Ha Isten velük, ki ellenük?!

Posted by

Fábián András
>Gondolkodjunk, Béláim! – mondhatnám Béla tanácselnök szavaival, amelyeket Schwajda György hagyott ránk a Rátóti legényanya című örökbecsű művében. 1989-ben még film is készült az események alakulásáról azt követően, hogy Rátóton kitört a demokrácia. Azt hihetnők, hogy azóta sok víz lefolyt a Dunán, de ez csak egy elcsépelt közhely. A Duna folyik ugyan rendületlenül, de a Bélák száma nemhogy csökkent volna, de szemmel láthatóan megnövekedett. Mi több, hatalmat is kaptak a kezükbe, és választottak maguknak egy első Bélát (aki amúgy Viktor), és aki úgy döntött, hogy több, mint elég volt az a demokrácia, ami eddig volt. Nincs szükség ilyen demokráciákra neki és az uralkodó Béláknak.
Ennyit Rátótról. Minek azt magyarázni, amiben benne élünk, a mindennapi hülyeség életünk részévé vált. Mi több, lassan életveszélyessé, önpusztítóvá hergeli önmagát csupán azért, hogy a mindfölötti egyetlen Béla (aki Viktor), túlélje a következő évet. Sőt! – saját tervei szerint húsz évet. Itt már valóban nincs helye a józan észnek, itt már nyílt fegyvercsörgés hallik, katonák bakancsa csattog a flaszteren.
Ne gondolja senki, hogy rémképeket látok. Napról napra egyre több jel mutat arra, hogy Magyarországon nem az egy mindenkiért, hanem a mindenki egyért elve lépett működésbe.
A „félhülye” eposzi jelző birtokosa, Kósa Lajos, már 2019-ben, az önkormányzati választási kampányában megmondta: ha nem a Fidesz győz, háború lesz. Ki is fejtette Debrecenben, hogy “mi nem akarjuk beengedni a migránsokat, ők be akarják. Mi független, erős Magyarországért harcolunk, ők az Európai Egyesült Államokért. Mi az adócsökkentésért és a gazdasági növekedésért harcolunk, ők adónövekedést akarnak, ők szociális segélyeket…”
Mindegy, hogy ebből semmi sem igaz, a Béláknak félelmetes ez a jövőkép. Nekünk, értelmes embereknek viszont elgondolkodtató, hogy bizony az ígéret bevált. Az ellenzéki önkormányzatok elleni háború gőzerővel folyik azóta is. Mi több – élet-halál harc folyik. A kormány végképp leszánta magát, hogy amennyire csak lehet, felszámolja az önkormányzatiságot Magyarországon.
Komolyan kell tehát venni a fenyegetést. A Fidesz-KDNP 2022-es nagyon is valószínűnek látszó választási vereségét követően háborúra számíthatunk. Látjuk, hogy nem töltik ölbe tett kézzel az időt. Készülnek és szervezkednek. Van fegyverük, és nem félnek használni! Dobrev Klára és az ellenzéki jelöltekkel szemben alkalmazott fegyveres fenyegetés is az elrettentést szolgálja.
Az elrettentés legfrissebb megnyilvánulása a hadsereg körüli mozgolódás fokozódása. A hadseregparancsnok „saját kérésére” történt felmentése önmagában különös esemény. Már ki is nevezték az új vezetőt a helyére. Az ő személye azonban most kevésbé érdekel bennünket. Fontosabb, hogy megbízatása 2026. május 31-ig szól. Vagyis a hadseregparancsnok a következő kormány teljes hivatali idejére kapott megbízást, akármilyen színezetű kormány is alakuljon itt 2022-ben.
Nem kell túl sokat gondolkodnunk azon, hogy mi is ezzel a cél. Elmondja ezt nekünk Orbán Viktor maga, aki a kinevezési ceremónián meghatározta az új parancsnok feladatait. (Nem Áder János, a Honvédség főparancsnoka, hanem Orbán Viktor miniszterelnök!) Idézem:
„A mi feladatunk egy olyan modern, erős hadsereg felépítése, hogy Magyarországot megtámadni véletlenül se jusson eszébe senkinek. Se másik államnak, se terrorszervezetnek, se ránk zúdított migránsinváziónak. A magyar hadseregnek elrettentő erővel kell bírnia. A hagyományos harcászatban éppúgy, mint a kibervédelemben, határaink őrzésében éppúgy, mint a terrorizmus elleni küzdelemben. Az új parancsnoknak az lesz a feladata, hogy a hadsereg integritásának, fegyelmezett belső rendjének és a katonaeszmények megőrzése mellett a hadsereget beleszerkessze, beleillessze a magyar társadalomba, fiatalok tízezreit nyerje meg, fiatalok tízezreit készítse fel, és fiatalok tízezreit képezze ki a haza védelmére és a katonaeszmények tiszteletére.”
Magyarul az irgalmatlan mennyiségben felvásárolt fegyverrendszerek és a megnövekedett (?) feladatok az állomány létszámbővítését igénylik Ráadásul több tízezres nagyságrendben. Talán bizony még kötelező sorkatonaság is lesz ismét… Ez azonban még nem elég. Ha az elmúlt 75 év alatt valahogyan nem történt volna még meg, a hadsereget bele kell szerkesztenie a magyar társadalomba. Hogy ez mit jelent? A miniszterelnök ezt is megmondta:
„… ki halt meg 1956-ban Budapestért? Senki sem fogja a saját bőrét egy magyar városért kockáztatni. Vagy ha mégis, ha komolyan veszi is a NATO kölcsönös védelmi garanciáját, olyan szövetségest nem fogunk találni, aki helyettünk védené meg a hazánkat. Mellettünk, velünk talán, de helyettünk biztosan nem. Ha mi nem vagyunk erősek, akkor elveszünk. A mi ügyünk mindig elvérzett, mire az oly sokszor beígért felmentő seregek megérkezhettek volna. Felesleges tehát a horizontot kémlelni. A hazánkat, ha baj van, nekünk kell megvédeni.”

Ne legyen senkinek kétsége! Orbán Viktor nem a magyar népről, a magyar hazáról, a magyar köztársaságról, de még csak nem is Magyarországról beszélt, hanem a FIDESZ-KDNP hatalom-átmentéséről, amelyben a mainál sokkal nagyobb hadsereg erejére kíván támaszkodni. Egy (még) NATO ország miniszterelnöke lényegében kijelentette, hogy a NATO tagságunk semmit sem ér. Magyarország (Orbán Viktor) egyedül áll a világban, csak önmagára számíthat, csak a saját elrettentő erejében (hadseregében!) bízhat. Csak az védheti meg, ha kell – fegyverrel és erőszakkal.

Mivel pedig az országot jelen idő szerint, de vélhetőleg a jövőben sem fenyegeti külső támadás, az ellenséget a határokon belül kell keresnünk, és tudjuk, hogy ez a „moslékkoalíciónak” becézett ellenzék képében támad. Kósa Lajos megmondta: „Ha nem a Fidesz győz – háború lesz!” Egy nagyon is esedékes rendszer- és kormányváltás esetén tehát a Magyar Honvédségnek, a magyar katonáknak kellene Orbán Viktort, a kormányát és oligarcháit megvédenie a magyar emberek ellen.

Vajon így értelmezi-e az általa valószínűleg soha nem remélt magasságokba emelkedett Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy a miniszterelnök beiktató beszédének befejező szavait: „A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt!” ?!