Megjelent a Biblia neked

Posted by

Tudtuk, hogy nagy elkötelezettség, rengeteg munka és pénz lesz egy ilyen Biblia megjelentetése, ugyanakkor láttuk azt is, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy a tinédzserkorosztály kezébe tudjunk adni egy kimondottan nekik tervezett Bibliát, ezért belevágtunk. Megkerestem a Kálvin Kiadót és a Magyar Bibliatársulatot, akik örömmel csatlakoztak, a célközönséget pedig az Ifjúságépítők és a Fiatalok Krisztusért Alapítvány képviselte összefogásunkban” – meséli az igazgató.
A kötetet a kétnapos országos online ifjúságivezető-képző konferencia keretében mutatták be hivatalosan. A bemutatkozó kisfilm zárómondata így hangzott: „Egy Biblia neked, hogy közelebb kerülhess Istenhez.” Minden Biblia ezt a célt szolgálja, de miben más ez a kiadás? Beváltja az ígéretet? – fogalmazódott meg bennünk rögtön a kérdés.

Elgondolkodtató, interaktív, változatos

Biblia nekedben olyan feladatokat találhatunk, amelyek további gondolkodásra és cselekvésre sarkallnak a Szentírás szövegével összefüggésben, ezért maradandóbbak lehetnek az üzenetek, ráadásul változatosak a feladatok. Például Lukács evangéliumában egy olyan feladat kapcsolódik a minák történetének (Lk 19,11–27) megértéséhez, amelyben körbe kell rajzolnunk néhány pénzérmét, majd a helyükre be kell írjuk azokat az ajándékokat – tálentumokat –, amelyeket Istentől kaptunk, és az ő dicsőségére szolgálhatnak. Ezek a feladatok tehát segítenek abban is, hogy megértsük az elvontabb biblikus képeket és hasonlatokat.

Ne féljünk a Szentírástól!

A kreatív, vizuális típusú fiataloknak különösen tetszhet, hogy sok hely van az oldalakon jegyzetelni. Több fiatal nem mer beleírni a Bibliájába, hiszen „a Szentírás nem arra való, hogy belefirkáljunk”. Ám ez a Biblia rámutat arra, hogy az a fontos, hogy minél inkább azonosuljon az ember az üzenettel, ezért öröm, hogy ebben az interaktív kiadványban erre ösztönözik is az olvasót. Ez még személyesebbé teszi a Bibliát és a benne olvasható történeteket.

Egészen új élmény így olvasni a Bibliát (fotó: Szebenszki Noémi)

Értsük is, hogy mit olvasunk!

Minden bibliai könyv előtt található egy bevezető, amely bemutatja, hogy miről szól az adott rész, mikor keletkezett, kik a fontosabb szereplői, és hogy miért érdemes elolvasni. A lap alján pedig egy idővonal segít elhelyezni a könyvet a Biblia egészében. A bevezetők miatt könnyebben megérthetjük a könyvek keletkezését és céljait, illetve mindig találhatunk valamilyen interaktív feladatot, amely rávilágíthat arra, hogyan válhat aktuálissá a könyv mondanivalója. Jób könyvének bevezetőjében például az a javaslat, hogy húzzuk alá Jób azon mondatait, amelyeket olvasva úgy érezzük, kifejezik aktuális érzéseinket. Nagy kedvenc még Eszter könyvének bevezetője, ahol olyan ügyeket kell felsorolni, amelyekért szenvedélyesen kiállnánk, úgy, ahogyan Eszter és Mordokaj is kiállt a zsidó nép jogai és érdekei mellett.

Összesen harminckét olyan színes oldal van a könyvben, amelyen kulcsfontosságú és érzékeny témákat dolgoznak fel. Ilyen például a bullying, a terrorizmus, a szegénység, a közösségi média és a pornó. Ezekben a részekben javaslatot adnak, mi alapján érdemes megközelíteni ezeket a témákat, és igehelyeket is megjelölnek hozzájuk, amelyekre aztán a saját véleményünket alapozhatjuk. Így ezek a részek is gondolkodásra sarkallnak.

Magyar videók a magyar közönségnek

Biblia neked mindezek mellett egy sor QR-kódot is tartalmaz, amelyek a könyv számára elkészített honlap videós tartalmaihoz vezetnek. Ezek egyébként mindenki számára elérhetők. A videók a fontosabb témákat foglalják össze röviden, illetve kiegészítik az olvasási terveket. A kötetben ugyanis különböző célközönségekre szabott olvasási terveket, javaslatok is találunk, hogy hol kezdjük el olvasni. A videók fiatalosak, igényesek, és jól átadják az alapokat. A tervezett harminc videó folyamatosan készül, jelenleg még nem elérhető az összes.
Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a videók elkészítésébe sajnos beleszólt a koronavírus-járvány. Az angol kötethez készült eredetik feliratozása helyett a Fiatalok Krisztusért Alapítvány csapata újraforgatta a kisfilmeket magyar szöveggel, hazai környezetben, magyar fiatalokkal. A készülő anyagok egy részének felvételét azonban le kellett állítani a lezárások és a megbetegedések miatt, de – ahogy a járványügyi lehetőségek engedik – folyamatosan zajlik a fel nem vett videók pótlása. Azt is megtudhattuk, hogy a nehezebb témáknál közismert, hiteles szakembereket is felkértek, akikkel rövid interjúk várhatók.

Tényleg ilyen Biblia kell a fiataloknak

„Eddig mindenki nagy hálával beszélt erről a Bibliáról, és a folyamatosan érkező visszajelzésekből is látszik, hogy nagy szükség volt rá” – mondta el az igazgató.

Szerkesztőségünk tagjai is hasonló véleményen vannak, és már most sok új olvasási élménnyel gazdagodtak. A kötet egyik erőssége a szép, igényes kivitelezés. A betűtípus, a borító, a színek mind látványosak, ízlésesek. A szöveg a revideált új fordítást használja (RÚF 2014).

Olvasás közben az interaktív feladatok segítségével sokkal személyesebbé válhatnak a történetek, és valóban az érezhető, hogy ez „egy Biblia nekem”. Ennek ellenére nemcsak fiataloknak ajánljuk, hanem mindenkinek, aki akár többszöri olvasás után is vágyik arra, hogy valami újat fedezzen fel a Szentírásból.