Szentendre kész az Alkotmánybírósághoz fordulni az önkormányzati bérlakások megmentéséért

Posted by
Juhász Angéla
>Szentendre Város Önkormányzata csatlakozik az önkormányzati bérlakásállomány megmentése és a nemzeti bérlakásprogram elindítása érdekében a Magyar Önkormányzatok Szövetségének állásfoglalásához. Továbbá a törvényjavaslat elfogadása esetén alkotmányjogi panasszal fordul az Alkotmánybírósághoz – kérve annak megsemmisítését. Erre hívja fel a településüket hűen szolgáló valamennyi képviselő-testületet.
A benyújtott törvényjavaslat alapjogsértő: sérti a tulajdonhoz való jogot, a szociális biztonsághoz való jogot és az önkormányzatiság elvét. A lakásvagyon kötelező privatizációjával ellehetetlenülnek a szociális bérlakásrendszer kialakítására irányuló törekvések. A törvényjavaslat elfogadása ellen minden lehetséges eszközzel fel kell lépni.
Ha elfogadják a törvényjavaslatot, akkor Szentendre a mintegy 6,9 milliárd forint piaci értékű bérlakásállományára összességében 1,1 milliárd forint vételárat ajánlhat a lakásvásárlóknak. Egyösszegű fizetés esetén ez 780 milliót forintot jelent, aminek megfizetése akár 25 évig is elhúzódhat.
A közvagyon ilyen mértékű elherdálása elfogadhatatlan, súlyosan megkárosítja Szentendre polgárait. Ezért a város polgármestere, Fülöp Zsolt veszélyhelyzeti jogkörében eljárva a rendkívüli helyzetben, rendkívüli döntéseket hozott május 13-án. A képviselő-testület mellett működő bizottságok megtárgyalták az előterjesztéseket és elfogadásra ajánlották a polgármesternek. Ennek értelmében a polgármester módosította Szentendre Város Vagyonrendeletét és Településszerkezeti tervét (TSZT), amik lehetővé tehetik az önkormányzati bérlakások kötelező eladásának megakadályozását.
A Vagyonrendelet módosításában arról döntött, hogy a lakás célú, ill. lakás megnevezésű ingatlanok forgalomképtelen törzsvagyonba kerüljenek. Csak így biztosítható, hogy a városban folytatható legyen a történelmi városközpont épületállományának funkcióbővítő megújítása, az önkormányzati lakásállomány átstrukturálása. A Településszerkezeti terv (TSZT) módosításában meghatározták a rehabilitációra kijelölt területeket, így az Integrált Településfejlesztési Stratégiából (ITS) beemelésre került a Belváros rehabilitációját célzó „Történelmi városközpont akcióterület”, valamint a Püspökmajori lakótelep és az önkormányzati bérlakások rehabilitációjára vonatkozó „Bérlakás program”.
Szentendre mindent megtesz annak érdekében, hogy megmentse a közvagyont, elősegítse a nemzeti bérlakásprogram elindítását, megakadályozza a lakhatási válság elmélyülését.
A köz vagyonával felelősen gazdálkodó, a településük polgárait szolgáló képviselő-testületeknek nincs más lehetőségük, mint tiltakozni az előkészítetlen, minden megfontolást nélkülöző, felelőtlenül benyújtott törvénytervezet ellen.