Pünkösd hétfő

Posted by

Fábián András
>Van egy ország Európa közepén, a neve momentán éppen Magyarország. Volt ez már sok minden más is, most éppen Magyarország. Látszólag semmi jelentősége, hogy így hívják, de ez nem így van. Korábban – nem megyek persze vissza a kezdetekhez – Osztrák Magyar Monarchia volt, vagyis királyság. Mikor aztán 1919-ben az „első nagy háború” végére ez szétesett, darabokra hullott, akkor lett Magyarországi Tanácsköztársaság. Szovjet vagy kommün, ahogy akkoriban nevezték. Nem túl hosszú ideig. Tetszik talán emlékezni a tanulmányokból, bár nem tudom, ma ezt tanítják-e még: földosztás, a szegény gyerekek beléphettek a Nyulak szigetére és először utazhattak nyaralni (!) a Balatonra. A „vörösterror” mérlege: 300-600 fő. Akkor jött a király nélküli Magyar Királyság, élén Horthy Miklós főméltóságúval. Mérleg: fehérterror közel 1000 áldozat. Három zsidótörvény, 20 ezer zsidó lemészárlása Kamenyec-Podolszkíjnál, újvidéki mészárlás 3340 áldozattal, több mint 400 ezer magyar zsidó és további 30 ezer magyar ember deportálása, a csendőrség és a Belügyminisztérium hatékony és intézményes, a nácik által is túlbuzgóként jellemzett segítségével. A frontokon 350 ezer magyar katona, itthon 100 ezer további polgári halott. Az 1947-es párizsi békeszerződés nyomán Magyarország a trianoni határoktól is kisebb területtel fejezte be a háborút.

1946. február 1-jén kikiáltották a Magyar Köztársaságot, 1949-ben a Magyar Népköztársaságot, aztán 1956-ban a semlegességet. 1989-ben ismét, ezúttal harmadik alkalommal lettünk Köztársaság és az is maradtunk volna, ha a 2010-es választásokon Orbán Viktor nem szerez 2/3-os parlamenti többséget. Nem a Fidesz, Orbán Viktor. Így lettünk mi Magyarország. Erőből. Hazugsággal. Félrevezetéssel. A megválasztása előtt ugyanis Orbán nem egyszer és nem kétszer jelentette ki, hogy ő ugyan nem kíván hozzányúlni a Köztársasági Alkotmányhoz. Szájer aztán nem maszatolt a régivel, írt neki újat. Nem bíbelődök az összefoglalásával, mivel megtette azt Orbán maga a 2020. augusztus 20-i tisztavatáson:

„Miként a természetnek és a csillagok járásának, úgy a megmaradásnak és a túlélésnek is törvényei vannak. S miután megértettük, fel kell véssük őket Magyarország tartóoszlopaira oly’ élesen, hogy többé egyetlen nemzedék se tudja levenni róla a szemét. Haza csak addig van, amíg van, aki szeresse! Minden magyar gyermek újabb őrhely! Az igazság erő nélkül keveset ér! Csak az a miénk, amit meg tudunk védeni! Minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük! Határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs! Egyetlen magyar sincs egyedül! Ez a XXI. századi Magyarország nemzeti politikájának könnyekkel és vérrel kiizzadt hét törvénye.”

El is jutottunk tehát a mához. Az ellenzéknek is tanulságos a lista. Orbánnak ezt a hét bölcsességét, szerényen és egyszerűen csak Magyarország hét törvényét, felvésték valami tükörre is. Ha belenéz, lássa és merítsen erőt belőle. Igaz, hogy számára ez az egész csak a saját hatalmáról és túléléséről szól. Csatlósok mindig voltak és akadnak, akik szorosan körbevegyék és megpróbálják megóvni az életét. Ajtónállói is vannak még, bár – mint hallom – a rendőrség állományának 70%-a menni kíván. Csendben jegyzem meg, hogy egy emberséges és tisztességes kormány alatt nyugodtan szolgálhatnának tovább. Nem válnának munkanélkülivé. Ezt véssék a fejükbe. Ők is, és az orvosok is és a nővérek is. És mindaz a közel 8 millió választó, aki – talán nem is tud róla – vesztese ennek a diktatúrának. Sokan még nem is tudják mennyire. Érik a következő lakossági hitelválság. Az MNB már kamatot emel. A bankok, amelyek eddig is rekordbevételekkel büszkélkedhettek, hisz ingyen használták a pénzünket, már dörzsölik a markukat. Kezét csókolják a bankárkormánynak. Hálaimát rebegnek az úrhoz, hogy elhozta nekik ezt a járványt. a nagyon keresztény kormánynak pedig a kezét csókolják hitelmoratóriumért, a CSOK-ért és a felújítási, meg a mittudoménmilyen hitelkonstrukciós banki „termékekért”. A testőröknek csak annyit súgok még meg, hogy a maffia törvényei szerint a főnököt mindig a legjobb barátjától kell félteni, akire nem gyanakszik. Ő fog ugyanis végezni vele, akárhogyan vigyázzanak is rá!

Említettük a különböző korok idején elszenvedett veszteségeinket. Az egyeduralkodó Orbán által irányított, elsősorban leginkább üzleti érdekek vezette védekezés tényleges és bizonyítható eredménye 30 ezer halott. Vajon mikor jön el a pillanat, amikor ez a nagyon keresztény egyszemélyi felelős térdre rogy és nemzete megbocsátásáért könyörög?!

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm Őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” (János 16:7-11) 

Írtam mindezt 2021. május 24-én, Pünkösd napján, a Szentlélek kiáradásának ünnepén.