Urrak a papok!

Posted by

Gábor György
„Csak a békák brekegik néha a közeli mocsarakban: »Urrak a papok! Urrak a papok!«”
A magyar irodalom egyik legzseniálisabb szerzőjének, Mikszáth-nak talán legjobban megírt regénye, a már-már kafkai világot anticipáló Különös házasság fejeződik be a fenti idézettel.
A regény egy erőszakkal kikényszerített házasságkötésről szól, amelyben megjelenik a teherbe ejtett bárókisasszonnyal szerelmi viszonyt folytató plébános (mert már akkor is tudott volt, hogy az apa férfi, az anya nő), megjelenik a borzalmas egyházi törvényszék, valamint a mérhetetlen galádság, hogy a papi szerelmi botrányt elleplezzék, s az erőszakkal kikényszerített házasságot érvényesítsék.
Amúgy a polgári házasság intézményét hazánkban a házassági jogról szóló 1894. XXXI. t.-cikk vezette be, amely – egyebek mellett – azt jelentette, hogy a felekezeti házasságjogok érvényüket veszítették.
Miért mondom mindezt?
Mert az elmúlt napok híre, amelyre már oda sem figyel az ország, s amely – úgy tűnik – nem is éri el az ingerküszöböt, pedig a Fideszhez és Orbánhoz méltó aljasságról van ismét szó, hogy átadja a kormány az állami bérlakások kezelését az egyházaknak, s az egyházakhoz kiszervezett lakásügynökséget a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (katolikus jótékonysági hálózat) és a református szeretetszolgálat cége fogja bonyolítani.
Ha van szekuláris-állami feladat, az éppen a bérlakások kezelése, ám az állami tulajdonú lakóingatlanokat ingyenesen átadja most az állam az egyházaknak, mindenféle állami garancia nélkül. Az állam kifosztása során az egyházakra orgazdaként számít a rezsim.
Különös (egyházi) házasság, különös (egyházi) bérlakások.
Az ember elgondolkodik, hogy a katolikus és a református egyház ügyintézése során, ahhoz hogy valaki bérlakáshoz jusson, a továbbiakban szükséges lesz-e a felekezeti hovatartozást igazoló dokumentum bemutatása, és az állami lakásokkal gazdálkodó katolikus és református szeretetszolgálat megválaszolja-e azt a kérdést, hogy mi, belgák, hova menjünk lakni? (Tudom, volna rá válasz, de az egyelőre még nem minősül hivatalos feleletnek.)
Viszont Mikszáth továbbra is hihetetlenül aktuális.
Egyre aktuálisabb.

Címkép: Különös házasság filmjelenet