Osztrák tanulmány: Pakson veszélyes atomerőművet építeni

Posted by
Jávor Benedek
>Az osztrák kormány megrendelésére készült szakértői tanulmány szerint a paksi telephely a magyar szabályozás és a nemzetközi ajánlások alapján nem alkalmas atomerőmű létesítésére.
Az osztrák Környezetvédelmi Ügynökség által készített tanulmány megállapítja, hogy Paks II. engedélyezési eljárásaiban nem vizsgálták megfelelően, illetve a kapott eredményeket az engedélykérelemben nem mutatták be helyesen. A szakértői álláspont szerint a magyar fél által elvégzett vizsgálatok alapján nem lehet megbízhatóan kizárni a felszínre kifutó, és ott elmozdulást okozni képes törések jelenlétét.
“A földfelszínt elmozdítani képes törések („capable faults”) okozta veszélyeztetettség a magyar nemzeti előírások szerint is kizáró kritérium az atomerőmű telephely létesítésénél. A 118/2011. sz. kormányrendelet 7.3. 1.110. számú követelménye szerint, ha a telephelyen a felszínre kifutó vető által okozott elvetődés lehetőségét tudományos evidenciák alapján megbízhatóan nem lehet elvetni, és az elmozdulás érintheti a nukleáris létesítményt, a telephelyet alkalmatlannak kell nyilvánítani. “
Ugyancsak megállapítják, hogy az engedélykérelem állítása, mely szerint 100.000 éves időtávon nem történt a telephelyen felszíni elmozdulás, nem felel meg a valóságnak, a bizonyítékok ezen időtávon belül (19.000 illetve 20.000 évvel ezelőtt is) ismételt elmozdulásokat mutattak ki.
A tanulmány alapján ki kell mondanunk: nem csupán megalapozatlan, téves adatokon nyugszik Paks II. telephely engedélye, de az engedélyes és/vagy a hatóság az adatok figyelmen kívül hagyásával illetve a valóságnál az építés számára kedvezőbb beállításával alapvető fontosságú információk téves értelmezéséhez járultak hozzá, és ezzel elfogadhatatlan nukleáris kockázatnak tették ki az országot.
Ennek fényében talán jobban érthetővé válik Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatójának váratlan távozása, és a Fidesz törvénymódosítása is a nukleáris hatóság átszervezésére is. Az engedély megbízhatóságával kapcsolatos kétségek, ennek az ügynek a közepén az illetékes hatóság vezetőjének távozása és a hatóság rapid átszervezése összességében olyan mértékben ássa alá a kormány, a hatóság és az engedélykérő iránti közbizalmat, amely minimálisan a projekt és engedélyezésének azonnali felfüggesztését kell hogy maga után vonja.
Paks II.-t le kell állítani!