Ellopott ország

Posted by
Gábor György
>Történelmi napot írtunk, az országot kilopták alólunk.
Amúgy Orbán és bűnszövetkezete most azt akarja elhitetni, hogy a XXI. századi jövő az oroszoké és Kínáé.
Tiszáék arról voltak meggyőződve, hogy a központi hatalmak nyerik az I. világháborút.
Horthyék arról voltak meggyőződve, hogy Hitler és a fasizmus kerül ki győztesen a II. világháborúban.
A kommunisták biztosak voltak abban, hogy a jövő a Szovjetunióé és a szocialista világé.
És mi lett?
Minden esetben nyert a lesajnált, többszörösen elsiratott és eltemetett Nyugat.
Végül ne feledjük az angol mondást: Anglia minden csatáját elveszíti. Kivéve az utolsót.