Mindenki egyért?

Posted by

Fábián András
>Tegnap elfogadták a fáradhatatlan, villámagyú, éjt nappallá téve jogszabályokat alkotó Semjén Zsolt által valamely álmatlan hajnalon benyújtott „A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról” szóló „sarkalatos” törvényjavaslatát. Újabb fejezetéhez ért a bátor 133 önnön szabadságáért folytatott harca. Mert nem egyéb ez, mint a manifesztálódott rettegés a jól megérdemelt börtöntől. A diktatúra tovább üli torát. A körmönfontan megfogalmazott beterjesztés már nem beszél 90 napról, sőt! – semennyi napról sem beszél. Egyszerűen lebegteti a lejárati határidőt és az Országgyűlés őszi ülésszakának 15. napjához köti a felülvizsgálat határidejét. Hogy az mikor lesz és lesz-e egyáltalán? Majd a Kövér házmester megmondja.
2020-ban az Országgyűlés őszi ülésszaka például szeptember 21-én kezdődött. Ha ezt vesszük irányadónak, akkor az eddig – sajnálatosan már-már megszokott módon – 90 napos vészhelyzet tüstént körülbelül 120 nappal tolódik tovább. A 3.§ szerint ki is mondja: „Hatályát veszti a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5. §-ában az „ , és a kihirdetését követő 90. napon hatályát veszti” szövegrész.”. A Kormány persze előbb is megszüntetheti a vészhelyzetet, ha úgy látja jónak, de mi már most borítékolhatjuk, hogy nem fogja úgy jónak látni. Van még egy borítékolható jóslatom: akárhogyan is alakuljanak a dolgok kicsiny hazánkban, akármikor is kezdődjék az az őszi ülésszak, a vészhelyzet kilátástalan ideig meg lesz hosszabbítva.
Többen fogják a fejüket, hogy dehát mi lesz a Foci EB-vel, mi lesz a sok milliárdért összetákolt Vadászati Világkiállítással, ha gyülekezési tilalom lesz, meg ilyesmik? Aztán meg mindjárt itt a következő dilemma. Hogy is van ez most akkor a nemdoktor doktor Semjén újabb javaslatával, hogy csak kölcsönösségi alapon fogadjuk majd el a vírusvédettségi igazolásokat? Mert tetszik tudni! A nemzeti szuverenitás! Ne tessék aggódni! A kormánynak joga van arra is, hogy szigorú megszorításokkal kivételes intézkedéseket hozzon bármiről és bárkiről.
Engem jobban foglalkoztat az a kérdés, hogy mi lesz az országgal? Azt pontosan tudom, hogy mi lesz a demokráciával, a demokratikus Magyarországgal. Ez a kérdés számomra már akkor eldőlt, amikor a bátor 133 2015-ben (!) beiktatta „A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet (migrációs válsághelyzet) fogalmát Magyarországon a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2015. évi módosítása” c. törvényjavaslatot. Akit érdekel, mert eddig nem sokakat érdekelt, ennek zanzásított változatát itt elolvashatja. https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6meges_bev%C3%A1ndorl%C3%A1s_okozta_v%C3%A1ls%C3%A1ghelyzet#Meghosszabb%C3%ADt%C3%A1sai

Nem hiábavaló dolog alaposan átböngészni az ebben foglalt rendelkezéseket, mivel például ilyen ravaszságok is szerepelnek a törvényben: „A Kormány rendeletben meghatározhatja a területfelhasználás és beépítés feltételeit. Beépítésre nem szánt területen nemzetbiztonsági célból megengedett új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni.”
Tetszik érteni! Fudan egyetem. Diákváros. Csak csendben jegyzem meg, hogy a 133 bátor ezt a migrációs törvényt 2021. február 27-én nagy suttyomban 2021. március 7-től 2021. szeptember 7-ig indoklás nélkül meghosszabbította. Holott annak feltételei semmilyen vonatkozásban sem álltak fenn. A többi néma csend. Viszont kialakult egy rutin, amely immáron visszaköszön a járványhelyzet elleni védekezés esetében is. Mindegy, hogy mi van. Az van, hogy helyzet van – és kész. Hosszabbítanak! És legyen nyugodt mindenki: hosszabbítani is fognak.
Most ugyanis ott tartunk, hogy lényegében a kormány/Orbán Viktor azt tehet az országgal, a nemzeti vagyonnal és a néppel, amit csak akar. Megfejelve a lényegében határidő nélküli szabad rendelkezési jogosultságokkal. Folyik is a szabadrablás feszt. Mindez erős kormányzati propagandával megtámogatva.
Hogy mennyit ér ez az egész hatalomkoncentráció, azt az eddigi 30 ezer halott hozzátartozói tudják a legjobban. Meg azok, akiket hazaküldtek a kórházakból azért, hogy orvosi felügyelet híján, sokszor borzalmas kínok között lépjenek ki az életből. Meg azok az orvosok és ápolók, akik pánikszerűen hagyták el a munkahelyeiket, amikor tehették. És hát bizony azok is, akik nem éltek az alkalommal és maradtak a magasabb fizetés reményében, amely természetesen soha nem érkezett meg.

Hallom és olvasom, hogy egyre több tűzoltó és rendvédelmi dolgozó lázong a kialakult helyzet miatt. Az első adandó alkalommal csillagászati sebességgel hagyják el a testületet. A rendőrök pártokba lépnek be, csak hogy mentesüljenek a kötelmeiktől. A tűzoltóknak egyénileg kell engedélyt kérni a belügyminisztertől (!), ha külföldre akarnak utazni. Nem fogják megkapni. Borítékolható. Hogy mi a helyzet a katonákkal – nem tudom. Én csak azt tudom, hogy ami most van, az még az alaptörvényben is ki van szerkesztve: „Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.” (Alaptörvény C) cikk (2)). Pontosan ennek a törvényes útnak a kizárására és megelőzésére kell a mindenféle „sarkalatos” törvényi korlátozás, a két rendkívüli helyzet.

Ami a 133 bátort illeti, nekik egyetlen tanácsot adhatok: lépjenek le, vagy álljanak át minél előbb. Hagyják el Orbánt! A hajó süllyed, ideje menekülni. Talán most még megúszhatják a majdani komolyabb számonkérést.

A hatalmat kizárólagosan birtokló kormány/Orbán disznóságaiba, a törvénysértésekbe, a diktatúrába és a járványba belefáradt tömegeknek meg két választásuk van. Vagy tudomásul veszik, hogy hülyének nézik őket és sziszegve szolgálják tovább az aljas, nyomorító hatalmakat, vagy elszánják magukat és a polgári engedetlenség útjára lépnek. Eltiporják a törvénytelenül törvénykező gazemberek rendszerét.

Segítek. Európában sehol, de még a világon is csak a legkeményebb diktatúrákban vannak ilyen törvények hatályban. Vagyis a világon semmi nem indokolja ezeket a megszorításokat. Már persze azon kívül, hogy a kormány/Orbán Viktor a saját hatalmát/ biztonságát rettegve óvja. A híveket is kérdem: megér nekünk ő ennyit? Mindenki egyért?