja alkalmából tartott előadást a Vigadóban, a rendszerváltásban játszott szerepére célozva azt mondta:

Európa utolsó, máig élő szabadságharcosai vagyunk.

Mi tudjuk – folytatta –, hogy a szabadság nem beköszöntött, hanem kivívtuk, a kommunizmus nem megdőlt, hanem megdöntöttük, a berlini fal nem leomlott, hanem ledöntöttük, a szovjetek nem kimentek, hanem kiszorítottuk őket. Hozzáfűzte, hogy „most, amikor az Európai Unió bajban van, nem fog magától megjavulni, nekünk kell megjavítani, nem fog magától helyes útra térni, nekünk kell visszatéríteni. Ezért – kockáztatta meg –

az Európai Uniónak a magunkfajta szabadságharcosokra van szüksége.

Ezután előállt azzal a hét tézisével, amellyel Magyarország hozzájárul az Európai Unió jövőjéről szóló vitához, és amelyet a reményei szerint az Országgyűlés is elfogad majd.

1) „Robogunk egy birodalmi jellegű Európai Unió felé. Nemzetek Európája helyett egy olyan európai szuperállamot építenek Brüsszelben, amelyre senki nem adott felhatalmazást” – mondta Orbán Viktor, aki szerint ez a birodalomépítés szükségszerűen vezet a demokrácia hiányához. „Mi a demokráciák demokráciáját akarjuk, alapját az európai nemzetek adják. Mi, nemzeti alapon álló demokraták állunk szemben a birodalomépítőkkel” – jelentette ki.

2) Az EU-t a miniszterelnök szerint azok irányítják, akik az integrációt öncélnak tekintik, és felül akarnak írni minden hagyományos értéket. Ezért Orbán Viktor szerint az Európai Unió alapszerződéséből az „ever closer union” kifejezést az első adandó alkalommal törölni kell.

3) Az Európai Unió – folytatta Orbán Viktor – a hatalma tekintélyes szeletét kiszervezte a Soros-féle hálózatoknak és az amerikai demokrata érdekeknek.

Ennek szerinte három lépcsőfoka volt, az Európai Bizottságot politikai testületté alakították, az EU-tagországokról készített jogállami országjelentések elkészítését pedig kiszervezték civil szervezetekhez. Ezek Soros György hálózatához tartoznak. A harmadik lépcsőfok az, hogy az EU-tagországokat az ő véleményük alapján minősítik, ami visszaélés a hatalommal, azzal, amellyel az EU-tagországok ruházták fel az Európai Bizottságot.

4) Közös gazdasági siker nélkül az Európai Unió szét fog esni. Ha kiderül, hogy külön-külön gazdaságilag sikeresebbek lehetünk, akkor vége, ezért csak olyan politikát szabad támogatni, amely a közös gazdasági sikerre összpontosít. Ehelyett az Európai Unió a saját tagországaival harcol, és szétveri saját magát.

5) A veszélyes kihívások korszaka következik, amelyet a járványok és a népvándorlás fémjelez. A siker előfeltétele a demokrácia helyreállítása. Új intézményt kell létrehozni a tagországok alkotmánybíróságainak a bevonásával.

6) Az Európai Parlament zsákutcának bizonyult, csak ideológiai érdekeket képvisel, ezért jelentősen növelni kell a nemzeti parlamentek szerepét: az EP-be a nemzeti parlamenteknek kellene képviselőket küldeniük, és jogot kell adni, hogy az Európai Unió jogalkotási folyamatát megállíthassák, vagyis be kell vezetni a piros lapos eljárást.

7) Szerbiát fel kell venni az Európai Unióba. Ehhez Orbán Viktor szerint az EU-nak nagyobb érdeke fűződik, mint Szerbiának.

Berlogh S. Éva kommentárja:
Tegnap nagy meglepetésemre azt olvastam, hogy Pulai András, a Publicus Intézet munkatársa szerint Orbán Viktor tegnapi, Európa jövőjéről szóló beszéde “az utóbbi idők mércéjével mérve figyelemre méltóan Európa-párti volt”. Ekkor a beszéd tartalmáról kizárólag a Népszava “Orbán Viktor végső csatát hirdet Brüsszel ellen és hét tézissel támad” című cikkén alapult az ismeretem. Miután a miniszterelnöki hivatal közzétette a beszéd teljes szövegét, kevés olyan dolgot találtam benne, ami Európa-barát lett volna. Ellenkezőleg, az én olvasatomban Orbán éppen azt vázolta fel, hogy miként fogja lerombolni a meglévő Európai Uniót, és szélsőjobboldali euroszkeptikus elképzeléseinek képére alakítani. Eközben sikerült meghamisítania az Európai Unió eredetét és történetét, és eltorzította a demokrácia újjászületését a volt szatellit-országokban. Elég nagy teljesítmény, azt kell mondanom.