Mire készülhet Orbán 2022-ben?

Posted by
Jakab Andrással vitázva
>Béndek Péter
>Nem értek egyet Jakab Andrással, mert a rezsimről adott (hírlapi, itt épp a Telex információiból rekonstruálható) elemzése mintha arra utalna, hogy nincs a változások mögött szisztematikus akarat. „Nincs drámai pont. Sok-sok apró kis lépés van, informális elemek, amelyek erodálják a jogállamiságot.” Ezzel — a hibrid rezsimet bemutató jellemzéssel — szemben a rendszert én optimalizáló diktatúrának tekintem, ami tudatosan a hatalom adott ponton elérhető (minimum a lényegi, operatív autokráciát biztosító), de még legitim (a manipulált választók kellő tömege által jóváhagyott) mozgásterét tartja fenn; a dinamikus változása (egyre erőszakosabbá válása) pedig, amit a hibrid rezsimek túl formális meghatározása nem tud megragadni, az “adott (egyensúlyi) pont” fokozatos kijjebb tolódásának köszönhető. A honvédség parancsnokának minapi hirtelen menesztése például könnyen utalhat egy újabb hatalmi optimalizációs fázisra, amikor a hadsereget bevetni készülnek a lakosság ellen. Orbán mindig sokkal előrébb gondolkodik, mint az ellenzéke, vagy amit ma látni.
Értelemszerűen az optimalizálás jól megmutatkozott pl. a veszélyhelyzeti felhatalmazásban és ennek indokolatlan fenntartásában, előtte a migrációs intézkedésekben, még régebb óta a 2/3 folyamatos ambicionálásában és az államigazgatási intézmény- és döntési rendszer elsorvasztásában (csak az alkotmányjogilag releváns mozzanatokat említve). A cél mindig Orbán személyes hatalmának (a közeli és távoli támogatói) biztosította praktikus teljessége (a par excellence autokrácia) volt , de ahogy ez egyre nehezebbé válik a rezsim alulteljesítése és hatékonyságvesztése miatt, úgy van szükség egyre radikálisabb eszközökre az autokratikus minimumhoz. A hadsereg bevetése lehet egy következő lépés némi káosz előidézése után. Ma még ez nem tudható, de nem zárható ki. (Én legalábbis komolyan veszem a saját fenti logikámat.)
Mellékszál: még a politizáló értelmiség se ért egyet abban, mit gondoljon a hivatalos pártellenzékről. Én régóta ugyanazt gondolom: az ellenzéki vezetők kisebb része különböző fokon kollaborál, a legnagyobb része értelem és stratégia nélkül, különböző elánnal küzd. Az összeállása — ami tíz éve van terítéken — ugyan stratégiai lépésnek tűnik, de ez a koalíció a szó szoros értelmében bármikor borulhat, mert nincsen mögötte sikerélmény, amit a politikai cselekvőerejének, konkrétan Orbán sarokba szorításának élménye jelentene. (Karácsony például máris lendületet veszített az egy héttel ezelőtti bejelentése után.) Ez az ellenzék alapvetően továbbra is reaktív, még a Orbán és saját különbözőségei által előidézendő szakítópróbáin innen.