Érteni fogjuk az állatok nyelvét?

Posted by

A mesterséges intelligencia segíthet megfejteni az állati nyelvet. De vajon mennyit leszünk képesek megérteni belőle?

Philip Ball
>A Disney 1994-es klasszikusának, Az oroszlánkirálynak a 2019-es remake-je kasszasiker volt, több mint másfél milliárd dolláros bevételt hozott. De bizonyos szempontból egyben sikertelen kísérlet is volt. A film fotórealisztikus, számítógéppel generált állatai olyan színészek  hangján szólaltak meg, mint Donald Glover és Chiwetel Ejiofor – és sok néző nehezen tudta összeegyeztetni e hangok összetett intonációit a vásznon megjelenő macskák tekintetével. Azáltal, hogy a film ilyen meggyőzően állatoknak emberi személyiséget és gondolatokat adott, egyfajta kognitív disszonanciát hozott létre. Az eredeti rajzfilmben sokkal könnyebb volt elképzelni a stilizált vadállatok benső érzéseit.
A Disney filmkészítői abba botlottak bele, amely régóta foglalkoztatja a filozófusokat és a zoológusokat: az állati és a mi elménk közötti szakadékba. A szakadék áthidalásának álma – talán az állatokkal való beszélgetés és megértés révén – az ókorig nyúlik vissza. Salamon állítólag rendelkezett egy gyűrűvel, amely képessé tette arra, hogy beszélgessen az állatokkal – ez a legenda adta a címét Konrad Lorenz etológus állatpszichológiáról szóló úttörő munkájának, a “Salamon király gyűrűje” című, 1949-es könyvnek. Sok állatbarát reménykedve tekint az ilyen kommunikáció lehetőségére: úgy gondolják, hogy ha beszélgetni tudnánk más élőlényekkel, akkor ez talán arra ösztönözne bennünket, hogy megfelelően védjük és megőrizzük őket. Mások azonban arra figyelmeztetnek, hogy valahányszor megpróbálunk kommunikálni az állatokkal, azt kockáztatjuk, hogy a saját elképzeléseinket és előítéleteinket vetítjük rájuk. Ez egyszerűen  fordítási probléma is: minden emberi nyelv korlátozza a kimondható, vagy talán még az elgondolható dolgok teljes repertoárját is azok számára, akik használják.
Thomas Nagel filozófus 1974-ben publikálta “Milyen érzés denevérnek lenni?” című, korszakalkotó tanulmányát. Nagel szerint a denevérek élete annyira gyökeresen különbözik az emberi élettől, hogy soha nem tudhatjuk meg igazán a választ erre a kérdésre. Megértésünket emberi fogalmaink alakítják; az egyetlen módja annak, hogy megtudjuk, milyen denevérnek lenni, az, hogy denevérek leszünk, és denevérfogalmaink lesznek. Még ha nem is tudjuk, vagy nem tudhatjuk pontosan, milyen denevérnek lenni, akkor is van némi fogalmunk arról, hogyan működik a denevérek elméje; megérthetjük, hogy a denevérek életét a magasban, néha fejjel lefelé csüngve, és részben a visszhangok segítségével élik. Nagel szerint valami mégis kimarad: maga az élmény. A  filozófus, Ludwig Wittgenstein híres megfogalmazása szerint, ha egy oroszlán tudna beszélni, nem tudnánk megérteni őt – emberi elménk nem osztozna azon az érzékszervi és fogalmi tájon, amelyet az oroszlánbeszéd kifejez.
Napjainkban olyan állatnyelv-fordítási technológiákat fejlesztenek ki, amelyek ugyanazt a “gépi tanulási” módszert alkalmazzák, amelyet az emberi nyelvek esetében olyan szolgáltatások alkalmaznak, mint a Google Translate. Ezek a rendszerek neurális hálózatokat használnak arra, hogy nagyszámú példamondatot elemezzenek, ezekből általános nyelvtani és nyelvhasználati elvekre következtetnek, majd ezeket a mintákat alkalmazzák a rendszer által még soha nem látott mondatok lefordítására. Denise Herzing, az Atlanti-óceánban élő delfineket tanulmányozó Wild Dolphin Project nonprofit szervezet alapítója és kutatási igazgatója most hasonló algoritmusokat használ, víz alatti billentyűzetekkel és számítógépekkel párosítva, hogy megpróbálja dekódolni a delfinek kommunikációját. “Lehet, hogy a mi mobiltechnológiánk lesz az a technológia, amely segít kommunikálni egy másik fajjal” – mondta Herzing egy 2013-as előadásában. Egy még ennél is ambiciózusabb kezdeményezés, az Interspecies Internet – amelyet Peter Gabriel zenész, Neil Gershenfeld M.I.T.-professzor, Vint Cerf, az internet “atyja”, valamint Diana Reiss kognitív pszichológus és tengeri emlősökkel foglalkozó tudós alapított. Arra törekszenek, hogy új technológiák segítségével összekapcsolják velünk az olyan intelligens fajokat, mint a delfinek, elefántok és emberszabású majmok. “A számítástechnika végre lehetővé teszi számunkra, hogy olyan módon lássunk bele az állatok világába, amely megmutatja, hogy komplex, érző lények, amelyek megérdemlik a megértésünket és tiszteletünket” – mondta Con Slobodchikoff, az Észak-Arizonai Egyetem professor emeritusa, az állatok viselkedéskutatója.
Más kutatók azonban Nagel nyomán kételkednek abban, hogy valódi fordítás könnyen megvalósítható olyan fajok között, amelyek nem ugyanazokkal az alapvető észlelési és kognitív folyamatokkal rendelkeznek. “Nem lehet csak úgy Skype-beszélgetést folytatni” – mondta nekem Marcelo Magnasco, a New York-i Rockefeller Egyetem fizikusa és delfinkutatója. “Meg kell értenünk, hogy mit jelent delfinnek lenni”.
Nem minden állati elme egyformán különbözik a mienktől. Logikus, hogy mentális értelemben több közös vonásunk van más főemlősökkel, mint a polipokkal és a tintahalakkal. Az utolsó közös ősünk, amelyen a csimpánzokkal osztozunk, hat-nyolcmillió évvel ezelőtt élt, míg az utolsó, amelyen a polipokkal osztozhatunk, a prekambriumi tengerekben élt, körülbelül hatszázmillió évvel azelőtt. Charles Darwin “Az ember származása” című művében azt állította, hogy “az ember és a magasabb rendű emlősök között nincs alapvető különbség a szellemi képességek tekintetében”, és hogy ezeknek az állatoknak az érzelmei hasonlítanak az általunk tapasztaltakhoz. Darwin talán engedett az antropomorfizálásra való viktoriánus hajlamnak, de nem nehéz észrevenni, hogy néhány állati rokonunkkal közös a mentalitásunk. Oliver Sacks emlékezetesen fejezte ki ezt, amikor leírta találkozását egy orángutánnal  a torontói állatkertben:
Ő a szemembe nézett, én pedig az övébe, mint a szerelmesek egymás szemébe,  és csak az üvegtábla volt közöttünk. A bal kezemet az ablaknak támasztottam, és ő azonnal az enyémre tette a jobb kezét. A rokonság nyilvánvaló volt – mindketten láthattuk, hogy a kezek mennyire hasonlítanak egymásra. Ezt meghökkentőnek, csodálatosnak találtam; a rokonság és a közelség olyan intenzív érzését keltette bennem, amilyet még soha nem éreztem egyetlen állattal  kapcsolatban sem. . . . Aztán ellvettük az arcunkat az üvegtől, és ő visszament a kicsinyéhez.
“Voltak már kutyáim és más állataim is, és szerettem is őket” – írta Sacks – “de még soha nem tapasztaltam olyan azonnali, kölcsönöséget és a rokonságnak azt az érzetét, mint amilyet ezzel a főemlős társammal éreztem”.
Nem meglepő tehát, hogy az emberszabású majmok nagyon kifinomult módon képesek megtanulni kommunikálni az emberrel. Koko, egy gorilla, aki 2018-ban bekövetkezett haláláig a Santa Cruz-hegység egyik rezervátumában élt, sok szót megtanult az amerikai jelnyelv módosított változatában; a Kanzi nevű bonobo, akit Sue Savage-Rumbaugh primatológus tanulmányozott a nyolcvanas évektől kezdve, képes megérteni az összetett emberi parancsokat, és billentyűzetjelek segítségével is tud kommunikálni. A Koko, Kanzi és más majmok által használt szókincs nemcsak konkrét, hanem érzelmi jellegű is lehet. Az állatok nem csak ezt vagy azt a tárgyat kérik; megtanulják például a szomorúságot a könnyek folyását utánzó kézmozdulatokkal kifejezni.
És mégis, még a legközelebbi állati rokonaink esetében is fennáll a veszélye annak, hogy túlértelmezzük a látottakat. “Az állatok viselkedésének kutatásakor nagyjából antropomorfikus alapállásból indulunk ki” – írta Joseph LeDoux idegkutató. “Olyan dolgokat tanulmányozunk, amelyek számunkra fontosak.” Ez azt jelentheti, hogy túlságosan is készek vagyunk megértést tulajdonítani azoknak az állatoknak, akikkel kommunikálunk. Amikor 2015-ben Koko-t lefilmezték, amint jelbeszédnek tűnő üzenetet közvetített az ENSZ klímaváltozási konferenciáján (“Koko sorry. Koko cry. Time hurry. Fix Earth! Help Earth!”), több nyelvész és főemlős-kutató azzal érvelt, hogy nem érthet egy olyan fogalmat, mint az éghajlatváltozás, és hogy a bemutatót nagyrészt forgatókönyvszerűen kellett megírni. Kanzi a nagy szókincse ellenére talán nem érti a nyelvtant – egyesek szerint ez arra utal, hogy csak hangokat társít tárgyakhoz vagy cselekvésekhez, és nem igazán használja a nyelvet.
Azokkal a fajokkal, amelyekkel távolabbi kapcsolatban állunk, még nehezebb lesz közös nevezőre jutni. Slobodchikoff, aki a prérikutyák kommunikációjának szakértője, azt mondta, hogy “eljött az ideje, hogy az emberek megértsék, hogy amit mi valóságként ismerünk el, az nem feltétlenül az, ami más állatfajok számára is ugyanaz”. Slobodchikoff szerint például “a méhek és egyes madarak a látási spektrum ultraibolya tartományában látnak, mi azonban nem. A denevérek, delfinek, kutyák és macskák az ultrahangtartományban hallanak hangokat, de mi nem”. A kutyáknak jóval erősebb szaglásuk van, mint nekünk, embereknek. Bár Slobodchikoff kitart amellett, hogy az állatok “rendelkeznek nyelvvel, érzékelik az időt, vannak érzelmeik, gondolkodnak és terveznek”, azt is állítja, hogy “minden állatfajnak vannak olyan kulcsfontosságú különbségei, amelyek egyedivé teszik őket”. Épp annyira különbözünk, amennyire hasonlítunk egymásra.
Ezeket a különbségeket számos tényező határozza meg, többek között a fiziológia és az agy felépítése, az állat környezetének jellege, valamint az a fajta tapasztalat, amelyet ez a környezet nyújt. Az ebből eredő eltérések ijesztőek lehetnek. Az ember és a delfinek utolsó közös őse például becslések szerint kilencvenöt millió évvel ezelőtt élt. Ma sok delfin akár egy másik bolygón is élhetne – egy gravitáció nélküli világban, amely jellemzően minden irányban kékeszöld, árnyékok és szagok nélkül, hatalmas és idegen hangzásvilággal. Milyen fogalmakra van szükség egy ilyen helyen való eligazodáshoz? Bármilyenek is legyenek ezek, a delfinek az orrszövet rezgése által keltett füttyszósorozatokon keresztül kommunikálnak, amit sok delfinkutató egyfajta proto-nyelvnek tekint – amit tréfásan “delfinnyelvnek” nevezhetünk. “A delfinek bőségesen vokalizálnak, amikor mindannyian együtt vannak, és a vokalizációk rendkívül összetettek” – mondta Magnasco, a delfinek kutatója. “Úgy tűnik, mintha beszélgetnének egymással.” A delfincsapat minden egyes tagja rendelkezik egy jellegzetes füttyszóval, amelyet egy kis költői szabadsággal nevezhetnénk akár a nevének is; a delfinek ezeket a füttyöket arra használják, hogy egymást hívják, és hogy megmondják a csapat többi tagjának, hogy hol vannak, ha elveszítik a vizuális kapcsolatot.
Ennyit tudunk. De Magnasco nem hiszi, hogy bárki is megértené igazán a delfineket.. “Még nem vagyok biztos benne, hogy tudom, mi a “beszédükben” a jel, mi annak variációja, és hogy mi a szándék” – mondta. “Ehhez rendkívül nagy mennyiségű adatra van szükség, és nem világos, hogy van-e még elég adatunk”. Mégis vannak utalások arra, hogy ez lehetséges. 2013-ban Herzing és csapata a Wild Dolphin Projectnél a Cetacean Hearing and Telemetry (chat) nevű gépi tanulási algoritmust használta, amelyet arra terveztek, hogy a delfinek füttyében értelmes jeleket azonosítson. Az algoritmus egy delfincsapaton belül olyan hangot szúrt ki, amelyet a kutatók korábban betanítottak a delfineknek, hogy a szargassum hínárhoz – egy csomós, úszó növényhez – társítsák, amellyel a delfinek néha játszanak. A delfinek talán elsajátították az új “szót”, és elkezdték használni a tengerben.
És mégis, egy fontos értelemben a delfin nyelv több lehet, mint egy nyelv. A delfinek nem csak fütyülnek, hanem testbeszédet és különféle hangokat is használnak, köztük a hangjelzéshez használt hangjelzéseket, amelyeket a szonár visszhanglokációhoz használnak. A delfinek a kattintások által keltett akusztikus visszaverődésekből mentális képet alkothatnak egy tárgy méretéről, alakjáról és sűrűségéről. A delfinek képesek értelmezni egymás szonárjeleit. “Képesek meglátni a dolgok alakját, amikor passzívan lehallgatják valaki más kattintásait” – mondta Magnasco. Kizárólag a hangot használva látják azt, amit a másik lát.
A fejlábúak, például a polipok és a tintahalak esetében a szakadék tovább szélesedik. A velük közös ősünk a feltételezések szerint egy laposféreg volt, amelynek csak a legkezdetlegesebb idegrendszere volt; a polipok agya lényegében egy külön evolúciós kísérlet az intelligencia kifejlesztésére. Egy polip testében körülbelül ötszázmillió idegsejt található – ugyanannyi, mint egy kutyáéban -, de ezek szétszóródnak, főként a karokban, ahol egymással összekapcsolt, ganglionoknak nevezett csoportokat alkotnak. Még a test közepén lévő agy is bizarr, mert az élőlény nyelőcsöve, amelyen keresztül a táplálékot lenyeli, pont a közepén fut keresztül. Egyes kutatók úgy vélik, hogy ezzel az elosztott idegrendszerrel a fejlábúak egy “elmeközösségnek” adhatnak otthont. Nem világos például, hogy az agy vagy a karok “döntik-e el”, hogy mit csináljanak a karok.
“A polipok elméje egyáltalán nem hasonlít a főemlősök elméjéhez, de még a kutyák, elefántok vagy denevérek elméjéhez sem” – írta Phyllis Lee evolúciós etológus, a skóciai Stirling Egyetem munkatársa. Peter Godfrey-Smith ausztrál elmefilozófus szerint a fejlábúak “valószínűleg a legközelebb állnak ahhoz, hogy kommunikáljunk egy intelligens földönkívülivel”. Egyes kutatók még mindig haboznak, hogy egyáltalán “elmét” tulajdonítsanak-e a polipoknak – pedig viselkedésük gyakran utal memóriára, problémamegoldásra, ravaszságra, személyiségre, sőt, egyesek szerint érzőképességre. Kitalálják, hogyan csavarják ki a befőttesüvegeket, hogyan szabotálják a laboratóriumi lámpákat vízsugarakkal (lehet, hogy nem szeretik a fényt), hogyan szökjenek ki a tartályukból, amikor emberi felügyelőik nem figyelnek. Úgy tűnik, hogy néha nem is nyilvánvaló hasznukra gyűjtenek tárgyakat, hanem egyszerűen csak azért, mert érdekesnek találják őket. Néhány fogságban tartott polipról ismert, hogy úgy tűnik, nem kedveli az egyes egyedeket, és minden adandó alkalommal vízzel spricceli őket. “Beszélgetnek veled, odanyúlnak hozzád” – mondta nekem Michael Kuba tengerbiológus, aki a japán Okinawa Institute of Science and Technology-nál dolgozott. “De csak azokkal, akiket ismernek.”
Úgy tűnik, hogy a polipoknak saját terveik vannak, amelyek a miénket felforgathatják. A terveik gyakran kifürkészhetetlenek. “Amikor először láttam polipokat játszani” – mondta Jennifer Mather, a kanadai Albertában található Lethbridge-i Egyetem professzora, aki a fejlábúak viselkedésére specializálódott – “rájöttem, hogy csak azért látjuk játéknak, mert úgy néz ki, mint a mi játékunk”. Ehelyett úgy írja le az ilyen viselkedést, hogy azt a felfedezés motiválja, és a “Mit tudok kezdeni ezzel a tárggyal?” kérdés vezeti. (Pedig egy polipnak talán nincs is “én”-je.) Végső soron, mondta Mather, nehéz biztosan tudni, mit jelentenek a cselekvéseik, mert nem tudjuk, hol kezdődnek és hol érnek véget az egyes cselekvések; nincs lexikonunk a fordításhoz.
Az állatok megismerésével kapcsolatos hagyományos erőfeszítések egy ilyen lexikon létrehozására tettek kísérletet. A kutatók olyan szimbólumrendszereket dolgoztak ki, amelyeket az állatok érintéssel vagy mutogatással használhatnak. A nyolcvanas években Reiss kifejlesztett egy víz alatti billentyűzetet delfinek számára; az állatok gyorsan, utasítás nélkül rájöttek, hogyan kérhetnek testmasszázst vagy labdát. Reiss tükröket is használt a delfinek önfelismerésének vizsgálatára: az állatok nemcsak felismerni látszottak magukat (ami egyes kutatók szerint a tudatosság bizonyos fokának jele), hanem úgy tűnt, hogy “játszanak” a tükörképükkel (például pörögtek előtte). 2016 és 2019 között a baltimore-i Nemzeti Akváriumban Reiss és Magnasco olyan vizsgálatokban működött közre, amelyekben egy nyolc láb hosszú víz alatti érintőképernyőt használtak, amelyet delfinbarát interaktív alkalmazásokkal szereltek fel, pédául olyannal, amelyben halak mozognak a kijelzőn .
Az ilyen rendszerek segítségével meg lehet kérdezni az állatokat arról, hogy két vagy több alternatíva közül melyiket részesítik előnyben – ugyanezt a megközelítést alkalmazzák a gyermekpszichológusok is, amikor a preverbális csecsemők érvelését próbálják megérteni. Roger Payne, a bálnaénekek szakértője – ő fedezte fel a púpos bálnák énekét a hatvanas évek végén – elmagyarázta, hogyan lehet alternatívák csoportjait felhasználni egyre specifikusabb kérdések feltevésére. “Megpróbálhatnánk közvetlen kérdéseket feltenni a delfineknek” – mondta a fajok közötti internet projekt egyik workshopján, az M.I.T.-n, 2019-ben. “Félnek a delfinek a hajóktól? Félelmetesek a cápák? Az alábbi cápák közül melyik a legfélelmetesebb? Az édesanyád fél a cápáktól?” Azt is megtudhatjuk, hogy a delfinek rendszeresen hazudnak-e egymásnak, ahogyan az emberek – mondta. “Meglepődnék, ha nem így lenne.”
A kihívást természetesen az jelenti, hogy az emberek teszik fel a kérdéseket, és határozzák meg a válaszok kiválasztását. De ez kezd megváltozni. “A mesterséges intelligenciával és a számítástechnikával kapcsolatban az az izgalmas, hogy lassan képesek leszünk megfejteni az állati nyelveket és az állati kogníciót az állatok számára értelmes feltételekkel, és nem a mi feltételeink szerint” – mondta nekem Slobodchikoff. A mai gépi tanuló rendszerek megdöbbentő hatékonysággal elemzik az adatokat és keresik az összefüggéseket; gyakran találnak olyan statisztikai összefüggéseket, amelyeket az emberi elemzők nem vesznek észre. Képesek például következtetni egy nyelvi tér “alakjára”, amely azt mutatja meg, hogy a szavak és fogalmak hol helyezkednek el egymáshoz képest (“király” jellemzően olyan messze van a “férfi”-tól ebben a térben, mint a “királynő” a “nőtől”); ezek a fogalmi terek meglepően hasonlónak bizonyulnak a különböző nyelvek esetében – feltehetően azért, mert mind ugyanazt a külső világot reprezentálja. Figyelemre méltó, hogy ugyanez a fajta fogalmi leképezés nemcsak a nyelvek, hanem a képek esetében is működik. A Google kutatói kifejlesztettek egy olyan mesterséges intelligencia rendszert, amely képes a “képtérképet” nyelvi térképre fordítani. Miután betanították a különféle képek címkézésére, a rendszer képes arra, hogy egy olyan képet alkosson, amelyet még soha nem látott – mondjuk egy kutyát -, és jól, sőt néha kiválóan kitalálja, hogy mi a szó arra, amit mutattak neki. Elegendő adat birtokában ezek a mesterséges intelligencia algoritmusok képesek a nem nyelvi adatok széles skálájából szemantikai jelentést szerkeszteni.
Britt Selvitelle informatikus, aki a Twittert létrehozó csapatban dolgozott, alapító tagja a San Franciscóban alapított Earth Species Project nevű szervezetnek, amely az állati kommunikációhoz hasonló A.I.-megközelítéseket fejleszt. “Az első nem emberi nyelv dekódolásán dolgozunk” – mondta az M.I.T. workshopján. Ez a cél szerinte öt-tíz éven belül elérhető. Elméletileg egy gépi tanuló rendszer különösen alkalmas megoldani az állati nyelv lefordításának problémáját. Az emberi és állati szavak és fogalmak közötti laza megfelelés nem számítana egy mesterséges intelligenciának, még akkkor sem, ha az állati gondolatok nem hangok, hanem gesztusok, mozdulatsorok vagy a bőr textúrájának változásai formájában fejeződnek ki. Egy neurális hálózat számára nem számít a bemeneti adatok természete; amíg az állat viselkedési repertoárjának van olyan aspektusa, amely olyasmit képvisel vagy fejez ki, amit a mi nyelvünk is ki tud fejezni – egy faj fajtáját, egy figyelmeztetést, egy térbeli irányt -, addig az algoritmusnak van esélye arra, hogy felismerje azt. “Tényleg arra kérjük az embereket, hogy vegyék le az emberi szemüveget, amennyire csak lehetséges” – mondta Selvitelle. Az Earth Species Project egyik együttműködésének, a Whale-X-nek a célja, hogy összegyűjtse és elemezze a bálnák egy egész szezonon át tartó összes kommunikációját.
A csapat számára nehéz lesz az egyes bálnákat megjelölni és nyomon követni. Magnasco azonban elmondta, hogy koncepcionális szinten is szkeptikus a megközelítéssel kapcsolatban. Még ha sikerül is összegyűjteni és elemezni az adatokat, mondta, nem nyilvánvaló, hogy szóról szóra le tudjuk majd fordítani a bálnák kifejezéseit az emberi nyelvre, különösen a viselkedésük jobb megértése nélkül. “Ha van szókincsük, amelynek köze van saját életkörülményeikhez, akkor a mi szókincsünk hatalmas része egyszerűen nem lesz értelmes számukra” – mondta. A Földi Fajok Projekt talán “olyan eredendő hasonlóságot tételez fel, amelyet nincs okunk feltételezni”.

Úgy tűnik, hogy sok emberi nyelv konvergál a mindenütt jelenlévő fogalmak egy kis listáján. Az ilyen szavak talán legszélesebb körben használt listáját Morris Swadesh amerikai nyelvész vezette le a huszadik század közepén. Az ugynevezett Swadesh-listák száz és kétszáztizenöt tételből állnak. Tartalmaznak személyes névmásokat, testrészeket, olyan gyakori állatokat, mint a “madár” és a “kutya”, igéket, mint az “eszik”, “lát” és “hall”, valamint tárgyakat és anyagokat, mint a “nap”, “víz”, “kő” és “füst”. Magnasco rámutat arra, hogy a Swadesh-listán szereplő elemek többségének még elvileg sem lehet “delfines” megfelelője, mert nincs relevanciájuk a delfinek világában. A kizárt szavak közé tartoznának szerinte “a földi környezetünkből származó olyan gyakori szavak, mint a ‘kutya’, ‘tetű’, ‘fa’, ‘levél’, ‘gyökér’, ‘kéreg’, ‘szarv’ és ‘hegy’ “; a földi állatok anatómiájából származó szavak – “orr”, “karom”, “láb”, “térd”, “kéz”, “nyak”, “toll”, “szőr”; és a gravitációval közvetlenül összefüggő szavak, mint a “járás”, “fekvés”, “állás”, “út” és “úszás”; valamint a piros és sárga szín, amit a delfinek nem látnak. Végül pedig vannak “olyan szavak, amelyek nem léteznek vagy elveszítik jelentőségüket vízi környezetben”: “víz”, “ital”, “eső”, “föld”, “tűz”, “ég”, “hamu”, “száraz” és “nedves”.
Ha tudnánk beszélni hozzájuk, a delfinek nem értenék a félig teli vagy félig üres pohár metaforáját. De mennyire számít ez? Elbátortalaníthat bennünket az a tény, hogy az emberek körében univerzális fogalmaknak nincs helyük a delfinek fogalmi világában; vagy viszont felbátoríthat bennünket az a lehetőség, hogy egyáltalán van átfedés. Hihetetlen belegondolni, hogy az emberek és a delfinek bármiről kommunikálhatnak, még a hínárról is; az is megdöbbentő, ahogy a delfinek a fejüket rázzák, vagy ennek megfelelőt, amiért képtelenek vagyunk felfogni a számukra nyilvánvalónak tűnő fogalmakat. Lehet, hogy a delfinek nyelve legérdekesebb, legárulkodóbb része éppen az, ami a saját lexikonunkon – vagyis a saját elménken – kívül esik. Ha valóban úgy találjuk, hogy képtelenek vagyunk teljesen rekonstruálni egy másik élőlény mentális világát, akkor talán elég, ha csak elismerjük annak valóságát, amit nem tudunk megfogalmazni.
Más módon még az alapvető kommunikáció is értékes lehet. A más fajokkal szembeni rossz bánásmódunk egy része nyilvánvalóan érzéketlen és önző, mint például a gyárszerű tenyésztés, de egy része kommunikációs zavarokból ered. Slobodchikoff szerint a kutyákat gyakran azért adják át menhelyeknek, mert az embereknek gondot okoz “a jelek olvasása és megértése, amelyekkel kommunikálni próbálnak velünk”. És azáltal, hogy megváltozik az, amit az állatok elméjéről hiszünk, még a kommunikációs kísérletek is befolyásolhatják azt, hogy miként gondolkodunk róluk mint jogalanyokról. Több mint száz szakértő írt alá egy nyilatkozatot, amelyben a poliptenyésztés betiltását sürgetik, azzal az indokkal, hogy ezeket az “érző és kifinomult” állatokat nem szabadna “steril” és “monoton” környezetben tartani.
A polipoktól sokáig megtagadták azt a figyelmet és jólétet, amelyet a gerinceseknek adunk, de sok tengerbiológus most már egyetért azzal, hogy úgy kell tekinteni rájuk, mint amelyeknek van elméjük. Az olyan szervezetek, mint a Great Ape Project és a Nonhuman Rights Project arra törekszenek, hogy bizonyos állatokra, például az emberszabású majmokra, elefántokra, delfinekre és bálnákra is kiterjesszék a minimális törvényes jogokat.
Konrad Lorenz “Salamon király gyűrűje” című könyvében azt állította, hogy Salamon nem azért tudott kommunikálni az állatokkal, mert varázstárgyat birtokolt, hanem mert rendelkezett a megfigyelés képességével. Lorenz “megteremtette a teret, hogy lássa és hallja, mit csinálnak más állatok” – mondta Reiss. Az új technológia segíthet vagy nem segíthet abban, hogy kommunikáljunk az állatokkal. De már a fordítási kísérlet is az irántuk való tisztelet elmélyülésére utal – és arra, hogy hajlandóak vagyunk megszabadulni emberi előítéleteinktől.

Philip Ball Londonban élő tudományos író. Legutóbbi könyve a ““The Modern Myths.” (Modern mítoszok”).

The New Yorker írása

%d bloggers like this: