A 99. mozgalom programjai: 1. Szociális jóvátétel

Posted by

A következő napokban ismertetjük a Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt által alapított 99 mozgalom 9 programját. Ez az első a sorban. A szociális jóvátétel

>„A klasszikus értelemben vett, tisztességes jóléti államban a szociális jogoknak rendkívül erősnek, kikövetelhetőnek kell lenniük. […] Teljesen unikális módon létrejött a szegénységen bosszút álló állam.” (Ferge Zsuzsa)
Magyarország szociális válsággal küzd évtizedek óta, amely alapvetően szűkíti be több millió honfitársunk életlehetőségeit. Kialakult a szegénység szinte mozdíthatatlan tömbje, és bár az alul lévők számára a padló ragadós volt korábban is, az Orbán-érában szánt szándékkal el is torlaszolták a felfelé mobilitás útjait. A koronavírus-válság szociálisan érzéketlen kezelése csak tovább rontott a helyzeten és még nyilvánvalóbbá tette a rendszer hiányosságait. Amit elvett a hibás politika és a válság, azt vissza kell adni Magyarországnak! Szociális jóvátételre van szükség, a megélhetési válság felszámolására, az egyenlőtlenségek csökkentésére. Magyarországnak ma szociális demokráciára van szüksége, amely bebizonyítja, hogy lehetséges több embernek esélyt adni, lehetséges több emberen segíteni, lehet olyan országot építeni, ahol a jobb élet nem kevesek privilégiuma.
Az elmúlt tíz évben százmilliárdokat vontak ki a szociális ellátórendszerből, juttatások és szolgáltatások épültek le, váltak a korábbinál is nehezebben hozzáférhetővé. Több millióan élnek a létminimum alatt. A család- és lakástámogatások rendszere, valamint az adórendszer egyaránt a jobb helyzetben lévőket segíti, miközben a szegényeket segítség helyett megbélyegzés sújtja. A közmunkabér vagy a nyugdíjak reálérték-őrzése látszat csupán: morzsák azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a segítségre, arra a segítségre, amire Magyarországnak saját forrásaiból és az uniós támogatásokból igenis lenne ereje, ha a kormány nem folytatna szegénység- és egyenlőség-ellenes politikát, szemben a 99 százalék érdekeivel.
2022-től az új kormány, amely a mai ellenzék pártjaiból alakul majd meg, a társadalom többségét fogja képviselni. Célunk a legnagyobb igazságtalanságok mielőbbi felszámolása. Új irányt kell adni a szociálpolitikának, hogy végre a rosszabb helyzetben lévőknek járjon több támogatás. Ennek megfelelően alakítjuk át a lakáspolitikát, hogy előnyben részesüljenek a lakhatási szegénységben élők és a vagyon nélküli első lakást keresők. Emelnünk kell a mindenkinek járó családtámogatást, ki kell terjesztenünk az állami és önkormányzati szociális és mentálhigiénés szolgáltatásokat, fel kell számolnunk a gondoskodási válságot, csökkentve ezzel a nőkre nehezedő terheket. A rokkantnyugdíjasokat kárpótolni kell az elmúlt évtizedben elszenvedett, alkotmányellenes döntésen alapuló sérelmeikért, az öregségi nyugdíjasok számára pedig biztosítanunk kell annak a törvényi garanciáját, hogy ha emelkednek a bérek, akkor ezt az ellátásuk összege is követni fogja.
Valljuk, hogy a szociálpolitika a társadalom egészének jóllétét szolgálja, azt, hogy mindenkinek legyen joga és módja kikerülni a szegénységből, illetve elkerülni azt, s hozzájuthasson azokhoz a képességekhez, amelyek birtokában saját sorsát megválaszthatja és a közösség hasznos, megbecsült tagjaként élhet. Jól működő, a társadalmi szolidaritás elvét a gyakorlatba ültető intézményeket kell létrehoznunk, és olyan minimumgaranciákat alakítunk ki, amelyek biztosítják mindenki számára a megélhetés elfogadható szintjét. Ez nem csupán szociális, hanem emberiességi és civilizációs kérdés is: a méltósággal élhető élet áll elveink és terveink középpontjában, legelsősorban ennek az elvárásnak kell megfelelnünk.

Következő rész: 2. IGAZSÁGOS GAZDASÁGPOLITIKA

Címkép: Marabu Szociálpolitika