Autósoknak útközben – egy legendás rádióműsor

Posted by

Az újságíró archívumából

Szerkesztői, munkatársai különösen tehetséges osztrák rádiós újságírók voltak; Rosemarie Isopp, Emil Kollpacher, Walter Niesner, Louise Martini, Herbert Suchanek, Günther Bahr, Kurt Votava, Elisabeth Vitouch, Brigitte Xander, Wilhelm Hufnagl és mások. Jó néhányukat volt szerencsém személyesen is ismerni, mindenekelőtt Brigitte Xandert (a képen), aki az ugyancsak széles körben kedvelt és máig nagy hallgatottságnak örvendő Ö3 Wecker-nek is műsorvezetője volt.

Sajnos, egy meglehetősen furcsa döntés elhallgattatta 1999-ben az 1957-ben először megszólalt Autofahrer unterwegs-et. Amikor az alább olvasható interjút készítette a szerkesztőjével, még senki sem sejtette, hogy egyszer eljön a perc, amikor búcsúzni kell, és utoljára csendül föl ebben a műsorban a különösen termékeny német zeneszerző és zenekarvezető Werner Müller (a nyugatnémet rádió és a nyugat berlini amerikai rádióállomás, a RIAS big bandjének a vezetője) „Blende auf” című szerzeménye, az Autofahrer unterwegs szignálja. Az alábbi interjú a Magyar Hírlap 1986. február 8-i számában jelent meg:

Autósoknak útközben

Autofahrer unterwegs, azaz Autósoknak útközben. A leg­hallgatottabb osztrák rádiómű­sor. Adásidőben, 11,30–12,45 között legalább másfél millióan kapcsolják be az autórádiót vagy az otthoni készüléket – csak Ausztriában. És körülbelül ugyanennyien a környező or­szágokban is. Jellegzetes szig­nálja 1957. április 8-án csendült fel először.

A bécsi Argentinierstrasséról, az Osztrák Rádió központjából Renate Binder, az Autofahrer szerkesztőnője válaszol a kér­déseimre:

– Kinek az ötlete volt ez az idestova harminc esztendő óta jelentkező műsor?

–  Egy reklámszakemberé, dr. Földié. Eredetileg az autórádió-­gyártást és -eladást szerette volna föllendíteni, és ehhez a rádiósok segítségét kérte: olyan műsor tervével állt elő, amihez mindenképpen kellett az autó­rádió:

–  Ez önmagában kevés lett volna: az emberek mindenek­előtt a tartalmáért, a hiteles in­formációkért, a jó zenéért hall­gatják a rádiót, főként útköz­ben…

–  Európa első, mindennap jelentkező autórádiós műsorá­ban olyan rádiós egyéniségeket találunk, akik hangjukkal, stí­lusukkal fémjelzik a műsort. A mindig élőben közvetített programot igyekszünk egy-egy gondolat, ötlet köré. fölépíteni: ezért meghívjuk a legnevesebb (és legnépszerűbb) hazai szak­embereket, közlekedési mérnököket, rendőrségi szakértőket, orvosokat, orvos-meteorológuso­kat, és persze azokat az autó­sainkat is, akik balesetmentes vezetésük okán példaképül szolgálhatnak az útjainkon köz­lekedő millióknak.

– Műsorukat hallgatván, közismert, hogy szolgáltatásaik is népszerűsítik az Autofahrer unterwegs-et…

–  Rendszeresen adunk árje­lentést nem csupán Ausztriá­ból, hanem a környező orszá­gokból is. Jelezzük a torlódá­sokat, a helyeket, ahol például hólánc szükséges a haladáshoz. Közvetlen összeköttetésben ál­lunk a közlekedési rendőrség­gel és csendőrséggel, a közle­kedésbiztonsági kuratórium­mal, az autós-motoros klubbal. Igyekszünk minél több hely­színről jelentkezni.

–  Milyen tervekkel készül­nek 1986-ra?

–  Január 29-én a gépkocsi centenáriumának szenteltük adásunkat; akciót készítünk elő az alkoholizmus ellen (Vezess józanul!). Az Autofahrer… akciói egyébként mindig sikeresek voltak, akár véradásra szólítottunk, akár önkéntes adományokat kértünk a rákbe­tegségek, a szívhalál megelőzé­sére.

infovilag.hu